Izrada strateškog plana

Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 26.09.2022.
Zagreb
Rok za prijavu: Četvrtak, 22.09.2022.
 

Opis:
U suvremenom poslovanju, uslijed stalnog i rastućeg vremenskog pritiska kojem su izloženi, poduzetnici se često fokusiraju na kratkoročne poslovne aktivnosti, ne vodeći pri tome računa o dugoročnoj održivosti svoga poslovanja. I dok možda i znate za neke poduzetnike koji su ostvarili dobar poslovni rezultat "na sreću" – bez planiranja, teško da ćete pronaći one koji su taj rezultat uspjeli održati na duži rok, a da nisu, bez obzira na vremenski pritisak odvajali dio vremena za dugoročno, strateško, planiranje. Na ovoj ćete radionici čuti više o osnovama strateškog razmišljanja, alatima strateške analize, strateškom planiranju, te implementaciji, praćenju i evaluaciji strateškog plana.

Ciljevi:
Cilj ove radionice je kroz više praktičnih primjera i kroz rad na praktičnim vježbama upoznati sudionike s osnovama strateškog razmišljanja (vizijom, misijom, ciljevima), hijerarhijom razvoja strategije, alatima strateškog razmišljanja, alatima strateškog planiranja, implementacijom strategije te monitoringom i evaluacijom.
U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

Kome je radionica namijenjena:
Ova specijalistička radionica namijenjena je vlasnicima i menadžmentu poduzeća koji namjeravaju unaprijediti proces izrade strateškog plana, specijalistima u kontrolingu, specijalistima u financijama, specijalistima u računovodstvu, specijalistima u internoj reviziji.

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30    Osnove strateškog razmišljanja 

 • Što je strategija i koja je njezina uloga
 • Odnos i uloga strateške misije i vizije
 • Određivanje ciljeva

Praktična vježba: Određivanje strateškog usmjerenja

10:30 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15    Alati strateške analize

 • Analiza poslovnog okruženja - PEST
 • Analiza industrije - Porterov model 5 sila
 • Analiza poduzeća - Lanac vrijednosti, SWOT
 • Sustavno vrednovanje (Benchmarking)

Praktična vježba: Utvrđivanje kompetitivnih prednosti

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45    Strateško planiranje  

 • Hijerarhija razvoja strategije
 • Generičke strategije
 • Strateške opcije
 • Prilagođavanje strategije specifičnim uvjetima

Praktična vježba: Razvoj kompetitivne strategije

14:45 - 15:00    Stanka za kavu
15:00 - 16:30    Implementacija, monitoring i evaluacija

 • Organizacija kao preduvjet kvalitetne implementacije
 • Mjerenje uspješnosti i korektivne akcije

Praktična vježba: Utvrđivanje kriterija evaluacije

Ova specijalistička radionica je dio specijalističkog kontroling programa Kontroling akademija Poslovna učinkovitost, certificiranog od strane International Group of Controlling.

International Group of Controlling

 

PREDAVAČI:

Dr. sc. Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje  višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali,  Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima  u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio  je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za  diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu.  Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u  Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant  partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i  prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde  za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član  međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje  kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog  govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko  izdanje) i knjige „Organisation des Controllings”, „Vodič za projekt implementacije kontrolinga” (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te  urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi  u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein,  koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju  poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i  informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja:  poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske  banke za obnovu i razvoj - EBRD. Nositelj je međunarodnog certifikata LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitatora, čijom metodologijom se na profesionalan način rješavaju konkretni poslovni izazovi na sustavan, uključiv, zanimljiv i zabavan način. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB  akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj  na ESB Business School u Reutlingenu i CBS International Business School u Mainzu. Također vrlo  često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.