Datum i mjesto održavanja:
Petak, 10.02.2023.
Zagreb
Rok za prijavu:
Srijeda, 08.02.2023.
 
Timski rad

Opis:

Japanska poslovica kaže: ”Nitko od nas nije pametan toliko koliko svi mi zajedno.” Toga su svjesna uspješna poduzeća i zato se kontinuirano bave svojim timovima. Tim je skup pojedinaca koji radeći zajedno postižu rezultate čija kvaliteta nadrasta pojedinačna postignuća članova tima. Tim potiče, koristi i razvija snage, vještine, znanja i iskustva svojih članova i tako nadoknađuje individualne slabosti i značajno doprinosi efektivnosti rada. Budući da kvalitetno funkcioniranje u suvremenom društvu zahtijeva sposobnost praćenja i selekcije novih informacija, sagledavanja pojava iz različitih uglova, otvorenost za nova iskustva, sposobnost adaptacije na promjene, timski način rada se pokazao kao brži, operativniji i kreativniji.

Ciljevi:

Ova specijalistička radionica donosi brojna praktična iskustva i znanja koja primjenjuju uspješni timovi. Kroz niz timskih vježbi, upitnika za procjenu i diskusiju o vlastitim iskustvima polaznici će steći važna saznanja o uspješnom funkcioniranju timova. Cilj je upoznati sudionike kroz stvarne primjere i rad na praktičnim vježbama s osnovama timskog rada i mogućnostima upotrebe različitih alata u radu timova, kako bi oni bili što uspješniji.

Metode rada:

Polaznici će navedene sadržaje o važnosti timskog rada, najboljim načinima uspostavljanja i vođenja tima usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, demonstracije, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:

Vlasnicima i menadžmentu poduzeća, voditeljima projektnih timova, djelatnicima poduzeća koji rade u timu.

 

SADRŽAJ I RASPORED:

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Kako funkcioniraju uspješni timovi?

 • Karakteristike uspješnih timova
 • Uloga voditelja tima
 • Postavljanje dobro oblikovanih ishoda
 • WIN-WIN pristup u rukovođenju i poslovanju

PRAKTIČNA VJEŽBA: Timske reakcije

10:30 - 10:45 Pauza
10:45 - 12:15 Tko čini uspješan tim?

 • Timske uloge i zašto su važne
 • Izbor članova tima
 • Asertivnost kao alat uspješnih timskih igrača
 • Konflikt u timu – problem ili prilika

PRAKTIČNA VJEŽBA: Test timskih uloga

12:15 - 13:15 Pauza
13:15 - 14:45 Faze razvoja tima

 • Objašnjenje faza u razvoju tima
 • Što se može učiniti u pojedinoj fazi?
 • Vođenje tima kroz faze
 • Osobni pokretači i njihova uloga u timskom radu

PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza vlastitog tima

14:45 - 15:00 Pauza
15:00 - 16:30 Povratna informacija kao alat za upravljanje timovima

 • Važnost komunikacije u timu
 • Alati uspješne komunikacije u službi motivacije
 • Zakonitosti konstruktivne povratne informacije
 • Kako dati, a kako primiti povratnu informaciju?

PRAKTIČNA VJEŽBA: Davanje povratne informacije

 
Boris Balent
 

Dr. sc. Boris Balent, magistar psihologije koji radi kao HR konzultant i sportski psiholog u području psihološke pripreme profesionalnih i vrhunskih sportaša i timova, te educiranju pojedinaca i organizacija. Predavao je komunikacijske vještine i psihološke tehnike na nekoliko fakulteta (FER, Hrvatski studiji, Kineziološki fakultet), a također je vanjski suradnik Univerze na Primorskem u Kopru, te University of Coventry u Velikoj Britaniji. U edukaciji je iz Kognitivno-bihevioralne terapije. Ima višegodišnje konzultantsko iskustvo u području upravljanja ljudskim potencijalima (odabir kadrova, psihologijska procjena zaposlenika i timova, uvođenje HR sustava i procesa, vođenje međunarodnih projekata, teambuilding, individualno savjetovanje (coaching), medijacija, provedba edukacijskih radionica (treninga), i dr.). Uz rad u području ljudskih potencijala, dugogodišnje iskustvo ima i u radu s vrhunskim sportašima i sportskim organizacijama (HOO, HOA, ZŠS, nogometni klubovi i dr.), te je predsjednik i voditelj tima Hrvatske asocijacije sportskih psihologa. Autor je dva priručnika: Uvod u psihologiju sporta i Psihološka znanja i alati u sportskoj praksi namijenjenim trenerima. Na poslijediplomskom doktorskom studiju na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2020. godine je završio doktorski rad na temu Misaonog postava (mindset).

 
 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu