Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 29.11.2021.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 26.11.2021.
 
Forenzička analiza

p>Ova specijalistička edukacija dio je programa Financijska akademija Poslovna učinkovitost.

 

Opis:
Gotovo da nema poduzeća koje se nije susrelo s određenom vrstom prijevare bilo interne bilo eksterne. Svjetski poznate prijevare koje su se dogodile te činjenica da prijevare postoje od pamtivijeka čine ovu temu nezaobilaznom.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s forenzičnim računovodstvom, načinima manipulacije financijskim izvještajima i kako prepoznati prijevaru bilo internu, od strane zaposlenika, menadžmenta ili vlasnika, bilo eksternu od strane poslovnih partnera, klijenata, dužnika, vjerovnika i ostalih.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu poduzeća, financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama te specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu.

09:00 - 10:30 Uvod u forenzično računovodstvo i vrste prijevara

 • Razvoj forenzičnog računovodstva i globalna istraživanja o prijevarama
 • Vrste prijevara
 • Rani znakovi upozorenja (red flags)
 • Vjerodostojnost knjigovodstvenih isprava

Praktična vježba: Etičnost odgovornih osoba u poduzeću

10:30 – 10:45 Stanka za kavu
10:45 – 12:15 Manipulacije u knjiženjima i financijskim izvještajima

 • Oblici prijevarnog financijskog izvještavanja
 • Manipulacije u bilanci
 • Manipulacije u računu dobiti i gubitka
 • Manipulacije u izvještaju o novčanom toku

Praktična vježba: Analiza elemenata sustava unutarnjih kontrola u poduzeću

12:15 - 13:15  Stanka za ručak
13:15 – 14:44  Provođenje forenzične analize   

 • Metodologija detekcije prijevara
 • Prikupljanje činjenica za forenzičnu analizu i pokretanje istrage
 • Analitički postupci forenzične analize
 • Forenzični testovi novčanih tokova

Praktična vježba: Prikupljanje činjenica i odabir pristupa na temelju primjera zaprimljenih  sumnji

14:45 – 15:00 Stanka za kavu
15:00 – 16:30 Upravljanje rezultatima forenzične analize

 • Zaključak forenzične analize
 • Utvrđivanje odgovorne osobe i prijava nepravilnosti nadležnim tijelima
 • Provedba mjera za otklanjanje nedostataka i nepravilnosti

Praktična vježba: Forenzična analiza podataka

 
Danijela Šarić Lukačić
 

Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena je kao konzultant za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti d.o.o. Posjeduje višegodišnje iskustvo i opsežno znanje iz područja kontrolinga, računovodstva i financija, vođenja projekata, financijskog i operativnog planiranja i izvještavanja, a koje je stekla u bankarskom sektoru te na rukovodećoj poziciji u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Tijekom svoje karijere kontinuirano se stručno usavršavala i educirala te stekla nekoliko certifikata. Posjeduje Certifikat Controller Akademie, Certifikat ATTF International Compliance - Foundation Level te je međunarodno certificirani HICHERT®IBCS Analyst. Od posebnog interesa su joj područja strateškog i operativnog planiranja te upravljanja poslovnim procesima. Tijekom svoje karijere vodila je brojne projekte i posjeduje značajna znanja i iskustva u vođenju projekata vezanih uz razvoj sustava unutarnjih kontrola što obuhvaća izradu strateških i operativnih planova, utvrđivanje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), upravljanja rizicima, dizajn i implementaciju poslovnih procesa itd. Također je vodila projekt implementacije ERP rješenja i implementacije kontrolinga. Piše stručne članke te je zamjenica urednika časopisa "Kontroling, financije i menadžment".

 
 
PRIJAVNICA
1.590,00 kn+ PDV
 
ONLINE
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije