Datum i mjesto održavanja:
Petak, 23.10.2020.
Zagreb
Rok za prijavu:
Srijeda, 21.10.2020.
 
Think Cell

► Opis i ciljevi:
Cilj ove radionice je upoznati polaznike kako sa alatom Think Cell tako i sa osnovnim konceptima izrade grafova i vizualne prezentacije podataka. Osim standardnih grafova na koje je većina ljudi navikla iz Excela pokriveni su i oni ne tako često zastupljeni poput Mekko, Butterffly Sccater i drugih grafova. Think Cell raspolaže sa paletom od 40+ tipova grafova i grafičkih prikaza. Svojim bogatim mogućnostima prikaza pruža moderan izgled grafova na temeljima standarda vizualne komunikacije, a ne (ograničenim) mogućnostima koje Excel pruža.
Korištenjem Think Cell alata, korisnik svoju poruku prenosi na kvalitetniji način. Naime oko pruža značajno bolji instrument u analizi od bilo čega drugoga na raspolaganju čovjeku. Ljudski mozak obrađuje slike 60,000 puta brže nego tekst (prema Thermopylae Sciences and Technology 2014.)

Za praćenje edukacije potrebno je instalirati Think cell program na računalo. Program se može zatražiti na linku: https://www.think-cell.com/download nakon čega treba slijediti upute dobivene mailom.

► Način izvođenja
Na radionici najveći dio vremena posvećen je vježbama koje polaznici rade samostalno na računalu. Na taj način stječu znanja i praksu kako u radu s alatom tako i o pravilnim načinima upotrebe.

► Kome je radionica namijenjena:
Radionica je namijenjena osobama u kontrolingu te svima koji se bave izvještavanjem i analizom podataka u poduzeću. Radionica se preporuča specijalistima u kontrolingu koji žele upoznati mogućnosti Think Cell alata, financijskim analitičarima koji svakodnevno analiziraju podatke te osobama iz IT-a.

U kotizaciju edukacije uključeni su tiskani materijali i modeli, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja i osvježenja tijekom pauze.

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Uvod u osnovne koncepte

 • Think Cell Menu
 • Insertiranje elemenata
 • Rotiranje i zrcaljenje elemenata
 • Promjena veličine elemenata
 • Odabir elemenata, segmenata i funkcionalnosti
 • Formatiranje i oblikovanje

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Korištenje grafikona

 • Insertiranje grafičkih oblika
 • Dodavanje i uklanjanje oznaka
 • Unos podataka za grafikon
 • Uređivanje grafikona
 • Preokretanje tablice
 • „Čitanje” numeričkih podataka sa slike
 • Tekstualne oznake

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Vrste grafikona i uređivanje grafikona

 • Vrste grafikona
 • Rad s osi y
 • Rad s osi x
 • Skaliranje grafikona
 • Strelice i vrijednosti

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Upravljanje Excel podacima

 • Kreiranje grafikona iz Excel podataka
 • Promjena i aktualiziranje podataka
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije