Datum i mjesto održavanja:
Srijeda, 17.05.2023.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 12.05.2023.
 
Restrukturiranje poduzeća

Ova specijalistička edukacija dio je programa Financijska akademija Poslovna učinkovitost.

Opis:
Svako poduzeće u današnjem sve dinamičnijem poslovnom okruženju prije ili kasnije dođe u potrebu za restrukturiranjem poslovanja. U tim situacijama je razumijevanje holističkog pristupa restrukturiranju od presudne važnosti. Potrebno je poznavanje koncepata i alata strateškog, operativnog i financijskog restrukturiranja, a o kvaliteti izrađenog plana koji će se prezentirati ključnim dionicima često ovisi i opstanak poduzeća na tržištu.

Ciljevi:
Kroz ovu specijalističku edukaciju polaznici će:
•    Naučiti utvrditi potrebu za restrukturiranjem poduzeća
•    Naučiti kako prepoznati poduzeće u problemima
•    Razumjeti položaj ključnih dionika u procesu restrukturiranja
•    Analizirati i evaluirati strateške opcije poduzeća u problemima
•    Savladati koncepte i alate financijskog restrukturiranja
•    Razumjeti koncept sveobuhvatnog restrukturiranja poduzeća.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima kompanija, menadžmentu, konzultantima, financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama te specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu. U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
​09:00 - 10:30 Što je restrukturiranje i kome je potrebno


•    Utvrđivanje potrebe za restrukturiranjem
•    Uzroci loših kredita
•    Signali ranog upozorenja (EWS) – kako prepoznati poduzeće u problemima

Praktična vježba: ​Utvrđivanje uzroka loših kredita i prepoznavanje signala ranog upozorenja

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Faze poduzeća u teškoćama


•    Troškovi i posljedice problematičnih kredita za kreditore
•    Aktivnosti menadžmenta karakteristične za pojedinu fazu
•    Strategije kreditora u pojedinoj fazi

Praktična vježba: Odabir strategije iz pozicije kreditora

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Proces i plan restrukturiranja; Strateško restrukturiranje


•    Stakeholderi u procesu restrukturiranja i njihovi interesi
•    Koraci u procesu restrukturiranja
•    Strategije, alati i koncepti strateškog restrukturiranja

Praktična vježba: Strateško restrukturiranje kompanije

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Operativno restrukturiranje; Financijsko restrukturiranje


•    Strategije, alati i koncepti operativnog restrukturiranja
•    Strategije, alati i koncepti financijskog restrukturiranja
•    Sadržaj plana restrukturiranja

Praktična vježba: ​Financijsko restrukturiranje kompanije

 
Ivo Hrdalo
 

Ivo Hrdalo, dipl. oec., diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije te se dodatno usavršavao i 2011. godine stekao međunarodno priznati CFA certifikat (Chartered Financial Analyst), a posjeduje i certifikat ovlaštenog investicijskog savjetnika. Većinu svog poslovnog iskustva je stekao u internacionalnim kompanijama radeći kao voditelj riznice u Generali osiguranju te portfolio menadžer u Raiffeisenbank Austria Zagreb. 2018. godine pridružuje se timu Instituta IGH kao direktor kontrolinga i izvještavanja, a trenutno radi na poziciji direktora financija u Hertz Croatia, članu grupe Autohellas. Ključna područja stručnosti uključuju: upravljanje likvidnošću i ulaganjima, upravljanje rizicima, budžetiranje, primjenu MSFI te konsolidaciju financijskih izvještaja. Predavač je raznih tema s područja tržišta kapitala i upravljanja financijama.

 
 
PRIJAVNICA
255,00 EUR + PDV
 
1.921,30 kn + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije