Datum i mjesto održavanja:
Četvrtak, 04.05.2023.
Zagreb
Rok za prijavu:
Nedelja, 28.05.2023.
 
Financijska matematika u Excel®-u

Ova specijalistička edukacija dio je programa Financijska akademija Poslovna učinkovitost.

Opis:
Na radionici se pojašnjavaju i utvrđuju osnovni pojmovi, ideje i postupci vezani za pojam kamata i ukamaćivanja kako bi se stvorili čvrsti temelji za usvajanje znanja iz područja poslovnih financija. Naglasak je na financijskoj matematici, tj. primjeni složenog ukamaćivanja, a popratni praktični primjeri rješavaju se i pomoću Excelovih financijskih funkcija te nekih ugrađenih alata. Pritom se ne pretpostavlja prethodno znanje, osim elementarnih matematičkih operacija uz potenciranje i korjenovanje.

Ciljevi:
Cilj je steći, odnosno obnoviti, i utvrditi razumijevanje ključnih koncepata i načela u financijskoj matematici (poput vremenske vrijednosti novca, složenog ukamaćivanja, diskontiranja, sadašnje i buduće vrijednosti budućih novčanih tokova i sl.) Time se postiže ovladavanje nužnim tehnikama za razumijevanje i neometano usvajanje znanja iz područja osnova financija i financijskog menadžmenta.

Kome je namijenjena:
Radionica je namijenjena menadžerima ili njihovim suradnicima koji su u doticaju sa financijskim poslovanjem, a žele na efikasan način steći ili obnoviti temeljno poznavanje financijske matematike, odnosno raznih vrsta kamatnog računa, njihove primjene i učinaka.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko izlaganje i demonstraciju, praktične računske primjere i vježbe na računalu. Za sudjelovanje je potreban je tzv. znanstveni kalkulator te računalo s instaliranim MS Excelom.

SADRŽAJ I RASPORED:

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Vremeska vrijednost novca. Kamate i načini njihova obračuna. Diskontiranje.

 • Vremenska vrijednost novca
 • Diskretno i kontinuirano ukamaćivanje
 • Jednostavne kamate i primjena
 • Složene kamate
 • Buduća i sadašnja vrijednost jedne uplate ili isplate
 • Određivanje stope i broja razdoblja

PRAKTIČNA VJEŽBA: (Usporedba ponuda svođenjem na isto vrijeme, primjena EXCEL financijskih funkcija)

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Periodičke uplate i isplate

 • Nominalna ili ugovorna kamatna stopa, relativna i konformna kamatna stopa (proporcionalna i konformna metoda obračuna kamata)
 • Buduća i sadašnja vrijednost periodičkih uplata ili isplata
 • Primjena na složenije praktične probleme s više novčanih tijekova

PRAKTIČNA VJEŽBA: (Usporedba tipa „kupovina ili najam“, diskontiranje)

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Dugoročni krediti

 • Izračun anuiteta
 • Modeli otplate, otplatne tablice
 • Utjecaj različitih načina obračun
 • Efektivna kamatna stopa
 • Promjena uvjeta u tijeku otplate, konverzija kredita

PRAKTIČNA VJEŽBA: (Izrada otplatnih tablica za različite modele otplate kredita u EXCELU)

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Metode za ocjenu efikasnosti investicijskih projekata

 • Metoda neto sadašnje vrijednosti
 • Interna stopa povrata
 • Svođenje na periodičke prinose

PRAKTIČNA VJEŽBA: (Usporedba isplativosti više investicijskih projekata uz pomoć Excel funkcija i alata i različitim metodama)

 
Ivo Beroš
 

Dr. sc. Ivo Beroš, zaposlen je na Insitutu za turizam u Zagrebu. Prije toga je radio kao predavač na Veleučilištu VERN' gdje je izvodio nastavu iz niza predmeta povezanih s matematikom, statistikom, odnosno računarstvom. Diplomirao je i magistrirao na Matematičkom odjelu PMF-a u Zagrebu, gdje je i radio prije dolaska na Veleučilište VERN'. Doktorsku disertaciju obranio je na Fakultetu elektrotehnike I računarstva u Zagrebu. Glavni stručni izazovi su mu primjena matematičko-statističkih metoda u procesu donošenja poslovnih odluka te korištenje računala u tom procesu.

Joško Meter
 

Joško Meter, dipl. ing., dugogodišnji je predavač na Veleučilištu VERN'. Izvodi nastavu na predmetima Gospodarska matematika, Poslovna statistika, Informatika za uredsko poslovanje, Poslovna simulacija, te Kvantitativne metode u menadžmentu. Diplomirao je na Matematičkom odjelu PMF-a na smjeru Primjenjena matematika i statistika, i apsolvent je na poslijediplomskom studiju Menadžment poslovnih sustava na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Od 2010. godine voditelj je studija Ekonomija poduzetništva na Veleučilištu VERN.

 
 
PRIJAVNICA
255,00 EUR + PDV
 
1.921,30 kn + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije