Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 06.11.2023.  -  Petak, 10.11.2023.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 02.11.2023.
 
LEAN ACADEMY

Trajanje:

 • 5 dana, 40 školskih sati
 • 06.11. – 10.11.2023.

Ciljevi:

Cilj ove akademije je da polaznici: 

 • Upoznaju i shvate šta znači uvođenje Lean Business System-a u poduzeće i što on donosi za njih
 • Upoznaju Lean Alate te cilj i rezultate njihove primjene
 • Prihvate Kaizen kao osnovni alat i bazu kontinuiranog poboljšavanja
 • Prihvate Lean Business System kao strategiju, kulturu i temelj cjelokupnog budućeg razvoja poduzeća

Kao rezultat ove akademije polaznici će imati:

 • Pregledno znanje o Lean Alatima, njihovoj primjeni te rezultatima koji se njihovom primjenom postižu
 • Aktivno i angažirano vođenje, sudjelovanje i podrška u kasnijoj praktičnoj Lean pretvorbi i primjeni rezultata Kaizen-a u poduzeću

Kome je namijenjena:

Glavnim rukovoditeljima poduzeća, ovisno o strukturi i veličini poduzeća rukovoditeljima glavnih poslovnih odijeljenja i grupa poslova.

 
SADRŽAJ I RASPORED

Edukacija zaposlenika 
 • Uvod i upoznavanje sa LBS
 • Rješavanje problema i protumjere
 • Orijentacija menadžera

Lean Tools: RC&CM, LOT  (Lean Oriented Training)

Poslovni procesi

 • Osnove Hoshin-Kanri procesa
 • Kaizen proces – temelj LBS (Kaizen Event)
 • Proces Lean pretvorbe i dnevni menadžment

Lean Tools: PD (Policy Deployment), KEB (Kaizen Event Basic), LCP& DM  (Lean Conversion Process) 

Lean Alati

 • Upoznavanje glavnih Lean-alata, njihove osnove i primjena

Lean Tools: 5S6VM, SMED (Single-Minute Exchange of Dies), TPM (Total Production Management), VSM (Value Stream Mapping), TPI (Transactional Process Improvement)

Upravljanje materijalom

 • Osnove upravljanja materijalom i zalihama
 • Komponente MMP-a
 • ABC analiza – potrebni ulazni podaci

Lean Tools: MMP (Material Management Process)

Smanjenje osipanja i greške

 • Pregled alata za smanjenje osipanja, odstupanja (varijacija) i greške

Lean Tools: VRK (Variation Reduction Kaizen), FMEA (Failure mode and Effects analysis)

Rast i razvoj poduzeća

 • Uvod u strategiju rasta (Growth Strategy)
 • Pregled alata za rast i razvoj poduzeća

Lean Tools:  VOC (Voice of the Customer), LPPD (Lean Product and Process Development), VS (Value Selling)

 
Dragutin Lederer
 

Dr. sc. Dragutin Lederer je savjetnik za Lean Management i poslovnu izvrsnost u LEAN-LED-CONSULTING-u. Diplomirao, magistrirao i doktorirao je na FSB-u u Zagrebu. Radio je u Mašinoprojektu u Zagrebu gdje je kao odgovorni projektant vodio kompleksne projekte kako tehnoloških postrojenja tako i konstrukcija specijalnih strojeva i proizvodnih linija. Od 1989. godine radi u Njemačkoj na rukovodećim pozicijama u proizvodnji i cjelokupnim poslovnim procesima u raznim europskim i svjetskim kompanijama. Prvo u Danaheru gdje i započinje svoju karijeru u Lean Managementu. Kao tehnički direktor NARR-grupe (Narr-Ortlieb-Marquart) uvodi Narr-Business-System i povečava cjelokupnu produktivnost grupe. U Dywidag Systems International je radio kao Lean Manufacturing Manager EMEA, gdje je ostvario značajne rezultate u području Working Capital-a i smanjenju zaliha. Tijekom svoje karijere stekao je iskustvo vođenja projekta izgradnje "Greenfield" tvornica, postavljanje i praćenje KPI-a za sve razine poduzeća te realizacije Lean transformacije uključujući i školovanje zaposlenika. U svom radu nastupio je na vrlo visokoj razini uvodeći operativnu izvrsnost u sva postrojenja. Konkretno, podizanje efektivnosti proizvodnje, optimizacija operativnih procesa i upravljanje zalihama bila su područja u kojima je postigao mjerljive rezultate. Zbog svog dugogodišnjeg iskustva u Lean proizvodnji, sudjelovao je na nekoliko međunarodnih konferencija u Hrvatskoj (BIAM, CIM, GALP, LSS), doprinoseći ovom području.

Dr. sc. Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje  višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali,  Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima  u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio  je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za  diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu.  Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u  Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant  partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i  prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde  za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član  međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje  kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog  govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko  izdanje) i knjige „Organisation des Controllings”, „Vodič za projekt implementacije kontrolinga” (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te  urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi  u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein,  koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju  poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i  informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja:  poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske  banke za obnovu i razvoj - EBRD. Nositelj je međunarodnog certifikata LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitatora, čijom metodologijom se na profesionalan način rješavaju konkretni poslovni izazovi na sustavan, uključiv, zanimljiv i zabavan način. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB  akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj  na ESB Business School u Reutlingenu i CBS International Business School u Mainzu. Također vrlo  često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Danijela Šarić Lukačić
 

Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena je kao konzultant za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti d.o.o. Posjeduje višegodišnje iskustvo i opsežno znanje iz područja kontrolinga, računovodstva i financija, vođenja projekata, financijskog i operativnog planiranja i izvještavanja, a koje je stekla u bankarskom sektoru te na rukovodećoj poziciji u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Tijekom svoje karijere kontinuirano se stručno usavršavala i educirala te stekla nekoliko certifikata. Posjeduje Certifikat Controller Akademie, Certifikat ATTF International Compliance - Foundation Level te je međunarodno certificirani HICHERT®IBCS Analyst. Od posebnog interesa su joj područja strateškog i operativnog planiranja te upravljanja poslovnim procesima. Tijekom svoje karijere vodila je brojne projekte i posjeduje značajna znanja i iskustva u vođenju projekata vezanih uz razvoj sustava unutarnjih kontrola što obuhvaća izradu strateških i operativnih planova, utvrđivanje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), upravljanja rizicima, dizajn i implementaciju poslovnih procesa itd. Također je vodila projekt implementacije ERP rješenja i implementacije kontrolinga. Piše stručne članke te je zamjenica urednika časopisa "Kontroling, financije i menadžment".

 
 
 
 
PRIJAVNICA
1.150,00 EUR + PDV
 
8.664,68 kn + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije