Datum i mjesto održavanja:
Utorak, 06.06.2023.  -  Srijeda, 07.06.2023.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 01.06.2023.
 
KPI-evi u zdravstvu

Ova radionica je 4. modul Škole kontrolinga u zdravstvu.

Opis

Kao i u svakom drugom poslovnom sustavu, Ključni pokazatelji poslovanja (eng. Key Performance Indicators – skraćeno KPI) imaju svoju primjenu i u zdravstvenim sustavima. Ovisno o stvarnim potrebama, u praksi se pojavljuju i primjenjuju različiti pokazatelji, koji s različitih aspekata ukazuju na uspješnost zdravstvenih sustava ili njegovih dijelova. U hrvatskom zdravstvenom sustavu, osnovne razine praćenja pokazatelja su nacionalna razina, te razina pojedine zdravstvene ustanove – pružatelja zdravstvenih usluga. Kao dio reformi sustava ugovaranja i plaćanja zdravstvene zaštite, HZZO je uveo pokazatelje učinkovitosti i kvalitete, kojima pružatelji zdravstvene zaštite mogu ostvariti dodatna novčana sredstva prema prethodno definiranim kriterijima. Više o ključnim pokazateljima poslovanja i njihovoj praktičnoj primjeni u hrvatskom zdravstvu, možete saznati na ovoj edukaciji.

Ciljevi i koristi

Cilj ove specijalističke radionice je opisati mogućnosti korištenja ključnih pokazatelja poslovanja u zdravstvu, te njihovu primjenu u praksi.

Kome je namijenjena

Menadžmentu i stručnjacima u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama, privatnim zdravstvenim djelatnicima – liječnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, te sadašnjim i budućim rukovoditeljima i specijalistima u bolnicama zaduženim za fakturiranje i kvalitetu pruženih zdravstvenih usluga.

SADRŽAJ I RASPORED RADIONICE

1. DAN

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 – 10:30 Značaj ključnih pokazatelja poslovanja u procesu upravljanja

 • Pokazatelji poslovanja
 • Sustavi pokazatelja
 • Upravljanje pomoću sustava pokazatelja

Praktični primjeri: Ciljni sustav kao preduvjet za sustav pokazatelja
    
10:30 – 10:45 Pauza za kavu
10:45 – 12:15 Izgradnja sustava pokazatelja

 • Kako treba uspostaviti kontroling pokazatelja?
 • Utvrđivanje potreba za informacijama
 • Kalendar izvještavanja i izvještajne strukture
 • Kriteriji za određenje bitnih informacija za odlučivanje
 • Kritični čimbenici primjene pokazatelja i sustava pokazatelja

Praktični primjeri: Projekt izgradnje sustava pokazatelja

12:15 – 13:15 Pauza za ručak
13:15 – 14:45 Pokazatelji iz financijskih izvještaja

 • Sistematizacija monetarnih pokazatelja
 • Ciljevi analize financijskih izvještaja pomoću pokazatelja
 • Pokazatelji iz bilance, računa dobiti i gubitka i izvještaj o novčanom toku

Praktični primjeri: Pokazatelji analize financijskih izvještaja 

14:45 – 15:00 Pauza za kavu
15:00 – 16:30 Primjer najbolje prakse u korištenju pokazatelja

 • Određenje vizije, strateških elemenata i strateških ciljeva
 • Uspostavljanje principa upravljanja i izrada strateške mape
 • Modeli upravljanja i ključni pokazatelji  

Praktični primjeri: Uspostavljanje sustava pokazatelja u vlastitom poduzeću

2. DAN

09:00 – 10:30 Primjena ključnih pokazatelja poslovanja u zdravstvenim sustavima

 • Uvod u ključne pokazatelje poslovanja
 • Podjela ključnih pokazatelja u zdravstvu
 • Najčešći primjeri ključnih pokazatelja u zdravstvu

Praktični primjeri: Osmišljavanje i uvođenje ključnih pokazatelja poslovanja u zdravstvu

10:30 – 10:45 Pauza za kavu
10:45 – 12:15 Primjena ključnih pokazatelja u hrvatskom zdravstvu

 • Organizacija i financiranje hrvatskog zdravstvenog sustava
 • Benchmarking u hrvatskom zdravstvu
 • Ključni pokazatelji financijski vrednovani od strane HZZO-a

Praktični primjeri: Usporedba zdravstvenih ustanova prema nekim pokazateljima iz prakse

12:15 – 13:15 Pauza za ručak
13:15 – 14:45 Ključni pokazatelji učinkovitosti (KPI) i kvalitete (QI) u primarnoj zdravstvenoj zaštiti financijski vrednovani od strane HZZO-a

 • Pokazatelji u općoj/obiteljskoj medicini
 • Pokazatelji u zdravstvenoj zaštiti predškolske djece
 • Pokazatelji u zdravstvenoj zaštiti žena
 • Pokazatelji u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti

Praktični primjeri: Izračun i analiza financijskog utjecaja ključnih pokazatelja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

14:45 – 15:00 Pauza za kavu
15:00 – 16:30 Ključni pokazatelji učinkovitosti (KPI) i kvalitete (QI) u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti financijski vrednovani od strane HZZO-a

 • Pokazatelji učinkovitosti (KPI) u bolnicama
 • Pokazatelji kvalitete (KPI) u bolnicama
 • Iskustva uz prakse

Praktični primjeri: Izračun i analiza financijskog utjecaja ključnih pokazatelja u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti

 

Članak Davora Katavića "KPI-evi u zdravstvu" možete preuzeti na ovdje.

Članak se nalazi u 8. broju časopisa "Kontroling, financije i menadžment" čija je tema Ključni pokazatelji poslovanja.

 
Dr. sc. Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali, Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein, koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja: poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske banke za obnovu i razvoj - EBRD. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu i na CBS International Business School u Mainzu. Također vrlo često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Davor Katavić
 

Davor Katavić, dipl. oec. je konzultant i direktor tvrtke Desiderius consulting d.o.o. za savjetovanje. Kao stručnjak za zdravstvene financije trenutno je fokusiran na poslovno savjetovanje javnih i privatnih dionika zdravstvenih sustava u regiji, s naglaskom na povećanje učinkovitosti i postizanje financijske održivosti. U dosadašnjoj karijeri bio je zamjenik direktora u Udruzi poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, pomoćnik ministra zdravlja, zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, direktor financija i računovodstva (Sika Croatia), voditelj računovodstva (Zagrebačka pivovara) i koordinator financija (Franck).

 
 
PRIJAVNICA
475,00 EUR + PDV
 
3.578,89 kn + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije