Datum i mjesto održavanja:
Srijeda, 27.09.2023.  -  Četvrtak, 28.09.2023.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 22.09.2023.
 
Vještine i psihologija pregovaranja

Opis:
Vještine pregovaranja ne odnose se samo na posao diplomata, profesionalnih pregovarača ili  zastupnika. Pregovaranja je vještina koju, bili toga svjesni ili ne, koristimo u gotovo svakodnevnim situacijama; pregovaranje za plaću ili uvjete na poslu, pregovaranje oko cijena u dućanu, pregovaranje s djetetom oko njegovih obaveza i privilegija i sl.

Pregovaračke vještine su nešto što se uči i stječe, a upravo ovim treningom naučit ćemo kako biti bolji pregovarač, koje praktične tehnike možemo koristiti u tom procesu i kako pomoću navedenih vještina možemo maksimizirati svoj dobitak uz istovremeno približavanje win/win rješenju.

Ciljevi:
Cilj ovog treninga je polaznike kroz interaktivni pristup i mnogo praktičnih, edukativnih, ali i zabavnih aktivnosti naučiti kako mogu dodatno poboljšati svoje pregovaračke vještine; naučiti koje su temeljne pretpostavke i pravilnosti uspješnog pregovaranja, kako pregovarati ovisno o specifičnosti situacije i specifičnosti osoba s kojom pregovaramo. Također ćemo osvijestiti i naučiti koliko je komunikacija važna u cijelom tom procesu, te ćemo na praktičan način uvježbati cijeli proces pregovaranja. Polaznici će također naučiti prepoznati najčešće prepreke i pogreške koje činimo u pregovaračkom procesu, te će osvijestiti vlastite pregovaračke obrasce.

Metode rada:
Metode rada uključuju interaktivno prezentiranje, demonstracije, učenje po modelu i učenje temeljeno na iznošenju osobnog iskustva, praktične i zabavne vježbe, diskusije, individualni i grupni rad.

Sadržaj i raspored

1. DAN

​08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Osnovno o pregovaranju

 • Što je pregovaranje?
 • Temeljne pretpostavke uspješnog pregovaranja (Harvard Negotiation Research project)
 • Zablude o pregovaranju

Praktične vježbe: Upitnik vještina pregovaranja – samoprocjena

10:30 - 10:45 Stanka za kavu 
​10:45 - 12:15 
Psihološki aspekti pregovaranja

 • Stavovi, predrasude i pregovaranje
 • Funkcionalne i disfunkcionalne misli
 • Vrste pregovaranja (potreba ili mogućnost) i vrste pregovarača
 • Tvrdi i meki pregovarači

Praktične vježbe: Nahrani svojeg bijelog vuka

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
​13:15 - 14:45 
Želje i potrebe kao baza pregovaranja

 • Razlika između želja i potreba
 • Kako su povezane s motivacijom (osnovni motivacijski čimbenici)
 • Kako prepoznati I probuditi potrebu

Praktične vježbe: Prepoznaj vlastite i tuđe potrebe

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
​15:00 - 16:30 
Komunikacija kao faktor uspješnog pregovaranja

 • Opća pravila komuniciranja tijekom pregovaranja
 • Neverbalna komunikacija – govor tijela
 • Zabranjene teme
 • Aktivno slušanje

Praktične vježbe: “Daj mi uputu” – vježba aktivnog slušanja

2. DAN

09:00 - 10:30 Persuazija

 • Što je persuazija?
 • Ključni faktori persuazije
 • Osnovna pravila persuazivne komunikacije

Praktične vježbe: Skeč uvjeravanja

10:30 - 10:45 Pauza za kavu 
10:45 - 12:15 Pragovaranje sa zahtjevnim I teškim osobama

 • Pregovaranja s teškim osobama
 • Win/Win pristup i Win/Win rješenje
 • Rapor – stvaranje povjerenja i pravilo pravednosti

Praktične vježbe: Analiza pregovaranja – polaznici analiziraju i raspravljaju pozitivne i negativne elemente u pregovaranju

12:15 - 13:15 Stanka za ručak 
13:15 - 14:45 Tijek i organizacija pregovaranja

 • Određivanje ciljeva
 • Analiza terena u pregovaranju
 • Pregovaračka perspektiva (Adam Galinsky eksperiment)
 • “Proširi pitu”
 • BATNA

Praktične vježbe: Moj pregovarački tim

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
​15:00 - 16:30 Praktične vještine pregovaranja u praksi

 • Učinkovita pregovaračka strategija i taktika
 • Sidrenje
 • Pregovaranja iz pozicije slabijeg i osnaživanja pozicije (“ponovno sidrenje”)
 • Telefonsko i e-mail pregovaranje

Praktične vježbe: Teatar – uvježbavanje pregovaranja na konkretnim primjerima iz prakse

 
Petra Grabušić
 

Petra Grabušić, diplomirani ekonomist. Dodatno se obrazovala u području HR menadžmenta na poslovnoj akademiji u Zagrebu. Stekla je pedagoško-psihološku i andragošku izobrazbu.  Kontinuirano je uključena u različite oblike učenja i usavršavanja postojećih vještina ali i stjecanja novih. Educira se i usavršava u području HR management-a i leadership-a i na međunarodnoj razini što joj omogućuje korištenje suvremenih alata na području upravljanja i razvoja ljudskih potencijala, a što uključuje organiziranje i vođenje procesa selekcije, upravljanja radnim učinkom, razvoja i implementacije sustava interne komunikacije te interne edukacije zaposlenika u odnosima s klijentima. Certificirala se kao SDI (Strength Deployment Inventory) facilitator za upotrebu i interpretaciju alata za vođenje timova, prevenciju i upravljanje konfliktima u timu te pružanje Feedback-a i komuniciranje očekivanja. Aktivni je gost predavač iz područja upravljanja ljudskim potencijalima te leadership-a i management-a na nekoliko poslovnih škola. Radila je kao voditeljica ljudskih resursa u proizvodnoj tvrtci Valoviti papir Dunapack, potom kao regionalna voditeljica ljudskih resursa KIA Motors Adria Group-e, a danas je voditeljica HR odjela za Hrvatsku u Fortuna Entertainment Group. Na rukovodečim pozicijama u ljudskim resursima radi 12 godina, a ujedno je i vlasnica tvrtke za poslovno savjetovanje.  

 
 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije