Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 05.09.2022.  -  Utorak, 06.09.2022.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 01.09.2022.
 
Financije za nefinancijaše

Opis i ciljevi

Poznata poslovna krilatica “novac je kralj” dobila je u današnjim otežanim uvjetima poslovanja dodatnu težinu i značaj. Stoga, upravljanje financijskim tokovima i investiranim kapitalom, postaje iznimno važno za opstanak poduzeća. No, da bi se navedeno postiglo, potrebno je da svi ključni dijelovi tvrtke promatraju poslovanje iz iste poslovne perspektive te razumiju informacije skrivene u financijskim izvještajima. Na ovoj radionici pružit ćemo svim zainteresiranima osnovna znanja iz područja korporativnih financija te omogućiti nefinancijašima da barem na kratko dobiju uvid u svijet očima kakvim ga vide financijaši.

Cilj ove specijalističke radionice je kroz stvarne primjere i rad na praktičnim vježbama upoznati sudionike s osnovnim financijskim izvještajima i njihovom analizom, upravljanjem kapitalom tvrtke, ekonomskom profitabilnošću te financijskom vrijednošću tvrtke.

U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

S obzirom da će se praktične vježbe raditi u Excel®-u, potrebno je da polaznici na radionicu donesu prijenosna računala.

Kome je radionica namijenjena

Vlasnicima i menadžmentu, djelatnicima nefinancijskih odjela te početnicima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu.

SADRŽAJ I RASPORED RADIONICE

1. DAN

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Financije: sastavni element poslovnih procesa

 • Uloga financija u poduzeću
 • Odnos i razlika između računovodstva i financija

Praktična vježba: Interakcija brojki u financijskim izvještajima


10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Temeljni financijski izvještaji: račun dobiti i gubitka

 • Osnovna struktura i razine profitabilnosti
 • Računovodstvena pravila i norme

Praktična vježba: Utjecaj poslovnih događaja na račun dobiti i gubitka


12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Temeljni financijski izvještaji: bilanca

 • Glavni elementi: imovina, kapital i obveze
 • Struktura imovine i njenih izvora

Praktična vježba: Utjecaj poslovnih događaja na bilancu


14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Temeljni financijski izvještaji: izvještaj o novčanom toku

 • Poslovni, investicijski i financijski tokovi
 • Metode izrade izvještaja o novčanom toku

Praktična vježba: Primjer izrade jednostavnog izvještaja o novčanom toku

2. DAN

09:00 - 10:30 Analiza financijskih izvještaja

 • Vertikalna i horizontalna analiza
 • Analiza financijskih pokazatelja

Praktična vježba: Financijski pokazatelji i Du Pont model

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Financije u poslovanju

 • Novčani ciklus poduzeća
 • Operativna i financijska poluga

Praktična vježba: Izračun osnovnih poslovnih rizika tvrtke

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Ekonomska profitabilnost

 • Vremenska vrijednost novca
 • Mjere ekonomske profitabilnosti

Praktična vježba: Izračun ekonomske profitabilnosti tvrtke (EVA i ROIC)

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Financijska analiza poslovanja

 • Kvaliteta financijskih izvještaja
 • Financijska vrijednost poduzeća

Praktična vježba: Analiza novčanih tijekova tvrtke
 

 
Danijela Šarić Lukačić
 

Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena je kao konzultant za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti d.o.o. Posjeduje višegodišnje iskustvo i opsežno znanje iz područja kontrolinga, računovodstva i financija, vođenja projekata, financijskog i operativnog planiranja i izvještavanja, a koje je stekla u bankarskom sektoru te na rukovodećoj poziciji u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Tijekom svoje karijere kontinuirano se stručno usavršavala i educirala te stekla nekoliko certifikata. Posjeduje Certifikat Controller Akademie, Certifikat ATTF International Compliance - Foundation Level te je međunarodno certificirani HICHERT®IBCS Analyst. Od posebnog interesa su joj područja strateškog i operativnog planiranja te upravljanja poslovnim procesima. Tijekom svoje karijere vodila je brojne projekte i posjeduje značajna znanja i iskustva u vođenju projekata vezanih uz razvoj sustava unutarnjih kontrola što obuhvaća izradu strateških i operativnih planova, utvrđivanje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), upravljanja rizicima, dizajn i implementaciju poslovnih procesa itd. Također je vodila projekt implementacije ERP rješenja i implementacije kontrolinga. Piše stručne članke te je zamjenica urednika časopisa "Kontroling, financije i menadžment".

 
 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije