Ovim pozivom pruža se potpora mikro, malim i srednjim poduzećima da certificiraju svoje proizvode, odnosno provedu postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom kako bi s dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osigurali preduvjete za povećanje svoje konkurentnosti i izvoza. Prihvatljive projektne aktivnosti mogu biti sve radnje u okviru postupka ocjenjivanja sukladnosti, što uključuje radnje potvrđivanja te ishođenje isprava o sukladnosti. Rezultati projekta moraju imati ekonomski i društveni učinak u Republici Hrvatskoj.

Ukupna raspoloživa sredstva za taj poziv iznose 30.000.000,00 kuna, a pojedini prijavitelj može prijaviti projekt do najviše 1.000.000,00 kuna, odnosno projekt ne smije iznositi manje od 20.000,00 kuna. Intenzitet potpore ovisi veličini poduzeća, a kreće se u rasponu od 65% do 85% prihvatljivih troškova. Rok za prijavu otvoren je od 18. lipnja 2018. od 11 sati do 29. Lipnja 2020., odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

IZVOR: Europski strukturni i investicijski fondovi

Ukoliko imate potrebu za konzultantskim uslugama u vezi s izradom projekta slobodno nas kontaktirajte na:

Tel.: 01/ 23 04 571

E-mail: info@poslovnaucinkovitost.eu