Datum i mjesto održavanja:
Srijeda, 07.06.2023.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 02.06.2023.
 

Opis seminara:
Polaznici će se u uvodnom dijelu seminara upoznati s troškovnim računovodstvom kroz različite vrste klasifikacija i kalkulacija troškova u računovodstvu te izračunom točke pokrića što podrazumijeva adekvatno upravljanje troškovima odnosno zalihama gotovih proizvoda u poduzeću. Istovremeno, biti će potaknuti na razvijanje sposobnosti kritičkog i analitičkog razmišljanja kroz rješavanje problemskih zadataka uz naglasak na interpretativni dio analize te razumijevanje i elaboriranje pozitivnih i negativnih elemenata analize. Na temelju takvog pristupa radu, biti će u mogućnosti donijeti konkretne zaključke koji će predstavljati osnovu za donošenje operativnih odluka u svojem poduzeću. Za primjenu odgovarajućeg kvantitativnog pristupa u ovakvoj vrsti analize, posebice kod rješavanja drugog problemskog zadatka, koristiti će se alat MS Office Excel®.

Ciljevi seminara:
Glavni cilj ovog seminara je upoznavanje sudionika s osnovnim pojmovima vezanim uz troškovno računovodstvo što se prije svega odnosi na primjenu klasičnih i modernih metoda obračuna troškova u poduzećima te na izračun cijena proizvodnje. Novostečena znanja će nakon provedene edukacije biti od koristi u budućem poslovanju poduzeća u okviru svih aktivnosti koja se odnose na troškovno računovodstvo. Sukladno tome, jedan od glavnih ciljeva je potaknuti polaznike seminara na stjecanje upravljačkih vještina i primjenu računovodstvene teorije u rješavanju stvarnih problema. To će se postići razvijanjem timskog pristupa u interakciji s polaznicima na predavanju u situaciji rješavanja individualnih problemskih zadataka.

Metode rada:
Seminar će se izvoditi u kombinaciji teoretskog i praktičnog pristupa. Teoretski pristup se sastoji od dva uvodna predavanja u kojima se prezentira teoretska podloga koja se odnosi na predviđenu tematiku seminara. U drugom tj. praktičnom dijelu seminara rješavaju se dva zadana problemska zadatka, od kojih se drugi rješava korištenjem MS Office Excel®-a.

Kome je namijenjen:
Ovaj program je namijenjen upravi poduzeća, srednjem i nižem menadžmentu poduzeća te zaposlenicima u različitim odjelima/direkcijama/sektorima koji do sada nisu bili u mogućnosti baviti se problematikom iz područja troškovnog računovodstva niti su za to bili odgovorni u domeni svojeg djelovanja unutar korporacije u kojoj rade. Ovako stečena znanja mogu takvim zaposlenicima biti od velike važnosti u budućem procesu donošenja odluka, primarno na operativnoj razini poslovanja.

SADRŽAJ I RASPORED SEMINARA:

08:30 – 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 – 10:30 Uvod u troškovno računovodstvo

 • Općenito o troškovnom računovodstvu
 • Pojmovno definiranje troškova
 • Obuhvat troškova po prirodnoj vrsti
 • Osnovna klasifikacija (podjela) troškova u računovodstvu
 • Alokacija i raspored OTP-a u poduzeću
 • Sustav obračuna troškova u proizvodnji

10:30 – 10:45 Stanka za kavu
10:45 – 12:15 Praktična vježba 1: Razvrstavanje prirodnih vrsta troškova prema različitim kriterijima. Podjela na fiksne i varijabilne troškove u poduzeću. (Word)
12.15 – 13:15 Pauza za ručak
13:15 – 14:45 Kalkulacije cijena u poduzeću

 • Kalkulacije proizvodne cijene
 • Kalkulacije prodajne cijene
 • Klasične metode obračuna troškova
 • Analiza točke pokrića
 • Moderne metode obračuna troškova
 • Zaključna razmatranja

14:45 – 15:00 Stanka za kavu
15:00 – 16:30 Praktična vježba 2: Kalkulacija troškova proizvodnje. Izračun točke pokrića. (Excel)

 
PRIJAVNICA
255,00 EUR + PDV
 
1.921,30 kn + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije