Financijska podrška MINPO-a

International Group of Controlling je certificirala Kontroling akademiju Poslovne učinkovitosti čime je akademija stekla oznaku kvalitete IGC Quality Label koja se dodjeljuje programima obrazovanja koji zadovoljavaju najviše standarde kvalitete te koji sadrže sve potrebne edukacijske komponente koje su nužne za kvalitetno obavljanje posla stručnjaka u poslovnoj praksi. 

Sukladno tome, a u svrhu poboljšanja kvalitete i pružanju sofisticiranijeg  sadržaja snimljeni su i komercijalni seminari u obliku video zapisa kao sažeci svakog pojedinog modula akademije, odnosno E-learning. Također je tiskan katalog poslovnih edukacija koji sadrži detaljan opis svakog pojedinog modula Kontroling akademije Poslovne učinkovitosti. 

Vrijednost ove međunarodne certifikacije kao i E-learninga te kataloga poslovnih edukacija je prepoznata i provedena uz financijsku podršku Ministarstva poduzetništva i obrta.