Datum i mjesto održavanja:
Subota, 17.11.2018.
Hotel Park, Split
Rok za prijavu:
Utorak, 13.11.2018.
 

Opis:

Koncept modernog budžetiranja omogućuje Vam da proces poslovnog planiranja provedete jednostavnije i fleksibilnije te optimalno integrirate. Ovaj koncept integrira:

 • strategiju,
 • planiranje korektivnih mjera,
 • izvještavanje i prognoziranje.

Budući je koncept temeljen na praktičnim preporukama za oblikovanje procesa, moći ćemo Vam na jednostavan način pokazati kako ćete s manjim troškovima procesa planiranja i budžetiranja povećati njihovu kvalitetu te tako ostvariti konkretne koristi za Vaše poduzeće.

Poduzetnici izrađuju poslovni plan i investicijsku studiju kako bi analizirali svoju ideju, provjerili izvedivost i isplativost određenog pothvata, definirali potrebne elemente za uspješno ostvarenje te u konačnici prezentirali isplativost, odnosno opravdanost ulaganja, vrlo često zbog poticanja sudjelovanja i drugih u projektu. Investicijsko planiranje je potrebno za procjenu financijske učinkovitosti projekata koji se financiraju iz vlastitih izvora, ali isto tako i iz vanjskih, kao što su primjerice krediti poslovnih banaka ili sufinanciranje bespovratnim sredstvima iz EU fondova.

Kome je namijenjena:
Ova specijalistička radionica namijenjena je svima koji moraju donositi odluke važne za uspješno poslovanje:    

 • Vlasnicima poduzeća i menadžmentu koji se žele upoznati sa značajem i praktičnim mogućnostima kontrolinga u unapređenju poslovanja,
 • Specijalistima u menadžmentu, kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu koji žele obnoviti i proširiti svoje postojeće znanje,
 • Financijskim analitičarima i konzultantima.

Metode rada:
Polaznici edukacije će steći znanja i vještine kroz predavanje, demonstracijske prikaze, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad sa drugim polaznicima i trenerom.

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 – 10:30 Sadržaj i značaj budžetiranja

 • Ciljevi budžetiranja
 • Pripremni procesi za uspješno budžetiranje
 • Prednosti i nedostaci budžetiranja
 • Praktični primjer: Vlastiti izazovi kod budžetiranja

10:30 – 10:45 Pauza za kavu
10:45 – 12:15 Optimizacija procesa budžetiranja

 • Integracija strategije u budžetiranje
 • Povećanje efikasnosti i efektivnosti budžetiranja
 • Top-Down planske postavke (ciljno fokusiranje)
 • Smanjenje kompleksnosti i automatizacija
 • Upravljanje procesima i IT podrška
 • Praktični primjer: Cjelovita prilagodba upravljačkih instrumenata i procesa na primjeru poduzeća

12:15 – 13:15 Pauza za ručak
13:15 – 14:45 Struktura poslovnog plana i studije izvodljivosti

 • Posebnosti EU financiranja
 • Uvod u poslovno planiranje
 • Priprema projekta i planiranje proizvoda ili usluge
 • Praktični primjer: Sadržaj EU studije izvodljivosti

14:45 – 15:00 Pauza za kavu
15:00 – 16:30 Financijski elementi studije izvodljivosti:

 • Statička analiza
 • Dinamička analiza
 • Analiza osjetljivosti
 • Praktični primjer: Evaluacija studije – primjer EU fondova

Napomena:

Za sve sudionike događaja 3. ICV Croatian Adriatic Region Workshop pod nazivom "Moderno budžetiranje i investicijsko planiranje" osigurali smo posebni dodatni popust od 10% za sudjelovanje na edukaciji.

Broj polaznika za oba događaja je ograničen pa požurite s prijavama i osigurajte na vrijeme svoje mjesto!

 
Dr. sc. Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali, Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein, koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja: poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske banke za obnovu i razvoj - EBRD. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu i na CBS International Business School u Mainzu. Također vrlo često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Emir Džanić
 

Dr. sc. Emir Džanić je ekspert u području inovacija, povezuje napredna socijalna i tehnička znanja u svrhu postizanja održive inovacije. Doktorirao je na temu koja je fokusirana na Otvorene inovacije i organizacijsku kulturu. U preko 20 godina iskustva, radio je sa privatnim kompanijama, velikim konzultantskim kućama i ministarstvima u području inovacija i upravljanja promjenama. Prva iskustva je stekao kao osnivač i direktor proizvodne kompanije u kozmetičkoj industriji, gdje je dizajnirao i komercijalizirao niz proizvoda.  Osnivač je i partner u Cambridge Innovative System Solutions, kompaniji specijaliziranoj za razvoj sustava inovacija, upravljanje promjenama u organizaciji i organizacijskoj kulturi, kao i za kompleksne inovacijske projekte u području poslovnih modela, proizvoda i usluga.
 

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije