Datum i mjesto održavanja:
Petak, 24.03.2023.  -  Utorak, 09.05.2023.
Zagreb
Rok za prijavu:
Srijeda, 22.03.2023.
 
Capstone® interaktivna poslovna simulacijska igra

Opis:

U djelatnostima u kojima je donošenje dobrih odluka i procjena od presudnog značenja, poput ratovanja, upravljanja zrakoplovima ili upravljanja složenim postrojenjima, u svrhu efikasne obuke  koja djelatnike dostatno priprema na realne izazove, simulacije se koriste već desetljećima. U okolnostima sve veće složenosti poslovanja, očekivano, simulacija se kao efikasno sredstvo za vježbanje u sigurnom okruženju proširila i na edukaciju u menadžmentu.

Capstone® poslovna simulacija je interaktivna platforma namijenjena edukaciji studenata poslovnih škola i menadžera. Kroz tržišno nadmetanje simuliranih poduzeća, timovi polaznika produbljuju, usavršavaju i integriraju stečena, te stječu nova operativna znanja o ključnim segmentima poslovanja.

Istraživanja pokazuju da odrasli najbolje uče kroz praktične aktivnosti usmjerene na rješavanje problema, kao i da ih najviše zanimaju znanja koja imaju neposredan utjecaj na njihov posao.  Također, iskustvo i pogreške imaju značajnu ulogu u učenju kod odraslih osoba. Simulacija omogućava da te pogreške nemaju teške posljedice. Pritom donosioc odluka dobiva brzu i jasnu povratnu informaciju o učincima odluka koje donosi, te ima priliku za korekciju poslovnih odluka u idućem ciklusu (poslovnoj godini) simulacijske igre.

Ciljevi:

Jedan od najvažnijih ishoda angažiranog sudjelovanja u ovom seminaru je stjecanje spoznaje o važnosti međufunkcijske integracije. Sudjelovanjem polaznik stječe dodatni uvid u kompleksnost upravljanja poduzećem, isprepletenost odluka u pojedinim funkcionalnim odjelima s posljedicama u drugima, te bolje razumije kako pojedinačni segmenti poslovanja utječu na organizaciju u cjelini. Mnogi menadžeri dobro poznaju svoj odjel, ali ne razumiju, primjerice, marketing, financije ili upravljanje ljudskim resursima. Moguće je da su zbog toga odluke ili preporuke koje donose temeljene na skučenom viđenju poduzeća, i kao takve suboptimalne. Ova poslovna simulacija omogućava menadžerima bolje sagledavanje cjeline i dublje razumijevanje funkcioniranja poduzeća kao cjeline. Time ih čini boljim donositeljima odluka, boljim suradnicima i boljim članovima tima.

Ostale koristi za menadžere mogu biti:

 • potiče interes i motivaciju sudionika, omogućavajući bolje usvajanje i dulje zadržavanje znanja
 • pomaže u usvajanju poslovne terminologije, posebno na engleskom jeziku
 • produbljuje razumijevanje osnovnih poslovnih teoretskih načela i pojmova
 • pruža priliku za vježbanje „što-ako“ analiza, odnosno analiza raznih scenarija
 • omogućavaju razumijevanje uloge alata i izvještaja za operativno planiranje
 • omogućavaju razumijevanje uloge alata za strateško planiranje i upravljanje (npr. Balanced Scorecard)
 • razvija strateško razmišljanje, te podupire ideju o potrebi usklađivanja svih poslovnih odluka s definiranom strategijom
 • poboljšava vještine timskog rada.

Kome je namijenjena:

Seminar je namijenjen voditeljima, menadžerima ili njihovim suradnicima iz različitih odjela koji žele unaprijediti svoje poznavanje cjelovitog poslovanja poduzeća. Posebno, koristi od ove radionice mogu imati specijalisti u kontrolingu, reviziji, financijama, računovodstvu, analitičari u marketingu, voditelji odjela ljudskih resursa, voditelji u proizvodnji, nabavi i distribuciji, voditelji u razvojnom odjelu ili osobe zadužene za upravljanje kvalitetom.

Potrebna predznanja:

Polaznici trebaju biti upoznati s osnovnim poslovnim pojmovima i načelima, te se služiti računalom.

Metode i način rada:

Polaznici formiraju timove (poduzeća) koji se natječu na istom tržištu, tj. u istoj industriji. Poželjno je da članovi tima budu iz različitih odjela iste organizacije. Za svaku poslovnu godinu, kojih može biti do osam, timovi unose odluke:

 • u R&D odjelu (usklađivanje karakteristika proizvoda sa zahtjevima tržišnih segmenata kojih ima 5)
 • u odjelu marketinga (odluke o ulaganju u promociju i prodaju, procjena prodaje, odluka o politici odgode plaćanja kupcima i sl.)
 • u odjelu proizvodnje (odluke o kupnji ili prodaji tvornica, o stupnju automatizacije pogona za pojedini proizvod, o planiranju budućih kapaciteta, o politici plaćanja dobavljačima, angažmanu prekovremenog rada i sl.)
 • u odjelu financija (odluke o načinu financiranja, politika prema dividendama, politika odgode plaćanja dobavljačima i kupcima, itd.)
 • u odjelu za upravljanje kvalitetom i odjelu za upravljanje ljudskim resursima.

Odluke se donose u svakom krugu (poslovnoj godini) na temelju analize stanja u industriji, analize kretanja preferencija kupaca u svakom tržišnom segmentu, zacrtane strategije i planova, te analize konkurencije. Informacije je moguće pronaći u izvještajima o poslovanju svih poduzeća u prethodnoj godini koji objedinjeni izlaze u sklopu poslovnih novina Capstone Courier. Odluke moraju biti usklađene s mogućnošću financiranja.

Prije natjecateljskog dijela, odigrava se 3 do 4 probna kruga u kojima polaznici, uz pomoć voditelja seminara, upoznaju funkcioniranje aplikacije i nastoje pohvatati sve ključne konce poslovanja i pripadajuća pravila funkcioniranja simulacijske igre.

Odluke se unose preko internetskog sučelja, pa se neki krugovi (unos i obračun učinka poslovnih odluka) odigravaju i van termina održavanja seminara s voditeljem.

SADRŽAJ I RASPORED:

Preporučeni razmak između dva dana u kojima se seminar održava s voditeljem je jedan tjedan, kako bi se omogućilo da polaznici samostalno isprobaju i savladaju pojedine elemente simulacijske igre.

1. DAN 

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala

09:00 - 10:30    1. dio -  Početak rada sa simulacijom

 • Formiranje timova i otvaranje korisničkih računa
 • Upoznavanje sa sučeljem i funkcioniranjem simulacije
 • Analiza stanja u dodijeljenoj industriji

10:30 - 10:45 Stanka za kavu

10:45 - 12:15    2. dio – Pregled osnovnih uputa

 • Kratak pregled osnovnih smjernica za unošenje poslovnih odluka
 • Samostalni pokusni krug za upoznavanje simulacije

12:15 - 13:15    Stanka za ručak

13:15 - 14:45    3. dio – Priprema za prvi timski pokusni krug

 • Analiza kretanja preferencija kupaca u pojedinom tržišnom segmentu
 • Odluke u Odjelu istraživanja i razvoja i njihove implikacije
 • Odluke u marketingu: procjena učinaka ulaganja u promociju i prodaju, procjena prodaje
 • Odluke u proizvodnji
 • Odluke o financiranju (Obveznice, kratkoročni krediti, izdavanje dionica)
 • Preliminarni izvještaji (RDG, izvještaj o novčanom tijeku)

14:45 - 15:00    Stanka za kavu

15:00 - 16:30    4. dio – Prvi timski probni krug

 • Unos odluka za 1. poslovnu godinu (1. probni krug)
 • Prezentacija generičkih strategija
 • Dogovor članova tima oko strategije poduzeća i plana provedbe

2. DAN 

09:00 - 10:30    1. dio -  Analiza 1. probnog kruga

 • Analiza rezultata 1. probnog kruga kroz diskusiju
 • Detaljna analiza kriterija kupnje
 • Metode procjene potražnje

10:30 - 10:45 Stanka za kavu

10:45 - 12:15    2. dio – Pripreme i unos odluka za 2. probni krug

 • Korištenje preliminarnih izvještaja (RDG, Izvještaj o novčanom tijeku)
 • Provjera likvidnosti uz pomoć pesimističnih scenarija i What if analiza
 • Unos odluka 2. probnog kruga

Obračun 2. probnog kruga (van termina radionice, u dogovoreni dan i vrijeme)

Samostalni unos odluka 3. probnog kruga (van termina radionice)

3. DAN 

09:00 - 10:30    1. dio -  Analiza 2. i 3. probnog kruga

 • Analiza rezultata 2. i 3. probnog kruga kroz diskusiju
 • Detaljna analiza učinaka ulaganja u promociju i prodaju, smjernice i izračuni

10:30 - 10:45 Stanka za kavu

10:45 - 12:15    2. dio – Pripreme i unos odluka za 4. probni krug

 • Obračun 4. probnog kruga
 • Analiza uspješnosti poduzeća, diskusija i smjernice

4. DAN 

09:00 - 10:30    1. dio -  Početak natjecanja

 • Analiza financijskih pokazatelja iz probnih krugova
 • Analiza ostalih pokazatelja uspješnosti (BSC i drugi izvještaji)
 • Timski dogovor oko odabira kriterija prema kojima će simulacija ocjenjivati uspješnost svakog poduzeća

10:30 - 10:45 Stanka za kavu

10:45 - 12:15    2. dio – Pripreme i unos odluka za 1. krug

 • Obračun za prvu poslovnu godinu
 • Analiza i smjernice za iduću poslovnu godinu

Obračun 2. kruga (van termina radionice, u dogovoreni dan i vrijeme)

Samostalni unos odluka 3. kruga (van termina radionice)

5. DAN 

09:00 - 10:30    1. dio -  Analiza 2. poslovne godine (kruga)

 • Analiza financijskih pokazatelja
 • Analiza ostalih pokazatelja uspješnosti s naglaskom na upravljanje proizvodnim kapacitetima i maržama

10:30 - 10:45 Stanka za kavu

10:45 - 12:15    2. dio – Pripreme i unos odluka za 3. krug

 • Analiza konkurencije
 • Uvođenje dodatnog modula (HR, mogućnost odabira odgovarajućih promotivnih i prodajnih kanala)
 • Unos odluka i obračun 3. kruga
 • Analiza i smjernice za iduću poslovnu godinu (uvođenje dodatnog modula TQM za 5. krug)

Obračun 4. kruga (van termina radionice, u dogovoreni dan i vrijeme)

Samostalni unos odluka 5. kruga (van termina radionice)

6. DAN 

09:00 - 10:30    1. dio -  Analiza 5. poslovne godine (kruga)

 • Analiza učinaka ulaganja u TQM
 • Analiza pokazatelja uspješnosti
 • Provjera usklađenosti s odabranim kriterijima uspješnosti i deklariranom strategijom

10:30 - 10:45 Stanka za kavu

10:45 - 12:15    2. dio – Pripreme i unos odluka za zadnji, 6. krug

 • Unos odluka i obračun 6. kruga
 • Analiza poslovanja kroz šest poslovnih godina
 • Zaključni komentari o uspješnosti
 • Provjera rezultata poduzeća na globalnoj rang listi
 
Joško Meter
 

Joško Meter, dipl. ing., dugogodišnji je predavač na Veleučilištu VERN'. Izvodi nastavu na predmetima Gospodarska matematika, Poslovna statistika, Informatika za uredsko poslovanje, Poslovna simulacija, te Kvantitativne metode u menadžmentu. Diplomirao je na Matematičkom odjelu PMF-a na smjeru Primjenjena matematika i statistika, i apsolvent je na poslijediplomskom studiju Menadžment poslovnih sustava na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Od 2010. godine voditelj je studija Ekonomija poduzetništva na Veleučilištu VERN.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije