Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 16.10.2023.
Zagreb
Rok za prijavu:
Srijeda, 11.10.2023.
 
Regrutacija, selekcija i uvođenje zaposlenika u rad

Opis:

Pronalazak najboljih djelatnika izazov je na današnjem promjenjivom tržištu rada. Svakodnevno se suočavamo s odljevom ljudi u inozemstvo kao i kulturom češćeg mijenjanja poslodavaca novih generacija. Paralelno s time, tvrtke postaju sve kreativnije u potražnji najboljih kandidata usavršavajući svoje procese privlačenja i odabira budućih zaposlenika. Moderni procesi regrutacije i selekcije imaju pravi omjer vremenske i financijske ekonomičnosti te dugoročne isplativosti kroz odabir adekvatnih kandidata.Također, razvoj vlastitih vještina procjene ljudi uz osobine poput kreativnosti, fleksibilnosti i analitičnosti neophodan je korak na tom putu. Ulaganje u procese regrutacije i selekcije danas nije više samo poželjno, već je imperativ.

Ciljevi:

Cilj edukacije je upoznati polaznike s ključnim elementima procesa regrutacije, selekcije i uvođenja u rad kao i osposobiti polaznike za samostalno provođenje selekcijskog procesa s naglaskom na planiranje, odabir adekvatnih kanala regrutacije, provođenje intervjua s kandidatima te odabir zaposlenika uz uvođenje u posao. Edukacija će polaznicima, ovisno o prethodnom predznanju i iskustvu, poslužiti kao početna stepenica u samostalnom provođenju selekcijskog procesa, kao nadopuna znanja i vještina ili pak za usvajanje ciljanih informacija potrebnih za usavršavanje postojećeg selekcijskog procesa u organizaciji.

Metode rada:

Metode rada uključuju teorijsko predavanje, praktične vježbe, konkretne primjere iz prakse te individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i edukatorom uz poticanje aktivnosti polaznika te postavljanja pitanja.

Kome je namijenjena:

Voditeljima i djelatnicima ljudskih potencijala, ostalim djelatnicima čiji posao uključuje elemente procesa regrutacije i selekcije te svima onima koji tek ulaze u područje ljudskih potencijala. Razina složenosti edukacije prilagodit će se ovisno o prethodnom znanju i iskustvu polaznika.

 

SADRŽAJ I RASPORED:

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Priprema i kreiranje selekcijskog procesa

 • Planiranje zapošljavanja; analiza potreba, definiranje troškova i odgovornosti sudionika
 • Analiza radnih mjesta, definiranje željenog profila kandidata i kreiranje teksta natječaja
 • Faze selekcijskog procesa (od početka potražnje do zapošljavanja)
 • GDPR

Praktična vježba: Osmišljavanje/unaprjeđenje selekcijskog procesa u vlastitoj organizaciji

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
10:45 - 12:15 Regrutacija

 • Kanali regrutacije: prednosti i nedostaci, kada se koriste te kako odabrati adekvatne
 • Employer Branding
 • „Headhunting“- proaktivno dolaženje do kandidata
 • Predselekcija kandidata: životopis, zamolba, telefonski intervju

Praktična vježba: Kreiranje procesa regrutiranja kroz odabir regrutacijskih kanala

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Selekcija

 • Intervju; otvorena i zatvorena pitanja, kompetencijski intervju/situacijska i bihevioralna pitanja, zabranjena pitanja, neverbalna komunikacija
 • Intervjuiranje zahtjevnih skupina kandidata
 • Vrste testiranja
 • Assessment centar

Praktična vježba: Simulacija intervjua kroz kreiranje pitanja te igranje uloga

14:45 - 15:00 Pauza za kavu
15:00 - 16:30 Zapošljavanje i uvođenje u posao

 • Odabir kandidata, pismo namjere i pregovaranje/dogovor oko zapošljavanja
 • Komunikacija s neodabranim kandidatima
 • Uvođenje u posao; faze uvođenja u rad (induction vs orientation)
 • Priprema za probni rad/rok

Praktična vježba: Kreiranje procesa uvođenja u posao


 

 
PRIJAVNICA
255,00 EUR + PDV
 
1.921,30 kn + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije