Datum i mjesto održavanja:
Srijeda, 22.11.2023.  -  Četvrtak, 23.11.2023.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 17.11.2023.
 
SQL za kontrolere

Opis i ciljevi:
Cilj ove radionice je upoznati polaznike s konceptom dohvata podataka iz baze (SQL jezik). ObjašnjenI će biti temeljni koncepti rada s bazama podataka, primarni i strani ključevi te će se najviše vremena posvetiti učenju kako konstruirati upite koji vraćaju podatke (SELECT upiti). Kratki pregled bit će posvećen i drugim dijelovima SQL jezika (UPDATE, INSERT naredbe za ažuriranje i unos podataka). Osim spomenutoga, u zadnjem dijelu radionice bit će prikazan  i načini dohvata podataka iz Oracle baze u MS Access ili Excell.

Metode rada:
Na radionici je najveći dio vremena posvećen vježbama koje polaznici rade samostalno na računalu. Na taj način stječu znanja i praksu u pisanju SQL upita. Vježbe se izvode na Oracle XE bazi podataka koju će svi polaznici tijekom edukacije instalirati na svoja računala.

Taj alat se može skinuti sa:

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39379

Radionica je namijenjena:
Radionica je namijenjena svim osobama koje imaju potrebu povremeno se spojiti na baze podataka te iz njih dohvatiti podatke za svoj svakodnevni rad. Predznanje o bazama podataka nije uvjet, iako je korisno.

U kotizaciju edukacije uključeni su tiskani materijali, modeli u Excel-u, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

08:45 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Osnove SQL koda

 • Instalacija Oracle XE RDBMS
 • Uvod u SQL
 • Osnovne naredbe SQL-a
 • Pravila pisanja koda
 • Kreiranje tablica
 • Jednostavni SELECT upiti (opratori AND, OR, NOT, IN, BETWEN, LIKE, NULL, DISTINCT)

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
10:45 - 12:15 J
ednostavni SELECT upiti

 • Korištenje osnovnih funkcija u SELECT naredbi (UPPER MOD, SQRT, LPAD, TRIM, SUBSTR)
 • Funkcije za rad s datumskim tipom podataka (prikaz i formatiranje datuma i vremena

12:15 - 13:15 Pauza za ručak 
13:15 - 14:45 Povezivanje tablica

 • Spajanja tablica putem relacija
  • INNER JOIN
  • LEFT OUTER
  • RIGHT OUTER
 • Izrada upita iz više različitih tablica (složenije SELECT naredbe)

14:45 - 15:00 Pauza za kavu
15:00 - 16:30 Indexi

 • Pojam i vrste indexa
 • Korištenje indexa prilikom pisanja SQL koda


2. DAN

09:00 - 10:30 Kreiranje pogleda i učitavanje podataka u Oracle tablice

 • Kreiranje tablica  putem AS SELECT naredbe
 • CREATE VIEW

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
10:45 - 12:15 Agregiranje podataka

 • Funkcije GROUP BY, MIN, MAX, COUNT
 • Uvjeti agregatnih funkcija (HAVING)

12:15 - 13:15 Pauza za ručak 
13:15 - 14:45 Promjena/unos podataka podataka

 • Naredba UPDATE
 • Naredba INSERT

14:45 - 15:00 Pauza za kavu
15:00 - 16:30 Brisanje Podataka i kreiranje okidača

 • Naredba DELETE
 • Triggeri (BEFOR i AFTER)
 
Miroslav Živko
 

Miroslav Živko, dipl. ing., diplomirao je na FER-u, smjer telekomunikacije i informatika na temi Razvoja ERP sustava posebne namjene. Ima više od 20 godina iskustva u radu s bazama podataka.  Područje interesa su mu ERP sustavi u različitim djelatnostima. Projektirao je i vodio implementaciju programskih rješenja u mnogim složenim sustavima i različitim industrijama kao npr. Prehrambena industrija (Mesna industrija Lijanovići), financijski sektor (Veneto banka), te energetski sektor (Gradska plinara Zagreb). Od 2002. godine direktor je i vlasnik firme te je po zavodu za poslovna istraživanja jedan od najuspješnijih poduzetnika u Republici Hrvatskoj za 2005. i 2006. godinu. Do sada je implementirao programska rješenja vlastite izrade u više od 100 poduzeća u RH i BiH. Od 2010. godine radi u Gradskoj plinari Zagreb na mjestu pomoćnika direktora Društva. 

 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu