Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 19.06.2023.  -  Utorak, 20.06.2023.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 15.06.2023.
 
Modeliranje procesa s besplatnim alatom

Opis:
Poslovanje svake organizacije ovisi o učinkovitosti njenih poslovnih procesa. Kako bi se uspješno upravljalo poslovnim procesima, nužno je jasno ih identificirati, modelirati te mjeriti njihov sadašnji učinak. Ovaj seminar pruža osnovna znanja potrebna za uspješnu identifikaciju poslovnih procesa, njihovo modeliranje putem besplatnog alata (Bizagi) te definiranje svih atributa koji određuju svaki poslovni proces, uključujući potrebne ljudske i financijske resurse, očekivano trajanje, ključne indikatore uspješnosti itd. Temeljem postavljenih parametara kroz praktiče radionice provest će se simulacije promjene procesa u svrhu njihovog unapređenje, što je ujedno i preduvjet za ostvarenje boljih poslovnih rezultata.

Ciljevi:

 • Prepoznati poslovne procese i njihov značaj u djelovanju organizacije,
 • Razumjeti koncept upravljanja poslovnim procesima,
 • Naučiti modelirati izvršive i neizvršive poslovne procese u skladu s poslovnom normom BPMN,
 • Naučiti učinkovito koristiti softverski alat (Bizagi) za modeliranje poslovnih procesa,
 • Prepoznati javne i privatne procese te izraditi kolaboracijski dijagram,
 • Pridružiti procesima vrijeme i resurse,
 • Izraditi i dokumentirati As Is model procesa,
 •  Identificirati moguća tehnička, poslovna i organizacijska unapređenja,
 • Koncipirati preustroj (reinženjering) te izraditi To Be model procesa,
 • Izračunati očekivane učinke unaprijeđenog (To Be) poslovnog procesa,
 • Generirati aplikaciju za podršku jednostavnom probnom poslovnom procesu,
 • Dodijeliti uloge i pokrenuti probni poslovni proces uz podršku generirane aplikacije i
 • Analizirati podatke o stanjima i performansama procesa tijekom njegovog izvođenja.

Kome je namijenjena:
Ovaj seminar je namijenjen izvršnom rukovodstvu, projektantima poslovnih procesa, vodećim poslovnim stručnjacima i softverskim inženjerima koji će voditi razvoj programske potpore.

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

08:30 - 09:00  Registracija i preuzimanje materijala
​09:00 - 10:30  Uvod u modeliranje poslovnih procesa

 • Opći model organizacije i njezini poslovni procesi
 • Definicija poslovnog procesa      
 • Metode za identifikaciju poslovnih procesa
 • Atributi poslovnog procesa i njegovo dokumentiranje

10:30 - 10:45  Stanka za kavu
10:45 - 12:15  Pristup modeliranju poslovnih procesa

 • Klasifikacija modela procesa
 • Struktura norme BPMN 2.0
 • Osnovni skup simbola (aktivnost, događaj, slijedni i informacijski tok, polja i staze, podatkovni objekti i poveznice) te njihova semantika
 • Javni, privatni i kolaboracijski procesi
 • Upoznavanje s programskim alatom za modeliranje poslovnih procesa i njegova instalacija na računala polaznika 

Praktična vježba:  Upoznavanje s Bizagi alatom

12:15 - 13:15  Stanka za ručak
13:15 - 14:45  Potpuni skup simbola i njihova semantika-događaji

 • Vrsta, tip i način djelovanja događaja u modelu procesa
 • Emitirajući i primajući te prekidivi i neprekidivi događaji
 • Mjerač vremena (Timer) kao događaj 

Praktična vježba:  Modeliranje procesa primjenom događaja u Bizagi-ju

14:45 - 15:00  Stanka za kavu
15:00 - 16:30  Potpuni skup simbola i njihova semantika-aktivnosti

 • Radni korak, potproces i pozivajuća aktivnost
 • Vrste radnih koraka i potprocesa, ponavljajuće aktivnosti
 • Kolaboracija javnih i privatnih procesa

Praktična vježba:  Izrada modela procesa u Bizagi-ju

2. DAN

09:00 - 10:30  Potpuni skup simbola i njihova semantika-skretnice

 • Koncept upravljanja slijedom i svojstva skretnica
 • Divergentne i konvergentne, ekskluzivne, paralelne i inkluzivne skretnice, skretnice upravljane događajima
 • Ponavljanje i petlje u procesu
 • Ostali simboli iz potpunog skupa 

Praktična vježba:  Modeliranje procesa primjenom skretnica u Bizagi-ju

10:30 - 10:45  Stanka za kavu
10:45 - 12:15  Preustroj poslovnog procesa i evaluacija očekivanih učinaka

 • Model postojećeg procesa (As Is) i model novog poboljšanog procesa (To Be)
 • Resursi, vrijeme i drugi parametri izvođenja poslovnog procesa u realnim uvjetima

Praktična vježba:  Izrada poboljšanog modela procesa

12:15 - 13:15  Stanka za ručak
13:15 - 14:45  Koncept upravljanja poslovnim procesima

 • Važnost evaluacije učinaka preustroja na modelu procesa
 • Simulacija na modelu procesa i način evaluacije učinaka 

Praktična vježba:  Simulacija načinjenog modela procesa putem Bizagi-ja

14:45 - 15:00  Stanka za kavu
15:00 - 16:30  Model zrelosti i unapređenje poslovnih procesa

 • Životni ciklus poslovnog procesa
 • Model zrelosti poslovnih procesa
 • Preporuke za provedbu unapređenja poslovnih procesa
 
Slaven Tomić
 

Slaven Tomić diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) u Splitu, trenutno zaposlen kao konzultant za informacijsko-komunikacijske tehnologije u Zavodu za informatičku djelatnost Hrvatske d.o.o. Tijekom svoje karijere stekao je više od 25 godina iskustva u modeliranju poslovnih procesa, analizama i definiranju korisničkih zahtjeva za projektiranje složenih informacijskih sustava, izrada funkcionalno-tehničkih specifikacija za izaradu softverskih rješenja. Ima više od 20 godina iskustava u vođenju projekata razvoja i implementacije složenih informacijskih sustava (ERP i slično) te više od 10 godina radnog iskustva u pružanju usluga savjetovanja iz područja informacijskom sigurnošću (ISO 27001), upravljanju rizicima, upravljanja kontinuitetom poslovanja (ISO 22301), kvalitetom (ISO 9001), upravljanja zaštitom okoliša (ISO 14001), energetskom učinkovitošću (ISO 50001), za privatni i javni sektor. Preko 10 godina iskustva u koordinaciji i upravljanju različitih savjetodavnih projekata (upravljanja. informacijskom sigurnošću - ISO 27001, ISO 22301 – BCM, upravljanje kvalitetom - ISO 9001, itd.
Certificirani je PECB trener u različitim disciplinama (javni i privatni sektor) u području poslovne analize i modeliranja poslovnih procesa po BPMN 2.0 notaciji, upravljanja informacijskom sigurnošću, upravljanja kontinuitetom, upravljanja IT uslugama, upravljanja kvalitetom i upravljanja zaštitom okoliša. Također, ima 10 godina radnog iskustva u pružanju usluga savjetovanja iz područja upravljanja uslugama (ISO 20000, ITIL).

 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije