Datum i mjesto održavanja:
Utorak, 20.12.2022.  -  Srijeda, 21.12.2022.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 16.12.2022.
 
[CAP - Controlling Advanced Program] Izvrsnost u upravljanju poslovnim procesima

CERTIFICIRANI PROGRAM I RADIONICA         

Moguće pojedinačno pohađanje

5. MODUL: Izvrsnost u upravljanju poslovnim procesima

Kako možete pomoću postavki koncepta operativne izvrsnosti cjelovito i u skladu sa strategijom optimizirati Vaše vlastite procese

Ciljevi i koristi

Na ovoj edukaciji naučit ćete kako u Vašem poduzeću oblikovati efikasne i na klijente usmjerene procese. Pri tome ćete naučiti vrednovati učinkovitost postojećih procesa i upravljati procesima usmjerenima na budućnost.

Za bolje razumijevanje teorije i njen prijenos u praksu, radit ćete na praktičnoj studiji slučaja. U grupi ćete zajednički optimizirati procese kroz više ponavljanja analizirajući i mijenjajući izlazne procese. Tako ćete naučiti Vaše postojeće procese tijekom dnevnog obavljanja posla strukturirano analizirati kako biste identificirali njihove slabosti te ih bili u mogućnosti sukcesivno optimizirati.

Edukacija traje od 9:00 – 16:30 sati te obuhvaća dvije 15-minutne pauze za kavu i 60-minutnu pauzu za ručak. U kotizaciju su uključeni svi materijali za praćenje programa i učenje, certifikat, ručak i osvježenja tijekom pauze.

Sadržaj

 • Što je upravljanje poslovnim procesima?
 • Arhitektura poslovnih procesa 
 • Procesno modeliranje
 • Integracija poslovnih procesa i strategije poslovanja
 • Optimizacija i transformacija poslovnih procesa
 • DMAIC metoda
 • Procesni model
 • Change Management

1. DAN
09:00 – 10:30 Što je upravljanje poslovnim procesima?

 • Zašto je nužno uspostavljanje poslovnih procesa? 
 • Očekivani rezultati od upravljanja poslovnim procesima
 • Ključni elementi upravljanja poslovnim procesima

Praktični primjer: Operational Excellence Model

10:30 – 10:45 Pauza za kavu
10:45 – 12:15 Arhitektura poslovnih procesa 

 • Koncept izrade arhitekture poslovnih procesa
 • Od procesnih karti do opisa dnevnih aktivnosti
 • Procesna struktura različitih industrija

Praktični primjer: Case Study – NK Neuro: Arhitektura poslovnog procesa prodaje 

12:15 – 13:15 Pauza za ručak
13:15 – 14:45 Procesno modeliranje

 • Područja procesnog modeliranja
 • Alati za procesno modeliranje
 • Optimizacija procesa na temelju procesne analize i benchmarkinga

Praktični primjer: Case Study – NK Neuro: Procesno modeliranje procesa prodaje

14:45 – 15:00 Pauza za kavu
15:00 – 16:30 Integracija poslovnih procesa i strategije poslovanja 

 • „Structure follows strategy!“ – Strategija poslovanja definira procesni model
 • „BSC – Balanced Scorecard“ – Prikaz implementacije strateških ciljeva
 • „SPA – Strategic Process Alignment“ – Povezivanje, vrednovanje i prioritiziranje strateških ciljeva i poslovnih procesa

Praktični primjer: Case Study – NK Neuro: Procesno mapiranje strateških ciljeva 

2. DAN
09:00 – 10:30 Optimizacija i transformacija poslovnih procesa

 • Područja i dimenzije za optimizaciju i transformaciju poslovnih procesa
 • Opseg promjene vs. poboljšanje rezultata
 • Organiziranje optimizacije i transformacije poslovnih procesa

Praktični primjeri: ​Lean Six Sigma – primjeri primjene u praksi

10:30 – 10:45 Pauza za kavu
10:45 – 12:15 DMAIC metoda

 • Define – Što je važno?
 • Measure – Koliko smo dobri?
 • Analyze – Što je pogrešno?
 • Improve – Što se mora učiniti?
 • Control – Kako ostvariti održivo poboljšanje?

Praktični primjer: Unaprjeđenje procesa poslovnog planiranja

12:15 – 13:15 Pauza za ručak
13:15 – 14:45 Procesni model 

 • Upravljački, ključni i potporni procesi
 • Hijerarhijska priroda procesnog modela
 • SIPOC – Supplier – Input – Process – Output – Customer

Praktični primjer: Izrada procesnog modela pomoću SIPOC-a

14:45 – 15:00 Pauza za kavu
15:00 – 16:30 Change Management

 • Tipični dijagram tijeka procesa promjena
 • Glavni uzroci otpora promjenama
 • Obilježja i korisnost dubinskih intervjua

Praktični primjer: Simulacija perspektiva koncepta „Hoću – Mogu – Znam – Smijem“ 

NAPOMENA: U cijenu kotizacije za ovu radionicu uključen je i Priručnik za definiranje i oblikovanje procesa kontrolinga „Procesni model kontrolinga“.


Ova edukacija je dio programa CAP – Controlling Advanced Program kojeg zajednički certificiraju Horváth Akademie iz Njemačke i Poslovna učinkovitost.
  
Na edukaciju je moguće prijaviti se i pojedinačno, kao i in-house, čime se dobivaju 2 od ukupno 10 potrebnih bodova za pristupanje procesu certifikacije za Advanced Business Controller.

 
Dr. sc. Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje  višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali,  Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima  u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio  je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za  diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu.  Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u  Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant  partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i  prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde  za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član  međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje  kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog  govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko  izdanje) i knjige „Organisation des Controllings”, „Vodič za projekt implementacije kontrolinga” (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te  urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi  u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein,  koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju  poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i  informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja:  poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske  banke za obnovu i razvoj - EBRD. Nositelj je međunarodnog certifikata LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitatora, čijom metodologijom se na profesionalan način rješavaju konkretni poslovni izazovi na sustavan, uključiv, zanimljiv i zabavan način. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB  akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj  na ESB Business School u Reutlingenu i CBS International Business School u Mainzu. Također vrlo  često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 
 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije