Datum i mjesto održavanja:
Četvrtak, 07.12.2023.  -  Petak, 08.12.2023.
Zagreb
Rok za prijavu:
Ponedjeljak, 04.12.2023.
 
Statističke metode i vizualizacija u forenzičkoj analizi

Ova dvodnevna radionica je VI. modul programa
Certificirani foreznički analitičar - Certified Forensic Analyst.

Opis:
Pod pojmom statističkih metoda u forenzičnoj analizi podrazumijevaju se formule i statističke tehnike pomoću kojih je moguće rekonstruirati, otkriti ili poduprijeti tvrdnju o eventualnim financijskim nepravilnostima, otkriti knjigovodstvene pogreške ili neke specifične neregularnosti u brojevima koje nastaju kao posljedica zaobilaženja određenih pravila. Ove metode su postale dostupne široj javnosti s povećanjem snage osobnih računala i mogućnosti njihovog izvođenja u popularnim programima (npr. MS Excel), stoga nema nikakvog razloga da ne postanu standardni dio alata za otkrivanje raznih financijskih nepravilnosti.

Jedan od osnovnih koraka u provedbi forenzičke analize je detaljna analiza podataka iz računovodstvenog sustava. Svrha analize podataka je dobivanje informacija o poslovanju poslovnog subjekta kako bi se izvukli određeni zaključci. No, u bilo kakvom radu s financijskim podacima neophodno je imati na raspolaganju određeni alat koji omogućava njihovu analizu i obradu. Jedan od takvih jest i Microsoft-ov Excel® koji je zbog svoje svestranosti ujedno i najčešće korišten u praksi. Upravo smo stoga odlučili ponuditi polaznicima edukaciju na kojoj će moći steći praktična znanja primjene tog softvera za potrebe provedbe forenzičke analize.

Ciljevi:
Kroz ovu specijalističku radionicu polaznici će biti upoznati s brojnim statističkim metodama koje se koriste u forenzičnoj analizi te tehnikom korištenja tih metoda kroz program MS Excel. Polaznici će biti u prilici primijeniti metode na stvarnim podacima i vidjeti koje su prednosti i nedostaci pojedinih metoda.

Kroz ovu specijalističku radionicu sudionicima će biti prezentirani brojni praktični primjeri kroz koje je cilj prikazati polaznicima sve formule, funkcije i mogućnosti Excel-a koje se mogu koristiti iz područja forenzične analize bilo da je riječ o kontroli financijskih podataka, izradi i analizi financijskih izvještaja ili jednostavnoj analizi poslovanja kroz uporabu grafikona i pivot tablica.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu, financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama te specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu.

 

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30   Uvod u statističke metode u forenzičkoj analizi. Benfordov zakon.

 • Pregled statističkih metoda u forenzičkoj analizi
 • Prvi korak – pogled na cjelokupnu sliku
 • Benfordov zakon. Osnovna ideja i primjena
 • Test prve znamenke i test prve dvije znamenka
 • Testovi potvrde podudarnosti sa Benfordovim zakonom

Praktična vježba: Provođenje testa prve i druge znamenke korištenjem program MS Excel

10:30 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15    Benfordov zakon – daljnje primjene

 • Primjena varijacija Benfordova zakona      
 • Benfordov zakon sumacije
 • Test dupliciranja brojeva
 • Test posljednje dvije znamenke

Praktična vježba: Provođenje testova sumacije i dupliciranja brojeva korištenjem program MS Excel

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45    Korištenje ostalih  statističke metode u forenzičkoj analizi

 • Primjena deskriptivne statistike
 • Test  najvećeg podskupa i najvećeg rasta

Praktična vježba: Provođenje testova najvećeg podskupa i najvećeg rasta korištenjem program MS Excel

14:45 - 15:00   Stanka za kavu
15:00 - 16:30   Korištenje ostalih  statističke metode u forenzičkoj analizi

 • Korištenje testa relativnog odnosa
 • Identificiranje prevara traženjem neočekivanih dupliciranja u podskupu

Praktična vježba: Provođenje cijelog ciklusa statističkih metoda na odabranom skupu podataka

2. DAN, 

09:00 - 10:30    Rad s podacima

 • Formatiranje podataka
 • Upravljanje podacima
 • Provjera valjanosti podataka

Praktična vježba: Izrada financijskih izvještaja iz računovodstvenih podataka

10:00 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15    Vizualna prezentacija podataka

 • Vizualna kontrola i analiza podataka
 • Uvjetno oblikovanje ćelija
 • Izrada složenih grafikona

Praktična vježba: Primjena Excel-a u analizi financijskih izvještaja

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45    Rad s tablicama

 • Uvoz i zaštita podataka
 • Izgled i oblikovanje tablica
 • Upravljanje podacima u tablicama

Praktična vježba: Analiza poslovanja profitnih centara

14:45 - 15:00    Stanka za kavu
15:00 - 16:30    Napredne funkcije

 • Složene formule
 • Funkcije baze podataka
 • Korištenje pivot tablica

Praktična vježba: Primjena Excel-a u svrhe poslovne analize

 
Ivo Beroš
 

Dr. sc. Ivo Beroš, zaposlen je na Insitutu za turizam u Zagrebu. Prije toga je radio kao predavač na Veleučilištu VERN' gdje je izvodio nastavu iz niza predmeta povezanih s matematikom, statistikom, odnosno računarstvom. Diplomirao je i magistrirao na Matematičkom odjelu PMF-a u Zagrebu, gdje je i radio prije dolaska na Veleučilište VERN'. Doktorsku disertaciju obranio je na Fakultetu elektrotehnike I računarstva u Zagrebu. Glavni stručni izazovi su mu primjena matematičko-statističkih metoda u procesu donošenja poslovnih odluka te korištenje računala u tom procesu.

Joško Meter
 

Joško Meter, dipl. ing., dugogodišnji je predavač na Veleučilištu VERN'. Izvodi nastavu na predmetima Gospodarska matematika, Poslovna statistika, Informatika za uredsko poslovanje, Poslovna simulacija, te Kvantitativne metode u menadžmentu. Diplomirao je na Matematičkom odjelu PMF-a na smjeru Primjenjena matematika i statistika, i apsolvent je na poslijediplomskom studiju Menadžment poslovnih sustava na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Od 2010. godine voditelj je studija Ekonomija poduzetništva na Veleučilištu VERN.

 
 
PRIJAVNICA
475,00 EUR + PDV
 
3.578,89 kn + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije