Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 09.10.2023.
Zagreb
Rok za prijavu:
Srijeda, 04.10.2023.
 
Financijsko i upravljačko računovodstvo

Opis:
Primjena stručnih i praktičnih znanja na području financijskog i upravljačkog računovodstva osigurava konzistentost i transparentnost financijskih izvještaja poduzeća te pruža kvalitetnu potporu poslovnom odlučivanju i stvaranju dodane vrijednosti poduzeća.


Ciljevi:
Cilj ove radionice je kroz više praktičnih primjera i kroz rad na praktičnim vježbama upoznati sudionike s osnovnim pojmovima računovodstvenog procesa, računovodstvenim propisima i standardima, ulogom i konceptom financijskog i upravljačkog računovodstva, strukturom temeljnih financijskih izvještaja u svrhu eksternog izvještavanja te strukturom menadžerskog računa dobiti i gubitka u svrhu internog izvještavanja, planiranja, praćenja i analize profitabilnosti i financijskog rezultata poslovanja.

Kome je namijenjena:

 • Vlasnicima i menadžerima poduzeća
 • Specijalistima u kontrolingu, financijama, menadžmentu, računovodstvu i internoj reviziji

SADRŽAJ I RASPORED


08:30 - 09:00   Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30  Funkcionalna struktura računovodstva

 • Svrha i ciljevi računovodstva
 • Računovodstvo prema vrstama, djelatnostima i statusu subjekata
 • Zakonski propisi i interni akti koji reguliraju računovodstveno poslovanje
 • Koncept i struktura financijskog i upravljačkog računovodstva


10:30 - 10:45   Stanka za kavu
10:45 - 12:15  Financijsko računovodstvo i temeljni financijski izvještaji

 •  Temeljni financijski izvještaji prema zakonskim propisima
 •  Struktura bilance, Računa dobiti i gubitka i Izvještaja o novčanom toku
 •  Utvrđivanje financijskog rezultata i međusobna povezanost financijskih izvještaja

Praktična vježba: Interakcija brojki u financijskim izvještajima
Praktična vježba: Izrada financijskih izvještaja


12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Računovodstveni propisi i standardi

 • Primjena MSFI-eva, HSFI-eva i MRS-ova u sastavljanju financijskih izvještaja
 • Kvaliteta financijskih izvještaja
 • Priznavanje i mjerenje pojedinih vrsta imovine prema računovodstvenim standardima

Praktična vježba: Kapitalizacija troškova (capex vs. opex)


14:45 - 15:00   Stanka za kavu
15:00 - 16:30   Upravljačko računovodstvo

 • Menadžerski Račun dobiti i gubitka
 • Utvrđivanje granica profitabilnosti (gross margin, EBITDA, EBIT, EBT, net income)
 • Planiranje, praćenje i analiza ostvarenog financijskog rezultata

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada menadžerskog Računa dobiti i gubitka

Ova specijalistička radionica je dio specijalističkog kontroling programa Kontroling akademija
Poslovna učinkovitost, certificiranog od strane International Group of Controlling.

IGC

 
Danijela Šarić Lukačić
 

Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena je kao konzultant za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti d.o.o. Posjeduje višegodišnje iskustvo i opsežno znanje iz područja kontrolinga, računovodstva i financija, vođenja projekata, financijskog i operativnog planiranja i izvještavanja, a koje je stekla u bankarskom sektoru te na rukovodećoj poziciji u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Tijekom svoje karijere kontinuirano se stručno usavršavala i educirala te stekla nekoliko certifikata. Posjeduje Certifikat Controller Akademie, Certifikat ATTF International Compliance - Foundation Level te je međunarodno certificirani HICHERT®IBCS Analyst. Od posebnog interesa su joj područja strateškog i operativnog planiranja te upravljanja poslovnim procesima. Tijekom svoje karijere vodila je brojne projekte i posjeduje značajna znanja i iskustva u vođenju projekata vezanih uz razvoj sustava unutarnjih kontrola što obuhvaća izradu strateških i operativnih planova, utvrđivanje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), upravljanja rizicima, dizajn i implementaciju poslovnih procesa itd. Također je vodila projekt implementacije ERP rješenja i implementacije kontrolinga. Piše stručne članke te je zamjenica urednika časopisa "Kontroling, financije i menadžment".

 
 
 
PRIJAVNICA
255,00 EUR + PDV
 
1.921,30 kn + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije