Opis:
Donošenje odluke o investiranju u određeni projekt možda je i najvažnija odluka koja stoji pred vlasnicima poduzeća i menadžerima. Kako bi što kvalitetnije odlučili o prihvaćanju pojedine investicije ili o izboru između nekoliko investicija, nužno je poznavati osnovna pravila i alate pri vrednovanju i odabiru istih. Također, nije manje važno ni biti upoznat s pravilima i mogućnostima odabira načina i vrste financiranja projekata.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike kroz stvarne primjere i rad na praktičnim vježbama s alatima i metodama odlučivanja o isplativosti i odabiru pojedine investicije te olakšati donošenje odluka u budućnosti. Sve praktične vježbe i izračuni izvode se u Excel®-u na primjerima koje svakodnevno susrećemo u praksi.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Ova specijalistička radionica namijenjena je vlasnicima i menadžmentu poduzeća, financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama, specijalistima u kontrolingu, internoj reviziji, financijama i računovodstvu.

 

SADRŽAJ I RASPORED

Planiranje investicija

 • Planiranje novčanih tokova od investicije
 • Rizik ostvarenja novčanih tokova
 • Trošak kapitala s kojim se financira investicija
 • Očekivani povrat od investicije

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer planiranja investicije

 

Osnovne metode vrednovanja investicije

 • Razdoblje povrata i diskontirano razdoblje povrata
 • NPV
 • IRR
 • Indeks profitabilnosti, ekvivalentni godišnji anuitet

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer izračuna korištenjem svake metode

 

Kako odabrati najbolji projekt?

 • Međusobno neovisni projekti
 • Međusobno isključivi projekti
 • Projekti različitih veličina
 • Projekti različite dinamike novčanih tokova
 • Projekti različitog trajanja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Odlučivanje na primjerima

 

Financiranje investicija

 • Izvori financiranja investicija
 • Pravila financiranja – horizontalna
 • Pravila financiranja – vertikalna

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjeri odabira optimalnog izvora financiranja