Datum održavanja:
Četvrtak, 02.09.2021.
Rok za prijavu:
Utorak, 31.08.2021.
 
Optimizacija poslovnih procesa

Opis
Radionica je usmjerena na metode optimizacije gledano s praktičnog stajališta. Cilj je unaprijediti proces razmišljanja sudionika i osigurati alate i metode potrebne za procesno usmjerena poduzeća.
Na kraju radionice sudionici će steći detaljno razumijevanje metodologije i alata o tome kako poboljšati procese. Koristit će se veliki broj primjera iz prakse, studija slučajeva te diskusija kako bi se postigli navedeni ciljevi.

Ciljevi
Kao rezultat poslovne igre sudionici će:
• kroz vlastito iskustvo naučiti kako procesno razmišljati 
• naučiti kako reorganizirati procese poduzeća
• naučiti kako planirati i izvršiti radnje za promjenu
• dobiti povratnu informaciju o rezultatima 

Metode rada
Procesi uživo! Poslovne igre, prezentacije, diskusije. Vježbe s poslovnim igrama unapređuju učinkovitost učenja i pomažu „pretočiti“ znanje u praksu. Korištenjem interaktivnih materijala za učenje potičemo sudionike da budu aktivno uključeni tijekom cijele radionice. Učenje kroz rad u timovima garantira visoku kvalitetu i održivi prijenos znanja.

Kome je namijenjena
• funkcijskim menadžerima 
• procesnim menadžerima
• zaposlenicima funkcionalnih područja koji surađuju u procesima drugih područja


SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30
Procesi uživo! Poslovna igra – 1. dio

• Analiza trenutne situacije poduzeća
• Poslovna igra – 1. dio
• Identificiranje nedostataka izvedbe
• Definiranje projekta, određivanje ciljeva, vrednovanje izvedbe - problemi
PRAKTIČNA VJEŽBA: Poslovna igra

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15
Metode za poboljšanje procesa

• Razlike između optimizacije procesa i reinženjeringa poslovnih procesa
• Principi i osnove Lean menadžmenta (DMAIC, SIPOC, MUDA, Six Sigma, Poka Yoke)
• Metode za vizualizaciju i analizu pocesa (inputi i outputi, mape procesa, Voice of Customer, Fishbone diagram itd.)
PRAKTIČNA VJEŽBA: Crtanje procesa s različitim tehnikama vizualizacije

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45
Kako pokrenuti projekt optimizacije projekata?

• Analiza lanca opskrbe, utvrđivanje aktivnosti koje ne dodaju vrijednost 
• Utvrđivanje procesa unapređenja projekata, postavljanje ciljeva, opsega optimizacije
• Izrada budućeg poslovnog modela i budućih procesa
• Plan provedbe (ciljevi, praćenje zadataka, promjene zahtjeva)
PRAKTIČNA VJEŽBA: Proces analize koristeći Lean metode (npr. analize dodatne vrijednosti, analiza vrijednosnog lanca)

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Procesi uživo! Poslovna igra – 2. dio


• Izrada budućeg poslovnog modela planiranje budućih procesa poduzeća 
• Uklanjanje aktivnosti koje ne donose vrijednost
• Poslovna igra – rad s novim procesima 
• Procjena novih razina izvedivosti
• Naučene lekcije
PRAKTIČNA VJEŽBA: Poslovna igra


Napomena: Edukacija se izvodi na engleskom jeziku.

 
Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali, Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein, koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja: poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske banke za obnovu i razvoj - EBRD. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu. Također vrlo često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 
 
PRIJAVNICA
1.590,00 kn+ PDV
 
ONLINE
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije