Datum i mjesto održavanja:
Subota, 25.10.2014.
Zagreb
Rok za prijavu:
 
[NOVI TERMIN] VBA za kontrolere

Zbog velikog iskaza interesa i popunjene grupe za petak, 24.10.2014., organiziramo još jedan termin održavanja edukacije VBA za kontrolere u subotu, 25.10.2014. godine u Zagrebu.

Opis:

Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) verzija je Visual Basica integrirana u Microsoft Office i prilagođena specifičnim mogućnostima i namjeni svake pojedine aplikacije ovog paketa. Korištenjem VBA moguće je izraditi potpuno nove funkcije ovih programa i u potpunosti prilagoditi Office aplikaciju željama i potrebama korisnika. Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s konceptima programiranja upotrebom VBA (Visual basic for applications) u Excel®-u. VBA u Excel®-u pruža mogućnosti visokog stupnja automatizacije rada, posebice u okviru izvještavanja, no i ostalih zadataka.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s uvodom u programiranje, osnovnim konceptima, Excel®- makroima, snimanjem i editiranjem makroa u VB editoru, izradom aplikacija u Excel®-u, spajanju na baze podataka iz Excel®-a, konceptu izvještavanja iz baza podataka u okviru Excel®-a.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Radionica je prvenstveno namijenjena osobama u kontrolingu i računovodstvu te svima koji se intenzivno bave Excel®-om kao glavnim alatom, a nisu se susreli s konceptima programiranja u Visual Basicu. Radionica se preporuča: specijalistima u kontrolingu koji žele u potpunosti upoznati mogućnosti Excel®a, osobama kojima je Excel® dominantan alat u radu i žele naučiti kako si pomoći u automatizaciji svakodnevnih zadataka te osobama koje izvještavaju u Excel®-u kao izvještajnom alatu.
 

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala

09:00 - 10:30 Osnovni koncepti programiranja u VBA

• Uvod u VBA
• Osnovni koncepti programiranja, objektni model
• If then, loop, strukture u programima
• VB editor, security i VB u Excel®-u
PRAKTIČNA VJEŽBA: Rješavanje zadataka u pseudo kodu

10:30 - 10:45 Pauza za kavu


10:45 - 12:15 MAKROI i VBA, osnovne strukture u VBA
• Snimanje makroa i njihovo editiranje
• Promjene snimljenih makroa, korekcije u kodu
• Osnovni elementi programa i njihova implementacija u VBA
• Struktura subrutina, funkcija, If...Then...Else
• For...Next i While...Wend petlje
• Najvažniji objekti i “properties” tih objekata
PRAKTIČNA VJEŽBA: Praktične vježbe vezane uz osnovne strukture VBA koda, editiranje snimljenih makroa

12:15 - 13:15 Pauza za ručak


13:15 - 14:45 Napredno korištenje VBA
• Debugiranje program
• Ostale strukture važne za VBA aplikacije
• Forme i objekti na worksheetu
• Izrada aplikacija u Excel®-u
PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada aplikacija, dodavanje interaktivnih objekata na worksheet


14:45 - 15:00 Pauza za kavu

15:00 - 16:30 Izrada menadžerskog izvještaja u Excel®-u upotrebom VBA

• Konekcije na baze podataka
• SQL upiti, struktura upita, primjeri
• Postavljanje zahtjeva za pripremu podataka (dobavljačima softvera ili informatici)
• Izrada izvještaja upotrebom mapirajućih tablica
PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada menadžerskog P&L-a upotrebom VBA nad podacima dohvaćenim iz baze podataka


TRAINING COMPUTER
Za kvalitetno praćenje seminara je neophodan laptop!

 
Krešimir Futivić
 

mr. sc. Krešimir Futivić završio je FER 1997. smjer računarstvo. Nakon toga na FER-u upisuje specijalistički studij „Diploma study in management“. 1998. se zapošljava u Farmacija d.d. i radi na razvoju internih aplikacija. Od 2000. radi u IN2 d.o.o gdje se od početka bavi skladištima podataka i poslovnim područjem BI-a. 2012. završava specijalistički studij “Menadžment poslovnih sustava”. 
Od godine 2012. radi u tvrtci NEOS specijaliziranoj za izradu složenih BI/DW sustava.  Već 17 godina radi na poslovima implementacije BI sustava i sustava za planiranje u brojnim hrvatskim poduzećima (TDR, Generali, PBZ American Express i dr.), ali i izvan Hrvatske (IsBank - najveća turska banka, Makedonski Telecom i dr.). Sudjeluje na brojnim velikim projektima u ulogama BI konzultanta, arhitekta BI sustava i voditelja projekata. Područje glavnog poslovnog interesa su mu financijsko planiranje i izvještavanje.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije