Datum i mjesto održavanja:
Utorak, 07.03.2023.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 02.03.2023.
 
Studija o transfernim cijenama – zašto ju je bitno na vrijeme pripremiti

Opis:

Budući da su transferne cijene određene od strane grupe povezanih društava, potrebno je dokazati da su iste tržišne te isključiti mogućnost da su transferne cijene jedan od instrumenata planiranja poreznih obveza na nivou grupe povezanih društava. Upravo studijom o transfernim cijenama dokazuje se tržišnost poduzetih transakcija, odnosno da su iste u skladu s načelom nepristrane transakcije.

U zadnjih godinu dana s pojavom pandemije uzrokovane virusom COVID-19 svjedoci smo izvanrednih gospodarskih uvjeta koji su proizašli iz nastale situacije, kao i odgovora vlada na nju, koji su doveli do praktičnih izazova u primjeni načela nepristrane transakcije. COVID-19 pandemija stvorila je još neviđenu situaciju koja zahtijeva preispitivanje uobičajenih praksi transfernih cijena. Pravodobno pripremljena studija o transfernim cijenama jedina je mogućnost minimiziranja rizika korekcije porezne osnovice, kao i osnova za argumentiranje smanjenje profitabilnosti ili ostvarenog gubitka.

Ciljevi:

Kroz praktične primjere izrade svih dijelova studije, interpretiranje dobivenih rezultata kao i najznačajnije probleme u izradi, cilj je edukacije polaznicima razjasniti logiku i problematiku transfernih cijena te pružiti praktična znanja u vezi izrade studije o transfernim cijenama, uz poseban osvrt na COVID-19 krizu.

Kome je namijenjena:

 • Poreznim savjetnicima
 • Voditeljima financija i računovodstva
 • Djelatnicima zaduženim za strategiju i optimizaciju poslovanja
 • Vlasnicima trgovačkih društava i knjigovodstvenih servisa
 • Sve osobe uključene u financijska i porezna pitanja u multinacionalnim društvima, društvima koja su dio tuzemnih grupacija, te društvima s inozemnim vlasništvom.

Metode rada:

 • Prezentacija
 • Interaktivne vježbe
 • Rad na konkretnim primjerima
 • Case study

SADRŽAJ I RASPORED:

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30    Općenito o transfernim cijenama

 • Transferne cijene - uvod
 • Lokalno zakonodavstvo
 • Definiranje povezanih društava/osoba
 • OECD smjernice o transfernim cijenama / EU regulativa
 • Načelo nepristrane transakcije
 • Obaveza predaje dokumentacije
 • Praksa izrade dokumentacije o transfernim cijenama u Europi i regiji

PRAKTIČNA VJEŽBA: Razni primjeri povezanosti

10:30 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15    Studija o transfernim cijenama

 • Problematika transfernih cijena, važnost dokumentiranja transfernih cijena
 • Dokumentiranje transfernih cijena - opća (lokalna) dokumentacija i Master file dokumentacija
 • Metode određivanja transfernih cijena
 • Vrste transakcija
 • Potrebne predradnje za izradu studije - prikupljanje podataka, identifikacija  transakcija, mapiranje transakcija, grupiranje transakcija, 
 • Specijalni slučajevi - jednokratne transakcije, nematerijalne transakcije, posebni slučajevi- usluge niske vrijednosti, financiranje unutar grupe, nematerijalna imovina, cost contribution agreements

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun transfernih cijena primjenom svake od metoda

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45    Sadržaj studije o transfernim cijenama

 • Analiza industrije
 • Analiza društva i grupe
 • Analiza funkcija, rizika i imovine
 • Ekonomska analiza / benchmark analiza

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada benchmark analize

14:45 - 15:00    Stanka za kavu
15:00 - 16:30    Interpretacija rezultata ekonomske analize – izvođenje zaključaka u studiji

 • Izračun indikatora profitabilnosti  
 • Segmentirani račun dobiti i gubitka za svaku kontroliranu transakciju
 • Izvođenje zaključka o tržišnosti transakcije, zaključci u kontekstu Covid – 19 krize
 • Utvrđivanje poreznih rizika

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun rezultata društva, izračun rezultata usporedivih društava, izvođenje zaključaka analize te izračun utjecaja transfernih cijena na poreznu osnovicu kod izrade godišnje prijave poreza na dobit.

 
Marija Kurtović
 

Marija Kurtović zaposlena je kao Supervizor u poreznom odjelu društva KPMG Croatia d.o.o. Svoju karijeru je započela u Poreznoj upravi gdje je radila kao viši inspektor u Odjelu za nadzor velikih poreznih obveznika te stekla brojna iskustva iz područja poreza na dobit, PDV-a te ostalim područjima domaćeg i međunarodnog oporezivanja. Marija je završila Ekonomski fakultet, smjer financijski management u Osijeku, te poslijediplomski specijalistički studij iz područja računovodstva i poreza na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Prije dolaska u društvo KMG Croatia radila je kao porezni konzultant u društvu Ernst & Young na različitim poljima poreznog savjetovanja poput međunarodnog poreznog strukturiranja, due diligence-a i transfernih cijena.

 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu