Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 12.06.2023.
Zagreb
Rok za prijavu:
Utorak, 06.06.2023.
 
Analiza troškova i koristi (CBA - Cost Benefit Analysis)

Opis:
Kako bi se što uspješnije iskoristile dostupne financijske potpore iz europskih fondova, potrebno je pripremiti složenu projektnu dokumentaciju sukladno zahtjevima i preporučenoj metodologiji Europske Unije. Ključni dokument u pripremi takvih projekata predstavlja studija izvodivosti te analiza troškova i koristi (CBA), u kojoj se detaljno i po propisanoj metodologiji analiziraju svi troškovi i koristi projekta te se demonstrira njegova opravdanost za financiranje iz EU fondova. Analiza troškova i koristi je metoda ekonomske analize kojom se uspoređuju i vrednuju sve prednosti i svi nedostaci jednog projekta analizom svih njegovih društvenih troškova i koristi.


Ciljevi:
Cilj seminara upoznavanje je sudionika s cjelokupnom metodologijom te procesom izrade cost-benefit analize (CBA) kao ključnog dokumenta na osnovi kojeg se ocjenjuje prihvatljivost projekta te donosi odluka o sufinanciranju iz sredstava kohezijskog i strukturnih fondova. Seminar omogućava polaznicima da kroz prezentaciju i primjere iz prakse ovladaju znanjem koje će im omogućiti prepoznavanje glavnih elemenata cost benefit analize.


Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje usvajati kroz:

 • teorijsko predavanje
 • praktične vježbe na papiru i na računalu (u Excel-u)
 • diskusiju s ostalim polaznicima i trenerom.


Sadržaj:

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30    1. DIO: Uvod u studiju izvodljivosti i CBA analizu
                          2. DIO: Izrada CBA analize: Financijska analiza

 • Izračun nedostajećih financijskih sredstava („funding gap“)
 • Plan financiranja i troškovi projekta
 • Izvori financiranja projekta
 • Provjera financijske održivosti projekta
 • Financijska neto sadašnja vrijednost projekta (FNVP)
 • Financijska interna stopa rentabilnosti (FRR)
 • Što mjere FNPV i FRR


10:30 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15    Ekonomska analiza

 • U čemu se sastoji koncept ekonomske analize
 • Metodologija konverzije kod ekonomske analize – koraci
 • Društveno diskontiranje procijenjenih koristi i troškova
 • Ekonomska neto sadašnja vrijednost projekta (ENPV)
 • Ekonomska interna stopa rentabilnosti (ERR)
 • Omjer troškova i koristi (B/C ratio)
 • Razlika između ekonomske i financijske neto sadašnje vrijednosti
 • Ekonomska analiza - izračun ENPV-a i ERR-a


12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45    3. DIO: Analiza rizika projekta

 • Glavni elementi analize rizika projekta
 • Analiza osjetljivosti projekta
 • Analiza kritičnih varijabli
 • Analiza scenarija
 • Kritične varijable projekta


14:45 - 15:00    Stanka za kavu
15:00 - 16:30    4. DIO: Primjeri gotovih CBA analiza
                          5. DIO: Vježba izrade financijske i ekonomske analize u excelu

 • Investicijski troškovi; Operativni troškovi i prihodi
 • Izvori financiranja i financijska održivost projekta
 • Izračun FNPV i FRR na investiciju i na kapital
 • Izračun ENPV i ERR projekta te pokazatelja troškova i koristi (B/C)

                          6. DIO: Primjer izračuna nedostajućih financijskih sredstava

 • Izračun omjera nedostajućih financijskih sredstava (funding gap rate)
 • Iznos u odluci (decision amount)
 • Iznos bespovratnih sredstava EU (max EU grant)
 
Vedran Sokač
 

Vedran Sokač, MBA, ovlašteni revizor u poduzeću Perfectus revizija d.o.o., te direktor poduzeća Perfectus Računovodstvo d.o.o. Završio studij ekonomije na Queens College-u, New York, te MBA iz financija i bankarstva na Zagrebačkoj školi za ekonomiju i management. Znanje i iskustvo u području financija i projekata stekao je na pozicijama voditelja financija, kao suradnik u inozemnom poduzeću Vakakis International na EU projektu uspostave Agencije za plaćanje u odjelima financija, računovodstva i izvještavanja, te u privatnim revizorskim poduzećima Mateus d.o.o. i Perfectus Revizija d.o.o., gdje se specijalizirao u području studija izvodljivosti, investicijskih studija i revizija EU projekata, te računovodstva. Samostalno je formirao ili sudjelovao u izradi financijskih modela za velik broj investicijskih studija i studija izvodljivosti, te je samostalno vodio više od 80 revizija EU projekata. Angažiran je na nekoliko privatnih energetskih projekata kao vanjski savjetnik za financijske modele, te kao predavač na temu studija izvodljivosti, cost benefit analiza, revizije EU projekata, te računovodstva.

 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu