Datum i mjesto održavanja:
Srijeda, 14.12.2022.  -  Četvrtak, 15.12.2022.
Zagreb
Rok za prijavu:
Ponedjeljak, 12.12.2022.
 
Upravljanje rezultatima forenzičke analize

Ova dvodnevna radionica je V. modul programa
Certificirani foreznički analitičar - Certified Forensic Analyst.

Opis:
Otkrivanje i suzbijanje prijevarnih radnji u poslovnim sustavima od iznimnog je značaja za poslovni subjekt obzirom na ozbiljne pravne posljedice koje iz toga mogu proizaći. Stoga je upravljanje rezultatima forenzičke analize ključan korak u cijelom postupku. Pravodobno otkrivanje slabosti sustava, uočavanje indikatora rizika, uspostava kvalitetnog sustava interne kontrole, pravodobno otkrivanje prijevara i provođenje internih istraga te upravljanje posljedicama utvrđenih nepravilnosti tema su ovog modula.

Ciljevi:
Kroz ovu specijalističku radionicu sudionicima će biti prezentirani brojni slučajevi iz prakse na kojima će se moći upoznati s najčešćim vrstama prijevara na štetu poslovnog subjekta kao i tipičnim poreznim prijevarama, metodama otkrivanja i suzbijanja prijevara, analizom utvrđenih činjenica radi zaustavljanja i prevencije daljnjih prijevara, pripremi izvješća i kaznenih prijava te postupkom kod nadležnih institucija u slučaju utvrđenih nepravilnosti. Također će polaznici biti u prilici kroz praktične primjere primijeniti osnovne metode financijske analize i istrage unutar poslovnog sustava.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu, financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama te specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu.

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30    COSO okvir internih kontrola i prevencija prijevara

 • Kontrolno okruženje (organizacija)
 • Procjena rizika
 • Kontrolne aktivnosti u svrhu prevencije prijevara
 • Otklanjanje nedostataka, komunikacija, praćenje i samoprocjena

Praktična vježba: Metode procjene rizika prijevare

10:30 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15    Praktične metode otkrivanja sumnjivih financijskih transakcija

 • Pokazatelji nezakonitih aktivnosti
 • Pristupi u otkrivanju rizičnih pokazatelja
 • Odabir najbolje metode istraživanja – mikro i makro pristup

Praktična vježba: Uočavanje rizičnih pokazatelja iz financijskih izvješća

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45  Suzbijanje nezakonitih radnji na štetu poslovnog subjekta: pronevjera i pranje novca

 • Primjeri otkrivanja i suzbijanja izvlačenja novca (pronevjere)
 • Unutarnje i vanjske prijevare
 • Pronalaženje nezakonito stečene imovinske koristi
 • Pravne posljedice

Praktična vježba: Analiza primjera pronevjere sredstava na štetu trgovačkog društva

14:45 - 15:00    Stanka za kavu
15:00 - 16:30   Suzbijanje korištenja poslovnog subjekta u svrhu utaje poreza

 • PDV prijevare
 • Način djelovanja PDV prijevara unutar EU i presuda Kittel
 • Utaje poreza na dohodak i poreza na dobit
 • Pravne posljedice

Praktična vježba: Izračun štete za državni proračun na primjeru kružne PDV prijevare

2. DAN 

09:00 - 10:30    Otkrivanje i suzbijanje prijevarnih radnji

 • Analiza poslovnih knjiga
 • Analiza novčanog tijeka
 • Kontrola knjigovodstvenih isprava

Praktična vježba: Analiza novčanog tijeka

10:30 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15   Pokretanje interne istrage

 • Planiranje i priprema
 • Prikupljanje i analiza činjenica
 • Priprema izvješća

Praktična vježba: Prikupljanje i analiza činjenica koje ukazuju na prijevaru

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45    Rezultati forenzičke analize

 • Donošenje konačnog zaključka
 • Utvrđivanje odgovorne osobe
 • Provođenje mjera za otklanjanje nedostataka u poslovnom sustavu

Praktična vježba: Primjer analize rezultata forenzičke analize

14:45 - 15:00    Stanka za kavu
15:00 - 16:30   Izvješćivanje nadležnih državnih tijela i pravne posljedice

 • Prijava nepravilnosti nadležnim tijelima
 • Sudjelovanje u daljnjem postupku
 • Pravne posljedice za odgovornu osobu i poslovni subjekt

Praktična vježba: Priprema kaznene prijave

 
Paulino Lonza
 

Paulino Lonza, dipl. oec., rođen je 1976. godine u Dubrovniku. Od 2005. do 2014. radio je na više izvršiteljskih i rukovodećih mjesta u Poreznoj upravi u Dubrovniku, da bi nakon toga prešao u uži dio Ministarstva financija u Zagrebu te danas radi kao voditelj službe u Samostalnom sektoru za financijske istrage Porezne uprave. Kroz dugogodišnji rad i praksu u sustavima Ministarstva financija i Porezne uprave stekao je značajno iskustvo u analizi i nadzoru primjene svih poreznih propisa, osobito poreza na dohodak. Kao autor ili koautor napisao je više stručnih članaka od kojih ističemo: "Analiza izazova u provedbi poreznih propisa Republike Hrvatske: perspektiva malih poslovnih subjekata" (RIPUP br. 09/2016, koautor), "Uloga financijskih istraga porijekla imovine u kaznenim postupcima" (Porezni vjesnik br. 03/2016, autor) i "Oporezivanje dohotka od kapitalnih dobitaka za 2016. s praktičnim primjerima" (Porezni vjesnik br. 12/2016, autor). Također je sudjelovao na više seminara i edukacija iz porezne tematike.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije