Kvaliteta, način pripreme i metodologija izvođenja poslovnih edukacija

KVALITETA POSLOVNIH EDUKACIJA

Naše edukacijske programe izvodi više od 40 pažljivo biranih trenera iz Hrvatske i inozemstva s dokazanim iskustvom u praksi, a stečena znanja moguće je brzo i izravno primijeniti u svakodnevnom poslovanju.
Za sve naše edukacijske programe primjenjujemo visoke standarde u pripremi i provođenju, a za naših 25 edukacija iz područja kontrolinga i upravljanja poslovanjem, nakon rigoroznih provjera kvalitete edukacijskih programa International Group of Controling – IGC iz St. Gallena u Švicarskoj dodijelio nam je prestižni certifikat kvalitete. Potrebno je naglasiti kako je Poslovna učinkovitost jedino poduzeće u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe koja posjeduje takav certifikat.

Certificirani program Kontroling akademije Poslovna učinkovitost (za stjecanje međunarodno priznatog certifikata Certificirani kontroler/Certified Controller) certificirala je International Group of Controlling- IGC čime smo stekli oznaku kvalitete IGC Quality Label koja se dodjeljuje programima obrazovanja koji zadovoljavaju najviše standarde kvalitete te koji sadrže sve potrebne edukacijske komponente koje su nužne za kvalitetno obavljanje posla stručnjaka u poslovnoj praksi.

Vrijednost ove međunarodne certifikacije je prepoznata i provedena uz financijsku podršku Ministarstva poduzetništva i obrta. Radi osiguranja kvalitete i praktične primjenljivosti naše edukacije izvode isključivo renomirani stručnjaci iz poslovne prakse i to u grupama s ograničenim brojem sudionika.

NAČIN PRIPREME POSLOVNIH EDUKACIJA

Da bi se osigurali zahtijevani standardi kvalitete izvođenja poslovnih edukacija, treneri moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:

 • posjeduju zahtijevane kvalifikacije i stručna znanja iz područja za koje izvode poslovnu edukaciju
 • posjeduju praktično iskustvo iz područja poslovne edukacije
 • kontinuirano provode svoje stručno usavršavanje
 • kvalitetno vladaju i kontinuirano unapređuju komunikacijske i prezentacijske tehnike
 • posjeduju praktično iskustvo u izvođenju poslovnih edukacija
 • predstavljeni su kroz kratki životopis tekst o posjedovanim kompetencijama i poslovnoj edukaciji na službenim stranicama Poslovne učinkovitosti.


Elementi pripreme prezentacijskih materijala odnose se na:

Aktivnosti trenera prije izvođenja edukacije – odnose se na predstavljanje trenera kroz kratki tekst na stranicama Poslovne učinkovitosti kako bi se sudionici edukacije prije početka edukacije upoznali sa samim trenerom i temom izlaganja. Prije i tijekom pripreme i prezentacije, trener aktivno surađuje s timom Poslovne učinkovitosti kako bi se osigurao kvalitetan koncept i sadržaj edukacije, kao i dodatni korisni sadržaji za sudionike edukacija. Materijali koje trener izrađuje obuhvaćaju prezentaciju u zadanom predlošku, praktične vježbe (u tekstualnom obliku) te sukladno prirodi poslovne edukacije skriptu i praktične vježbe u Excel®-u za CD.

Strukturu prezentacije – sve prezentacije moraju imati isti vizualni identitet (vrsta i veličina fonta, naslov i ostale detalje koji upućuju da se radi o poslovnoj edukaciji Poslovne učinkovitosti). Nužno je da je prezentacija pripremljena u standardiziranom predlošku strukture i s kontaktnim podacima Poslovne učinkovitosti. Prezentacija se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela pri čemu veličina prezentacije nije ograničena, ali mora biti usklađena sa duljinom trajanja edukacije. Nužni dijelovi prezentacije obuhvaćaju: naslov, sadržaj i raspored izvođenja, ciljeve edukacije, teorijski dio edukacije, praktični dio edukacije, sažetak, preporučene izvore literature i internetske poveznice te kontaktne podatke.

Aktivnosti trenera nakon izvođenja edukacije – nakon izvođenja edukacije statistički se obrađuju evaluacijski upitnici trenera, nakon čega trener dobiva povratnu informaciju o zadovoljstvu sudionika edukacije. Evaluacijski upitnik se sastoji od pitanja o:

 • stručnim kvalifikacijama trenera
 • metodičkoj pripremi predavača (komunikacijske tehnike, diskusija sa sudionicima, objašnjavanje)
 • metodičkoj izvedbi
 • kvaliteti sadržaja (usklađenost s ciljevima edukacije, praktična primjena)
 • zadovoljstvu s teorijskim i praktičnim dijelom edukacije
 • vremenskom rasporedu radionice
 • prostoru u kojem se održava radionica
 • duljini trajanja radionice
 • kvaliteti edukacijskog materijala
 • preporuci edukacije te prijedlozima i komentarima.


Sudionici svoje zadovoljstvo iskazuju na skali od 1 do 5, a cilj vrednovanja je osigurati mogućnost dobivanja informacija o pozitivnim odnosno negativnim aspektima edukacije, kako bi se na temelju rezultata mogle poduzeti mjere za daljnje povećanje kvalitete.

Za moguća pitanja i prijedloge nakon izvođenja edukacije trener stoji sudionicima na raspolaganju.

METODOLOGIJA IZVOĐENJA POSLOVNIH EDUKACIJA
Kako bi se na učinkovit način postigli ciljevi poslovne edukacije, tijekom provođenja naših radionica koristimo različite metode rada: Izlaganje – za svaku našu radionicu predviđeno je da se dnevni raspored sastoji od četiri konceptualna dijela (maksimalno 50% vremena ukupne radionice), a obuhvaćen je:
• uvod u temu
• opis procesa i elemenata
• međusobne povezanosti elemenata
• praktična primjena
• primjeri iz prakse

Vježbe – za svaki dnevni raspored radionice postoje najmanje četiri praktične vježbe koje su povezane sa samim izlaganjem (minimalno 50% vremena ukupne radionice); vježbe su vrlo praktično orijentirane i moguće ih je implementirati u poslovnu praksu

Individualni i grupni rad – predviđen je pretežno za vježbe, ali i za pojedine dijelove izlaganja (rezultati grupnog rada sudionika se prezentiraju na radionici)

Dijalog – od naših trenera zahtijevamo intenziviranje dijaloga sa sudionicima te sudionici mogu tijekom radionice (u dijelu izlaganja odnosno vježbi), ali također i nakon radionice, postavljati pitanja treneru

Igranje uloga – za pojedine praktične dijelove radionice predviđeno je igranje različitih uloga među sudionicima s krajnjim ciljem što boljeg usvajanja znanja

Kreativne tehnike razmišljanja – za pojedine praktične dijelove radionice predviđeno je korištenje kreativnih tehnika razmišljanja s krajnjim ciljem bolje vizualizacije situacije, generiranja različitih alternativa i odabir među njima.