Datum i mjesto održavanja:
Petak, 11.12.2020.
Zagreb
Rok za prijavu:
Srijeda, 09.12.2020.
 
Mogućnosti i izazovi “male” interne revizije

OPIS

Uspješna "mala" interna revizija je mala po svojoj organizacijskoj veličini, fleksibilna, bliska organizaciji, s iskusnim i ovlaštenim samo-motivirajućim zaposlenicima koji su sposobni sagledati "veliku sliku". „Mala“ interna revizija, koristeći svoje resurse na najbolji mogući način, upravlja organizacijskim očekivanjima i reagira inovativno na nastajuće situacije. Ona teži prihvaćanju novih tehnologija; smanjuje administrativne aktivnosti; usko surađuje s ostalim linijama obrane te postavlja jasne ciljeve efikasnosti i efektivnosti kako bi izbjegla rizike raspoloživosti ionako ograničenih resursa. Uz to, mnoge uspješne „male“ interne revizije aktivno koriste neformalne mreže u svojim organizacijama.

CILJ

Cilj seminara je upoznati sudionike s praktičnim iskustvima i znanjima vezanim uz aktivnosti interne revizije i njene usklađenosti sa Standardima za profesionalno obavljanje interne revizije smatrajući ih ne problemom nego odgovorom na izazove učinkovitosti i kvalitete „male“ interne revizije.

METODA RADA

Tijekom seminara, kroz teorijsko predavanje, praktične primjere, diskusiju i grupni rad pokušat ćemo: • definirati „malu“ internu reviziju i razmotriti njene aktivnosti, rizike s kojima se suočava te opseg decentralizacije i diversifikacije; • razmotriti organizacijski status i način na koji „mala“ interna revizija može iskoristiti formalne i neformalne mehanizme za ispunjenje svojih djelatnosti; • preispitati način na koji „mala“ interna revizija pristupa i utvrđuje opseg svojih aktivnosti, definira povelju interne revizije, procjenjuje rizike te pronalazi odgovarajuću ravnotežu između angažmana s izražavanjem uvjerenja i savjetodavnih usluga; • upoznati mogućnosti optimiziranja performansi i profesionalnosti „male“ interne revizije te odgovarajućih načina kontrole kvalitete i mjerenje performansi; • dati neke preporuke za uspješno rukovođenje „malom“ internom revizijom uključujući adekvatnost nadzora te način donošenja odluke o opsegu i prirodi podrške iz vanjskih izvora.  

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Izazovi „male“ interne revizije

 • definicija
 • ključni faktori uspješnosti
 • Organizacijski status i korporativno upravljanje
 • model tri linije
 • organizacijski status
 • suradnja s menadžmentom
 • promocija interne revizije

 

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15
Obuhvat aktivnosti interne revizije

 • povelja interne revizije
 • procjena rizika
 • planiranje, provođenje angažmana i praćenje

 

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Performanse i profesionalnost aktivnosti interne revizije

 • usklađenost između angažmana s izražavanjem uvjerenja i savjetodavnih usluga
 • osiguranje kvalitete i unaprjeđenja
 • ocjena performansi
 • efikasno korištenje informacijske tehnologije
 • agilna interna revizija

 

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30
Rukovođenje „malom“ internom revizijom

 • nadzor
 • upravljanje kadrovima
 • odnos s ostalim linijama i pružateljima uvjerenja
 • izvještavanje

Zaključci i razmišljanja za budućnost

 
Jasna Turković
 

Jasna Turković, jedan je od osnivača i trenutna predsjednica Hrvatskog instituta internih revizora te sudionik svih dosadašnjih 11 održanih konferencija HIIR-a u svojstvu člana organizacijskog odbora, predavača ili moderatora. U svijet interne revizije ulazi 2000. godine u funkciji direktorice korporativne Interne revizije nekadašnja PLIVA Grupa, nakon toga kraće vrijeme radi kao voditelj Interne revizije poslovanja u Zagrebačkom holdingu, a posljednjih 8 godina radi na mjestu višeg internog revizora u  Mercury Processing Services International, kompaniji čija je osnovna djelatnost procesiranje platnih transakcija. Kroz višegodišnje radno iskustvo u farmaceutskoj industriji stekla je ekspertna znanja iz područja upravljanja projektima, ocjene investicijskih projekata, internog savjetovanja i informacijskih tehnologija. Posljednjih godina sudjeluje kao predavač na međunarodnim konferencijama instituta internih revizora Austrije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Slovenije i Srbije te na 1. regionalnoj konferenciji o internoj reviziji u javnom sektoru. Aktivni je sudionik CBOK istraživanja 2016. godine kao voditelj projekta za Hrvatsku te kao recenzent CBOK izvještaja o zrelosti interne revizije (CBOK Internal Audit Maturity report). Predavač je u programu osposobljavanja za ovlaštene interne revizore Sekcije interne revizije Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije