Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 18.12.2023.  -  Utorak, 19.12.2023.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 14.12.2023.
 
Meke vještine za uspjeh i učinkovitost

Ova radionica je peti modul edukacijskog programa HR ACADEMY.

Opis:
S obzirom na sve veću potrebu za suradničkim pristupom u svakodnevnom obavljanju zadataka i mogućnosti prilagođavanja  raznim situacijama zbog učestalih promjena, meke vještine su postale izrazito važan aspekt upravljanja učinkovitošću i postignućem. Veliki broj problema u organizacijama, ali i raznim drugim grupama nastaje upravo zbog loših ili nedostatnih mekih vještina. Način na koji pristupamo komunikaciji s drugim ljudima, koliko smo vješti u rješavanju konflikata, na koji način organiziramo sebe i druge, te na koji način smo sposobni funkcionirati u timu, upravo su one vještine koje često predstavljaju ključan segment u postizanju visoke razine efikasnosti I postignuća.

Ciljevi:
Osvijestiti važnost mekih vještina u poslovnom okruženju, te uvježbavanje konkretnih, praktičnih tehnika koje možemo koristiti u svakodnevnoj praksi.

Metode rada:
Metode rada uključuju interaktivni pristup, demonstracije, učenje po modelu i učenje temeljeno na iznošenju osobnog iskustva, praktične vježbe, diskusije, individualni i grupni rad. Polaznici između termina treninga dobivaju zadatke kako bi u praksi uvježbavali usvojeno. Na početku idućeg termina radionice najprije se reflektiramo za zadatke koje su sudionici provodili u praksi.

Sadržaj i raspored

1. DAN

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Komunikacija kao baza kvalitetnih međuljudskih odnosa?

 • Važnost komunikacije
 • Komunikacijska osmica - što je unutarnja reprezentacija i zašto je važna kao preduvjet dobre komunikacije
 • Prepreke kvalitetne komunikacije
 • Faktori obrade – projekcije, prerano zaključivanja

Praktične vježbe: «Činjenice ili predodžbe» - vježba za osvještavanje čestine projiciranja

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Komunikacijski šumovi

 • Vježbe za osvještavanje šumova u komunikaciji (distorzija, brisanje, poopćavanje)
 • Aktivno slušanje
 • Karakteristike aktivnog slušanja vs. pasivno slušanje
 • Kako aktivno slušati

Praktične vježbe: “Daj mi uputu”

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Tehnike komuniciranja i pružanja povratne informacije

 • Parafraziranje i sumiranje
 • Ja poruke
 • Davanje povratne informacije (feedback)

Praktične vježbe: “Vježbanje na primjerima” – pretvaranje nekonstruktivnih komunikacijskih formi u konstruktivne

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Kako do konstruktivne komunikacije i izbjegavanja konflikata

 • Nastanak i faze u razvoju konflikata
 • Kako izgraditi rapor (usklađivanje) – skladan i učinkovit odnos s kolegama na svim razinama
 • Fleksibilnost i kreativnost  u komunikaciji

Praktične vježbe:  Svakodnevni primjeri konflikata i transformacija istih po NVC metodi

 

2. DAN

09:00 - 10:30 Upravljanje vremenom i zadacima

 • Vrijeme kao resurs
 • Krivulja učinka
 • Kradljivci vremena
 • Planiranje

Praktična vježba: Upitnik kradljivaca vremena; ABC metoda

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Prioritiziranje

 • Važnost prioritiziranja i najčešće pogreške
 • Paretov princip
 • ABC metoda
 • Prioritiziranje i asertivnost

Praktična vježba: “Dobra vila”

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Poticanje timske kohezije i suradnički pristup

 • Karakteristike efikasnih i neefikasnih timova
 • Važnost i bogatstvo različitosti u timu
 • Zauzimanje za tim i međusobna podrška članova
 • Karakteristike dobre timske kohezije I faktori koji utječu na koheziju

Praktična vježba: Upitnik – procijeni faktore kohezije

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Kreativan pristup rješavanju problema

 • Kako funkcionira naš mozak
 • Preduvjet za kreativno donošenje odluka
 • Perceptivne pozicije
 • Izlazak iz vlastitih okvira

Praktična vježba: Brainstorming po principu “design thinking” pristupa

 
Maja Vodopivec Oslić
 

Maja Vodopivec Oslić, dipl. oec.,  završila je Ekonomski fakultet u Zagrebu. Nakon fakulteta radila je  komercijalnim poslovima u prodaji i nabavi. Karijeru u upravljanju ljudskim potencijalima započela je prije dvadeset godina u farmaceutskoj multinacionalnoj kompaniji gdje je napredovala do pozicije regionalnog direktora Adriatic regije. Nakon dvanaest godina u korporativnom sektoru karijeru nastavlja kao senior konzultant u konzultantskoj kompaniji koja se bavi osobnim i organizacijskim razvojem. Njezin poseban interes je područje upravljanja učinkom te je sudjelovala na projektima kreiranja i implementacije sustava upravljanja učinkom u različitim kompanijama. Certificirani je trener za korištenje metodologije Stonebow International UK  te korištenja SDI alata od strane Personal Strengths Publishing USA.  Dodatno se školovala u Management Centre Europe, Bruxelles i Ashridge Business School, London na temu strateškog upravljanja ljudskim potencijalima.

 
 
 
PRIJAVNICA
475,00 EUR + PDV
 
3.578,89 kn + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije