Datum i mjesto održavanja:
Srijeda, 13.10.2021.  -  Četvrtak, 14.10.2021.
Zagreb
Rok za prijavu:
Ponedjeljak, 11.10.2021.
 
Strateško planiranje kao temelj upravljanja ljudskim potencijalima

Ova radionica je prvi modul edukacijskog programa HR ACADEMY.

Opis:

Upravljanje ljudskim potencijalima ima strateški, razvojni i dugoročni karakter, a poduzeća koja ljudskim potencijalima pridaju strateški značaj i koja toj domeni pristupaju planski i dugoročno, postižu najbolje rezultate. Osnovni preduvjet za dobro postavljeni sustav upravljanja ljudskim potencijalima je upravo određivanje strategije odnosno izrada strateške mape ciljeva temeljem koje se dalje mogu definirati potrebni resursi za njezinu provedbu.

Strateška mapa ciljeva definira se na razini cijelog poduzeća i predstavlja temelj za definiranje operativnih ciljeva na razinama organizacijskih jedinica i pojedinih timova zaposlenika. Jedna od metoda definiranja strateške mape ciljeva je Balanced Scorecard s kojom će se polaznici edukacije pobliže upoznati na ovoj radionici.

Ciljevi:
Cilj ove radionice je kroz više praktičnih primjera i kroz rad na praktičnim vježbama upoznati sudionike s procesom strateškog planiranja kao temeljem za određivanje ciljeva timova i invidividulanih ciljeva zaposlenika, s konceptom i praktičnom primjenom Balanced Scorecard-a u upravljanju ljudskim potencijalima.

Kome je namijenjena:
Ova specijalistička radionica namijenjena je:

 • Vlasnicima tvrtki i menadžmentu organizacija
 • Specijalistima za upravljanje ljudskim potencijalima
 • Specijalistima koji sudjeluju u procesu strateškog planiranja

 

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

Uvod u strateško planiranje

 • Važnost strateškog planiranja za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
 • Balanced Scorecard kao alat za implementaciju strateškog plana
 • Uvod u case study za poduzeće XYZ
 • Definiranje vizije i misije

Praktične vježbe:

Raspodjela uloga u virtualnom poduzeću među polaznicima
Samostalno definiranje i prezentiranje vizije i misije
Definiranje osnovnih strateških smjernica u skladu sa vizijom i misijom
Primjena PEST modela i prezentacija rezultata

Interna analiza i primjena BSC modela pri definiranju strategije I

 • Primjena SWOT analize
 • Postavljanje strateških ciljeva
 • Izrada strateške mape

Praktične vježbe:

Primjena SWOT modela: Primjena na war - gaminga pri moderaciji zadatka
Pravilno definiranje strateških ciljeva - simulacija strateške radionice
Izrada strateške mape na temelju definiranih ciljeva
Prezentacija strategije pred Upravom

Primjena BSC modela pri definiranju strategije II   

 • Definiranje ključnih pokazatelja uspjeha
 • Komunikacija strategije

Praktična vježba: Definiranje ključnih pokazatelja ciljeva s pripadajućim parametrima te uzročno-posljedičnih veza među njima

Primjena BSC modela pri implementaciji strategije III

 • Definiranje plana strateških aktivnosti
 • Implementacija strategije u poslovni plan/budget

Praktična vježba: Kaskadiranje strateških ciljeva na konkretne aktivnosti i pripadajuće parametre

 

2. DAN

Prioritizacija strateških aktivnosti

 • Primjena modela za prioritizaciju strateških aktivnosti u top-down načinu planiranja
 • Strateško izvješće - učenje i korekcija

Pratkična vježba: Izrada izvješća i simulacija korekcija i učenja

Izrada HR strategije I

 • Definiranje HR strateških aktivnosti
 • Implementacija HR strateških aktivnosti u poslovni plan/budget

Praktične vježbe:

Kaskadiranje strateških ciljeva na konkretne aktivnosti u HR-u

Izrada HR strategije II

 • Definiranje ključnih pokazatelja HR ciljeva

Praktična vježba: Definiranje ključnih pokazatelja HR ciljeva s pripadajućim parametrima te uzročno-posljedičnih veza među njima

Implementacija i komunikacija HR strategije

 • Komunikacija HR strategije u poduzeću
 • Kaskadiranje ciljeva na timske i individualne ciljeve

Praktična vježba: Prezentacija HR strategije

 
Danijela Šarić Lukačić
 

Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena je kao konzultant za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti d.o.o. Posjeduje višegodišnje iskustvo i opsežno znanje iz područja kontrolinga, računovodstva i financija, vođenja projekata, financijskog i operativnog planiranja i izvještavanja, a koje je stekla u bankarskom sektoru te na rukovodećoj poziciji u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Tijekom svoje karijere kontinuirano se stručno usavršavala i educirala te stekla nekoliko certifikata. Posjeduje Certifikat Controller Akademie, Certifikat ATTF International Compliance - Foundation Level te je međunarodno certificirani HICHERT®IBCS Analyst. Od posebnog interesa su joj područja strateškog i operativnog planiranja te upravljanja poslovnim procesima. Tijekom svoje karijere vodila je brojne projekte i posjeduje značajna znanja i iskustva u vođenju projekata vezanih uz razvoj sustava unutarnjih kontrola što obuhvaća izradu strateških i operativnih planova, utvrđivanje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), upravljanja rizicima, dizajn i implementaciju poslovnih procesa itd. Također je vodila projekt implementacije ERP rješenja i implementacije kontrolinga. Piše stručne članke te je zamjenica urednika časopisa "Kontroling, financije i menadžment".

Dr. sc. Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali, Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein, koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja: poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske banke za obnovu i razvoj - EBRD. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu i na CBS International Business School u Mainzu. Također vrlo često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije