Datum i mjesto održavanja:
Petak, 08.03.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Utorak, 05.03.2024.
 
Financijska statistika u Excel®-u

Ova specijalistička edukacija dio je programa Financijska akademija Poslovna učinkovitost.

Opis:
Poslovne odluke se ne smiju donositi naprečac, njihovo donošenje treba biti bazirano na prethodnom iskustvu, stručnom mišljenju i pravovremenim, točnim i adekvatnim informacijama. Međutim, takve informacije su obično rijetko dostupne u obliku, količini i kvaliteti koja su potrebne za donošenje odluka, već ih treba dobiti iz dostupnih podataka, u čemu nam pomažu statističke metode i alati. Značajan dio potreba financijskih stručnjaka u pogledu statističke analize podataka pokriven je ugrađenim Excelovim funkcijama i alatima, pa ga to, uz njegovu široku rasprostranjenost, čini alatom kojeg vrijedi dublje upoznati. No, da bi se mogla na pravi način dobiti informacija iz podataka, nije dovoljno samo izračunati odgovarajuću vrijednost, potrebno ju je i znati interpretirati, odnosno treba razumjeti pozadinu procesa.

Ciljevi:
Polaznici će kroz sudjelovanje u radionici biti upoznati s mogućnostima korištenja Excela u velikom broju tipičnih statističkih analiza, kako bi u svom području rada prepoznali situacije u kojima statistička analiza na temelju dostupnih poslovnih podataka može dati dodatni, često i jedini ispravan, uvid u stanja ili događaje u poslovanju. Kroz odabrane primjere iz poslovanja, polaznici će u praktičnim vježbama ovladati određenom lepezom statističkih postupaka. Posebna pažnja bit će posvećena kritičkom vrednovanju statističkih podataka prije donošenja poslovnih odluka.

Kome je namijenjena:
Radionica je namijenjena svima koji se u svom poslu susreću s brojnim podacima i potrebom da iz njih dođu do relevantnih informacija te donesu utemeljene zaključke, a sve kako bi mogli ili sami donijeti bolje poslovne odluke, ili pripremiti informacije za donošenje boljih odluka. U tom smislu, koristi od ove radionice mogu imati specijalisti u kontrolingu, reviziji, financijama, računovodstvu, analitičari u marketingu, voditelji odjela ljudskih resursa, voditelji u proizvodnji, nabavi i distribuciji, odnosno menadžeri općenito.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko izlaganje i demonstraciju, praktične vježbe na računalu, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom uz razmjenu znanja i iskustava.

SADRŽAJ I RASPORED:

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Prezentacija i sažimanje podataka – deskriptivna statistika u MS Excelu

 • Grupiranje podataka pomoću ugrađenih funkcija i alata, te pomoću Pivot tablica
 • Grafičko opisivanje podataka, Pivot grafikoni
 • Opisivanje podataka pomoću karakterističnih brojčanih parametara (srednje vrijednosti, mjere disperzije) uz korištenje ugrađenih Excel funkcija i dodatka za statističku analizu
 • Usporedba statističkih nizova
 • Položaj rezultata u nizu (rangiranje, centili, standardizirane ili z-vrijednosti, ...)

PRAKTIČNA VJEŽBA: Opis i analiza podataka na primjeru podataka iz prodaje

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Postoji li veza između dvije pojave? Kako procijeniti vrijednost jedne pojave na temelju ponašanja druge?

 • Statistička povezanost varijabli. Koeficijent linearne korelacije. Korelacija ranga
 • Ugrađene funkcije i analitički alati za korelacijsku analizu. Automatizirana izrada matrice korelacije
 • Tablica kontigencije. Hi-kvadrat test
 • Jednostavni model linearne regresije. Funkcije TREND, SLOPE, INTERCEPT. Procjenjivanje pomoću trend modela. Ocjena pouzdanosti modela

PRAKTIČNA VJEŽBA: Korelacijska i regresijska analiza na primjeru troškova poslovanja

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Postoji li stvarno razlika između više pojava? Kako procijeniti vrijednost jedne pojave na temelju ponašanja više drugih pojava?

 • Jednostavni primjer višestruke regresije uz analizu pouzdanosti
 • Procjena kvalitete parametara
 • Primjeri prilagođavanja varijabli modela

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada modela na podatcima iz financija i marketinga

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Možemo li predvidjeti ponašanje promatrane pojave u budućnosti? Analiza vremenskih nizova

 • Indeksi vremenskog niza. Individualni i skupni
 • Bazni indeksi kao alat usporedbe vremenskih nizova
 • Trend modeli. Prognoziranje
 • Desezoniranje, zaglađivanje

PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza vremenskog niza na primjeru BDP-a

 
Ivo Beroš
 

Dr. sc. Ivo Beroš, zaposlen je na Insitutu za turizam u Zagrebu. Prije toga je radio kao predavač na Veleučilištu VERN' gdje je izvodio nastavu iz niza predmeta povezanih s matematikom, statistikom, odnosno računarstvom. Diplomirao je i magistrirao na Matematičkom odjelu PMF-a u Zagrebu, gdje je i radio prije dolaska na Veleučilište VERN'. Doktorsku disertaciju obranio je na Fakultetu elektrotehnike I računarstva u Zagrebu. Glavni stručni izazovi su mu primjena matematičko-statističkih metoda u procesu donošenja poslovnih odluka te korištenje računala u tom procesu.

Siniša Jovčić, dipl. ing.
 

Siniša Jovčić, dipl. ing., zaposlen je na Sveučilištu VERN' gdje je izvodio nastavu iz niza predmeta povezanih s analizom podataka, programiranjem i bazama podataka. Diplomirao je na Tekstilno tehnološkom fakultetu, smjer tekstilna mehanika te na Filozofskom fakultetu smjer Informatologija Sveučilišta u Zagrebu. Glavni stručni izazovi u mu primjena računalstva u analizi podataka. 

 
 
 
PRIJAVNICA
255,00 EUR + PDV
 
1.921,30 kn + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu