Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 16.05.2022.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 12.05.2022.
 
Financijski izvještaji i financijska analiza (glavni pokazatelji likvidnosti, solventnosti, profitablinosti, povrata, zaduženosti i njihovo značenje)

Ova specijalistička edukacija dio je programa Menadžerska akademija Poslovna učinkovitost.

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30    Uvod u analizu financijskih izvještaja

 • Obuhvat i svrha financijske analize
 • Izvori informacija za analizu
 • Temeljni financijski izvještaji

Praktične vježbe: Sastavljanje menadžerskog Računa dobiti i gubitka, Sastavljanje Izvještaja o novčanim tokovima

10:30 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15    Osnovne metode financijske analize

 • Horizontalna, vertikalna i trend analiza
 • Analiza financijskih pokazatelja
 • Analiza konkurentnosti

Praktične vježbe: Analiza financijskih pokazatelja (profitabilnost, rentabilnost, likvidnost, zaduženost), Du Pont i Z-Score


12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45    Analiza poslovnih rizika

 • Novčani ciklus poduzeća
 • Operativna i financijska poluga

Praktične vježbe: Izračun novčanog ciklusa te operativne i financijske poluge

14:45 - 15:00    Stanka za kavu
15:00 - 16:30    Ekonomska analiza

 • Mjere ekonomske profitabilnosti
 • Financijska vrijednost poduzeća
 • WACC, EVA, ROIC

Praktična vježba: Analiza ekonomske profitabilnosti poduzeća

 
Danijela Šarić Lukačić
 

Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena je kao konzultant za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti d.o.o. Posjeduje višegodišnje iskustvo i opsežno znanje iz područja kontrolinga, računovodstva i financija, vođenja projekata, financijskog i operativnog planiranja i izvještavanja, a koje je stekla u bankarskom sektoru te na rukovodećoj poziciji u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Tijekom svoje karijere kontinuirano se stručno usavršavala i educirala te stekla nekoliko certifikata. Posjeduje Certifikat Controller Akademie, Certifikat ATTF International Compliance - Foundation Level te je međunarodno certificirani HICHERT®IBCS Analyst. Od posebnog interesa su joj područja strateškog i operativnog planiranja te upravljanja poslovnim procesima. Tijekom svoje karijere vodila je brojne projekte i posjeduje značajna znanja i iskustva u vođenju projekata vezanih uz razvoj sustava unutarnjih kontrola što obuhvaća izradu strateških i operativnih planova, utvrđivanje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), upravljanja rizicima, dizajn i implementaciju poslovnih procesa itd. Također je vodila projekt implementacije ERP rješenja i implementacije kontrolinga. Piše stručne članke te je zamjenica urednika časopisa "Kontroling, financije i menadžment".

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije