Datum i mjesto održavanja:
Utorak, 21.03.2023.  -  Srijeda, 22.03.2023.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 16.03.2023.
 
Uvod u rad s bazama podataka

Ova radionica je 1. modul programa Certified Data Scientist.

 

Cilj i opis modula:

Cilj ovog modula je upoznati polaznike sa pojmom baze podataka, objektima unutar baze podataka, kreiranje i izmjenu objekata, kreiranje, dodavanje i dohvat podataka iz baze podataka.

Polaznici će se upoznati i sa najpoznatijim bazama podataka, te razlikaa i sličnostima među njima.

Praktične vježbe se izvode na Oracle XE bazi podataka.

Na kraju modula, polaznici će moći samostalno kreirati objekte unutar Oracle baze, dodavati, mijenjati i selektirati podatke iz više tablica putem relacija, formatirati podatke u oblik pogodan za prikazivanje, grupirati ih i sortirati.

Metode rada:

Polaznici edukacije će putem predavanja, primjera iz prakse, raspravu, te  mnogo individualnog praktičnog rada steći osnovna znanja za rad s Oracle bazom podataka.

SADRŽAJ RADIONICE

1. DAN 
Uvod u baze podataka i osnove dohvata podataka

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Baze podataka, instalacija, objekti

 • Što su baze podataka
 • Instalacija Oracle XE RDBMS
 • Objekti baze podataka (tablice, indexi, pogledi (view), funkcije, procedure, okidači (triggeri)
 • Spajanje na bazu podataka
  • Nativni driveri
  • ODBC

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
10:45 - 12:15 Osnovni pojmovi, osnove ER modeliranja

 • Pojam entiteta i atributa
 • Svojstva atributa i tipovi podataka
 • Osnove ER modeliranja

12:15 - 13:15 Pauza za ručak
13:15 - 14:45 Osnove SQL koda

 • Uvod u SQL
 • Osnovne naredbe SQL-a
 • Pravila pisanja koda
 • Kreiranje tablica

14:45 - 15:00 Pauza za kavu
15:00 - 16:30 Jednostavni SELECT upiti

 • Jednostavni select upiti (opratori AND, OR, NOT, IN, BETWEN, LIKE, NULL, DISTINCT)
 • Korištenje osnovnih funkcija u SELECT naredbi (UPPER MOD, SQRT, LPAD, TRIM, SUBSTR)
 • Funkcije za rad s datumskim tipom podataka (prikaz i formatiranje datuma i vremena

 
2. DAN
Obrada podataka

09:00 - 10:30 Povezivanje tablica

 • Spajanja tablica putem relacija
  • INNER JOIN
  • LEFT OUTER
  • RIGHT OUTER
 • Izrada upita iz više različitih tablica (složenije SELECT naredbe)

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
10:45 - 12:15 Indexi

 • Pojam i vrste indexa
 • Korištenje indexa prilikom pisanja SQL koda

12:15 - 13:15 Pauza za ručak
13:15 - 14:45 Kreiranje pogleda i učitavanje podataka u Oracle tablice

 • Kreiranje tablica  putem AS SELECT naredbe
 • CREATE VIEW
 • Import podataka iz MS Accessa i MS Excela u Oracle bazu

14:45 - 15:00 Pauza za kavu
15:00 - 16:30 Agregiranje podataka

 • Funkcije GROUP BY, MIN, MAX, COUNT
 • Uvjeti agregatnih funkcija (HAVING)
 
Miroslav Živko
 

Miroslav Živko, dipl. ing., diplomirao je na FER-u, smjer telekomunikacije i informatika na temi Razvoja ERP sustava posebne namjene. Ima više od 20 godina iskustva u radu s bazama podataka.  Područje interesa su mu ERP sustavi u različitim djelatnostima. Projektirao je i vodio implementaciju programskih rješenja u mnogim složenim sustavima i različitim industrijama kao npr. Prehrambena industrija (Mesna industrija Lijanovići), financijski sektor (Veneto banka), te energetski sektor (Gradska plinara Zagreb). Od 2002. godine direktor je i vlasnik firme te je po zavodu za poslovna istraživanja jedan od najuspješnijih poduzetnika u Republici Hrvatskoj za 2005. i 2006. godinu. Do sada je implementirao programska rješenja vlastite izrade u više od 100 poduzeća u RH i BiH. Od 2010. godine radi u Gradskoj plinari Zagreb na mjestu pomoćnika direktora Društva. 

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije