Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 02.11.2020.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 29.10.2020.
 
Forenzička analiza

Ova specijalistička edukacija dio je programa Financijska akademija Poslovna učinkovitost.

Opis:
Gotovo da nema poduzeća koje se nije susrelo s određenom vrstom prijevare bilo interne bilo eksterne. Svjetski poznate prijevare koje su se dogodile te činjenica da prijevare postoje od pamtivijeka čine ovu temu nezaobilaznom.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s forenzičnim računovodstvom, načinima manipulacije financijskim izvještajima i kako prepoznati prijevaru bilo internu, od strane zaposlenika, menadžmenta ili vlasnika, bilo eksternu od strane poslovnih partnera, klijenata, dužnika, vjerovnika i ostalih.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu poduzeća, financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama te specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu.

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Općenito o forenzičnom računovodstvu

 • Ciljevi i svrha forenzičnog računovodstva
 • Vrste i područja prijevara
 • Korisnici forenzičnog računovodstva

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
10:45 - 12:15 Kreativno računovodstvo

 • Accrual basis vs. Cash basis
 • Diskrecijske odluke menadžmenta
 • Kratki pregled računovodstvenih i poreznih propisa: MSFI/HSFI, Porezni propisi

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada Bilance i RDG na temelju Accrual basis i Cash basis

12:15 - 13:15 Ručak 
13:15 - 14:45 Načini iskrivljivanja informacija

 • Agresivno priznavanje prihoda i/ili sakrivanje rashoda
 • Agresivno priznavanje rashoda i/ili sakrivanje prihoda
 • Netočno iskazivanje fer vrijednosti imovine i/ili obveza
 • Vanbilančna evidencija

PRAKTIČNA VJEŽBA: Falsificiranje financijskih izvještaja

14:45 - 15:00 Pauza za kavu 
15:00 - 16:30 Otkrivanje prijevara

 • Temeljni financijski izvještaji
 • Znakovi upozorenja (Red Flags)
 • Financijska analiza kao instrument za otkrivanje prijevara

PRAKTIČNA VJEŽBA: Uočavanje znakova upozorenja; Detekcija  potencijalnih područja prijevare

 
Danijela Šarić Lukačić
 

Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena je kao konzultant za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti d.o.o. Posjeduje višegodišnje iskustvo i opsežno znanje iz područja kontrolinga, računovodstva i financija, vođenja projekata, financijskog i operativnog planiranja i izvještavanja, a koje je stekla u bankarskom sektoru te na rukovodećoj poziciji u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Tijekom svoje karijere kontinuirano se stručno usavršavala i educirala te stekla nekoliko certifikata. Posjeduje Certifikat Controller Akademie, Certifikat ATTF International Compliance - Foundation Level te je međunarodno certificirani HICHERT®IBCS Analyst. Od posebnog interesa su joj područja strateškog i operativnog planiranja te upravljanja poslovnim procesima. Tijekom svoje karijere vodila je brojne projekte i posjeduje značajna znanja i iskustva u vođenju projekata vezanih uz razvoj sustava unutarnjih kontrola što obuhvaća izradu strateških i operativnih planova, utvrđivanje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), upravljanja rizicima, dizajn i implementaciju poslovnih procesa itd. Također je vodila projekt implementacije ERP rješenja i implementacije kontrolinga. Piše stručne članke te je zamjenica urednika časopisa "Kontroling, financije i menadžment".

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije