Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 18.10.2021.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 15.10.2021.
 
Python u financijama

Opis:

Pomoću Pythona, pripadajućeg odgovarajućeg programskog okruženja (za financije se najčešće koristi Jupyter-notebook) te raspoloživih specijalnih modula, vrlo brzo se može savladati obrada velikih količina financijskih podataka. Krajnji rezultat je analiza i prikaz deriviranih podataka u željenom obliku. Program, pripadajući moduli te softwersko okruženje je potpuno besplatno te nihova instalacija ne zahtjeva posebne informatičke vještine.

Ciljevi:

Cilj ove specijalističke radionice je upoznati polaznike sa osnovnim značajkama programa Python i specijaliziranih modula koji se najčešće koriste u financijama. Kroz praktične primjere i vježbe, polaznici će naučiti osnovne tehnike kako bi mogli samostalno obrađivati i analizirati podatke te ih prikazivati u željenom obliku (bilanca, RDG i sl.)

Kome je namijenjeno:

Vlasnicima i menadžmentu poduzeća, financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama te specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu.

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30    Što je to Python? Osnovne naredbe i funkcije

 • Osnovno o Pythonu
 • Instalacija i postavljanje okruženja (Win, Mac, Linux)
 • Tipovi podataka
 • Osnovne naredbe
 • Osnovne funkcije
 • Ključne riječi

PRAKTIČNA VJEŽBA: Upotreba osnovnih naredbi i funkcija

10:30 - 10:45   Stanka za kavu
10:45 - 12:15   Upravljanje s podacima

 • Učitavanje podataka iz različitih izvora
 • Kreiranje i povezivanje tablica (DataFrame)
 • Grupiranje, sortiranje i osnovna analiza podatka

PRAKTIČNA VJEŽBA: Učitavanje podataka dnevnika knjiženja, kreiranje tablica, grupiranje, sortiranje i osnovna analiza podataka

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45    Grafičko prikazivanje podataka

 • Moduli za grafičko prikazivanje podataka
 • Izrada i spremanje grafikona

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada i pohrana različitih grafikona

14:45 - 15:00   Stanka za kavu
15:00 - 16:30   Izrada financijskih izvještaja pomoću Pythona

 • Izrada bilance
 • Izrada RDG-a
 • Izvoz podataka u excel file

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada računa dobiti i gubitka po kvartalima uz grafički prikaz

 
Zoran Krstulović
 

Zoran Krstulović, dipl. oec. zahvaljujući permanentnom obrazovanju i dugogodišnjem radnom iskustvu radeći za tvrtke iz različitih područja djelatnosti stekao je širok spektar znanja iz područja financija, računovodstva, kontrolinga i interne revizije. Kao konzultant angažiran je na poslovima korporativnih financija, financijskog, imovinskog i organizacijskog restrukturiranja, procjene vrijednosti tvrtki, kontrolinga, interne revizije i ekonomske forenzike. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Splitu, smjer financije te je kandidat na CFA programu.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije