Datum i mjesto održavanja:
Četvrtak, 07.10.2021.  -  Petak, 08.10.2021.
Zagreb
Rok za prijavu:
Utorak, 05.10.2021.
 
[CAP - Controlling Advanced Program] Kontroler kao partner menadžmentu

CERTIFICIRANI PROGRAM I RADIONICA         

Moguće pojedinačno pohađanje

1. MODUL: Kontroler kao partner menadžmentu

Kako kao partner menadžmentu možete aktivno doprinijeti poboljšanju procesa poslovnog odlučivanja u poduzeću
 

Ciljevi i koristi

Ovom edukacijom se želi postići da Vi kao partner menadžmentu doprinesete poboljšanju rezultata poslovanja.
Dobivate sveobuhvatan pregled obilježja dobrog procesa odlučivanja i doprinosa koji pri tome možete dati.
Naučit ćete kako još bolje poduprijeti menadžment i na koji način izići na kraj s preprekama koje se mogu pojaviti.
Prema ICV postulatu „Što čini kontrolera uspješni(ji)m? – Suština je u ponašanju“ senzibiliziramo Vas za aspekte ponašanja i odnosa u procesima odlučivanja i promjena.
Na radionici ćete naučiti koliko je važno prikladno praćenje kroz Change Management proces i poznavanje vlastite uloge u procesima promjena.
Pomoću konkretnih instrumenata, korištenih kod menadžmenta promjena, moći ćete na jednostavan način premostiti jaz između postojećeg i željenog stanja u poslovnoj praksi.

Edukacija traje od 9:00 – 16:30 sati te obuhvaća dvije 15-minutne pauze za kavu i 60-minutnu pauzu za ručak. U kotizaciju su uključeni svi materijali za praćenje programa i učenje, certifikat, ručak i osvježenja tijekom pauze.

Sadržaj

 • Kontroler kao partner menadžmentu: pregled različitih uloga kontrolera i ključnih kompetencija za postizanje uspjeha
 • Pregled procesa poslovnog odlučivanja: odvijanje, problemi i kritični faktori uspjeha
 • Stručno i profesionalno praćenje procesa poslovnog odlučivanja
 • Osobni učinak: uspješnost savjetovanja se povećava kroz uspješnu komunikaciju
 • Aspekti Change Management-a za kontrolere: osnove i metode (Stakeholder Management, upravljanje preprekama), kritični faktori uspjeha

[1. DAN] Ponedjeljak, 08.02.2021.

08:30 – 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 – 10:30 Uloga kontrolera u poslovnom odlučivanju

 • Ideja poslovnog partnera
 • Uloge kontrolera i ključne kompetencije za uspjeh
 • Glavni procesi u kontrolingu
 • Praktični primjeri: Uloga kontrolera u Hansgroheu, Henkelu, BASFu, Intelu

10:30 – 10:45 Pauza za kavu
10:45 – 12:15 Struktura procesa poslovnog odlučivanja

 • Kvaliteta procesa poslovnog odlučivanja vs. kvaliteta poslovanja
 • Elementi procesa poslovnog odlučivanja
 • Sudionici u procesu poslovnog odlučivanja
 • Praktični primjeri: Donošenje dobrih i loših odluka

12:15 – 13:15 Pauza za ručak
13:15 – 14:45 Profesionalno vođenje procesa poslovnog odlučivanja

 • „Business Case“ koncept za kvalitetno poslovno odlučivanje
 • 7-K model za izradu i upravljanje modelima poslovanja
 • KANO analiza
 • SWOT analiza
 • Balanced Scorecard
 • Praktični primjeri: Primjeri kvantitativnog vrednovanja poslovnog odlučivanja

14:45 – 15:00 Pauza za kavu
15:00 – 16:30 8 koraka u procesu poslovnog odlučivanja

 • Utvrđivanje potrebe za poslovno odlučivanje
 • Analiza situacije i formuliranje problema
 • Korisne tehnike postavljanja pitanja
 • Praktični primjeri: „Framing“ - različite perspektive razmišljanja

[2. DAN] Utorak, 09.02.2021.

09:00 – 10:30 Metode za utvrđivanje uzroka nastanka postojećeg stanja

 • Analiza uzorka i posljedica
 • Ishikawa dijagram
 • „5W“ metoda
 • Praktični primjeri: Postupak provođenja analize međuzavisnosti između uzroka i posljedica

10:30 – 10:45 Pauza za kavu
10:45 – 12:15 Ključni čimbenici dobro postavljenih ciljeva i odabranih rješenja

 • Kvanitativne i kvalitativne mjere uspjeha
 • Obilježja alternativnih rješenja
 • „Narrow Framing“  
 • Praktični primjeri: Razvoj različitih opcija konačnog rješenja

12:15 – 13:15 Pauza za ručak
13:15 – 14:45 Analiza: prikupljanje i vrednovanje informacija

 • Faze: planiranja, implementacije i testiranja
 • Logičko strukturiranje informacija: najvažniji principi
 • Piramidalni princip Barbare Minto: 3 najvažnija pravila
 • Praktični primjeri: Izrada „1 Page Report“ na primjeru Procter & Gamble

14:45 – 15:00 Pauza za kavu
15:00 – 16:30 Odlučivanje, implementacija odluka i učenje

 • Potencijali i ograničenja grupnog odlučivanja
 • Defanzivno odlučivanje
 • Komuniciranje odluka
 • Učenje iz donesenih odluka
 • Praktični primjeri: Odlučivanje vodi prema promjenama: uloga kontrolera u procesu

Ova edukacija je dio programa CAP – Controlling Advanced Program kojeg zajednički certificiraju Horváth Akademie iz Njemačke i Poslovna učinkovitost.
  
Na edukaciju je moguće prijaviti se i pojedinačno, kao i in-house, čime se dobivaju 2 od ukupno 10 potrebnih bodova za pristupanje procesu certifikacije za Advanced Business Controller.

 
Dr. sc. Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali, Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein, koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja: poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske banke za obnovu i razvoj - EBRD. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu i na CBS International Business School u Mainzu. Također vrlo često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije