Datum i mjesto održavanja:
Petak, 06.10.2023.
Zagreb
Rok za prijavu:
Utorak, 03.10.2023.
 
Operativno i financijsko planiranje u javnom i neprofitnom sektoru

Opis:
U suvremenim uvjetima poslovanja, kvalitetno poslovno planiranje u javnom sektoru i neprofitnim organizacijama značajna je aktivnost jer je potrebno na što učinkovitiji i efikasniji način planirati korištenje raspoloživih odnosno potrebnih resursa za izvršenje javnih ovlasti.

Pri tome je potrebno analizirati kompleksno poslovno okruženje; očekivanja i potrebe korisnika te naše mogućnosti i resurse da na najbolji mogući način očuvamo i povećamo vrijednost u pružanju svojih usluga i obavljanju zadaća iz svoje ovlasti.

Ciljevi:
Cilj ove radionice je kroz više praktičnih primjera i kroz rad na praktičnim vježbama upoznati sudionike s pojmovima i sadržajem poslovnog planiranja, organizacijom procesa poslovnog planiranja, analizom poslovnog okruženja i definiranjem strateških ciljeva, izradom operativnih planova, financijskom analizom i izradom financijskog plana s obrazloženjem te mjerenjem i izvještavanjem o ostvarenju planskih veličina. U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

Kome je namijenjena:

 • Menadžerima i rukovoditeljima u javnom i neprofitnom sektoru
 • Poslovnim analitičarima i konzultantima
 • Specijalistima u kontrolingu, financijama, računovodstvu, internoj reviziji i drugim org. jedinicama koje sudjeluju u izradi planova poslovanja


SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00  Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30  Uvod u poslovno planiranje

 • Pojam i ciljevi poslovnog planiranja
 • Specifičnosti u izradi poslovnih planova pružatelja javnih usluga i neprofitnih organizacija
 • Organiziranje procesa poslovnog planiranja
 • Metodologija planiranja
 • Faze poslovnog planiranja

Praktična vježba: Hodogram procesa izrade poslovnog plana

10:30 - 10:45  Stanka za kavu
10:45 - 12:15  Strateški okvir poslovnog planiranja

 • Kaskadiranje strateških ciljeva
 • Definiranje pokazatelja uspješnosti
 • Analiza okruženja, rizika  i poslovnih potreba
 • Izrada godišnjeg programa rada

Praktična vježba: Analiza okruženja i definiranje ciljeva

12:15 - 13:15  Stanka za ručak
13:15 - 14:45  Izvori informacija za financijsko planiranje i izrada financijskog plana

 • Operativni planovi kao inputi za izradu financijskog plana
 • Izrada financijskog plana s obrazloženjem (prihodi, rashodi, zaduživanja, otplate)
 • Izrada plana novčanih tokova
 • Prezentacija i usvajanje financijskog plana

Praktična vježba: Izrada financijskog plana s obrazloženjem

14:45 - 15:00  Stanka za kavu
15:00 - 16:30  Financijska analiza i izvještavanje o ostvarenju poslovnog i financijskog plana

 • Praćenje ostvarenja poslovnog i financijskog plana
 • Svrha i struktura izvještavanja (mjerenje učinkovitosti, korekivne akcije)
 • Utvrđivanje i analiza odstupanja
 • Interni periodički izvještaji
 • Postupci kod izmjene poslovnog i financijskog plana

Praktična vježba: Izrada internog izvještaja o ostvarenju financijskog plana

 
Danijela Šarić Lukačić
 

Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena je kao konzultant za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti d.o.o. Posjeduje višegodišnje iskustvo i opsežno znanje iz područja kontrolinga, računovodstva i financija, vođenja projekata, financijskog i operativnog planiranja i izvještavanja, a koje je stekla u bankarskom sektoru te na rukovodećoj poziciji u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Tijekom svoje karijere kontinuirano se stručno usavršavala i educirala te stekla nekoliko certifikata. Posjeduje Certifikat Controller Akademie, Certifikat ATTF International Compliance - Foundation Level te je međunarodno certificirani HICHERT®IBCS Analyst. Od posebnog interesa su joj područja strateškog i operativnog planiranja te upravljanja poslovnim procesima. Tijekom svoje karijere vodila je brojne projekte i posjeduje značajna znanja i iskustva u vođenju projekata vezanih uz razvoj sustava unutarnjih kontrola što obuhvaća izradu strateških i operativnih planova, utvrđivanje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), upravljanja rizicima, dizajn i implementaciju poslovnih procesa itd. Također je vodila projekt implementacije ERP rješenja i implementacije kontrolinga. Piše stručne članke te je zamjenica urednika časopisa "Kontroling, financije i menadžment".

 
 
 
PRIJAVNICA
255,00 EUR + PDV
 
1.921,30 kn + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije