Datum i mjesto održavanja:
Četvrtak, 12.10.2023.  -  Petak, 13.10.2023.
Zagreb
Rok za prijavu:
Utorak, 10.10.2023.
 
Python u financijama

Opis:

Pomoću Pythona, pripadajućeg odgovarajućeg programskog okruženja (za financije se najčešće koristi Jupyter-Notebook) te raspoloživih specijalnih modula, vrlo brzo se može savladati obrada velikih količina financijskih podataka. Krajnji rezultat je analiza i prikaz deriviranih podataka u željenom obliku. Program, pripadajući moduli te softwersko okruženje je potpuno besplatno te nihova instalacija ne zahtjeva posebne informatičke vještine.

Ciljevi:

Cilj ove specijalističke radionice je upoznati polaznike sa osnovnim značajkama programa Python i specijaliziranih modula koji se najčešće koriste u financijama. Kroz praktične primjere i vježbe, polaznici će naučiti osnovne tehnike kako bi mogli samostalno obrađivati i analizirati podatke te ih prikazivati u željenom obliku (bilanca, RDG i sl.)

Kome je namijenjeno:

Vlasnicima i menadžmentu poduzeća, financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama te specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu.

SADRŽAJ I RASPORED 

1 DAN

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30    Što je to Python? 

 • Osnovno o Pythonu
 • Instalacija i postavljanje okruženja (Win, Mac, Linux)
 • Jupyter notebook

PRAKTIČNA VJEŽBA: Upotreba osnovnih naredbi i funkcija

10:30 - 10:45   Stanka za kavu
10:45 - 12:15   Tipovi podataka

 • Brojevi i računske operacije
 • Tekst i njegovo oblikovanje
 • String varijabla
 • Indeksiranje, izrezivanje, spajanje
 • Operacije i uspoređivanje znakovnih nizova
 • Metode nad stringovima
 • Formatiranje znakovnih nizova
 • Relacijski i logički operatori
 • Varijable i ključne riječi

PRAKTIČNA VJEŽBA: Operacije i metode nad stringovima, formatiranje znakovnih nizova, relacijski i logički operatori

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45    Liste, uređeni parovi, rječnici, skupovi

 • . Kreiranje i upotreba lista, uređenih parova
 •   Metode nad listama
 •   Kreiranje i upotreba rječnika
 •   Metode nad rječnicima
 •   Skupovi i metode nad skupovima

PRAKTIČNA VJEŽBA: Liste, rječnici, kreiranje, upotreba i metode 

14:45 - 15:00   Stanka za kavu
15:00 - 16:30   Funkcije

 • Ugrađene funkciije
 • Anonimna funkcija
 • Korisničke funkcije
 • Uvjetne naredbe i programske petlje

PRAKTIČNA VJEŽBA: Kreiranje i pozivanje vlastitih funkcija 

 2 DAN   

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30    Moduli za manipulaciju i statističku obradu podataka

 • NUMPY
 • PANDAS
 • SCIPY
 • STATSMODELS

10:30 - 10:45   Stanka za kavu
10:45 - 12:15   Učitavanje podataka

 • Rad sa tekstualnim datotekama
 • Učitavanje Excel fileova
 • Učitavanje csv fileova
 • Učitavanje iz SQL baze podataka
 • Učitavanje podataka sa Interneta

PRAKTIČNA VJEŽBA: Učitavanje podataka iz različitih izvora

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45    EDA i grafičko prikazivanje podataka

 • Dijagnosticiranje problema
 • Provjera tipa podataka
 • Sažetak statističkih podataka
 • Čišćenje podataka
 • Grupiranje i pivot tablice
 • Matplotlib i Seaborn moduli

PRAKTIČNA VJEŽBA: Uređivanje  i grafičko prikazivanje podataka        

14:45 - 15:00   Stanka za kavu
15:00 - 16:30   Izrada financijskih izvještaja pomoću Pythona

 • Izrada bilance
 • Izrada RDG-a
 • Izvoz podataka u različitim formatima          

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada računa dobiti i gubitka po kvartalima uz grafički prikaz

 
Zoran Krstulović
 

Zoran Krstulović, dipl. oec. zahvaljujući permanentnom obrazovanju i dugogodišnjem radnom iskustvu radeći za tvrtke iz različitih područja djelatnosti stekao je širok spektar znanja iz područja financija, računovodstva, kontrolinga i interne revizije. Kao konzultant angažiran je na poslovima korporativnih financija, financijskog, imovinskog i organizacijskog restrukturiranja, procjene vrijednosti tvrtki, kontrolinga, interne revizije i ekonomske forenzike. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Splitu, smjer financije te je kandidat na CFA programu.

 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu