[POPUNJENA GRUPA] VBA za kontrolere

Datum i mjesto održavanja:
Petak, 24.10.2014.
Zagreb
Rok za prijavu:
 

Zbog velikog iskaza interesa i popunjene grupe za petak, 24.10.2014., organiziramo još jedan termin održavanja edukacije VBA za kontrolere u subotu, 25.10.2014. godine u Zagrebu.

Opis:

Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) verzija je Visual Basica integrirana u Microsoft Office i prilagođena specifičnim mogućnostima i namjeni svake pojedine aplikacije ovog paketa. Korištenjem VBA moguće je izraditi potpuno nove funkcije ovih programa i u potpunosti prilagoditi Office aplikaciju željama i potrebama korisnika. Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s konceptima programiranja upotrebom VBA (Visual basic for applications) u Excel®-u. VBA u Excel®-u pruža mogućnosti visokog stupnja automatizacije rada, posebice u okviru izvještavanja, no i ostalih zadataka.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s uvodom u programiranje, osnovnim konceptima, Excel®- makroima, snimanjem i editiranjem makroa u VB editoru, izradom aplikacija u Excel®-u, spajanju na baze podataka iz Excel®-a, konceptu izvještavanja iz baza podataka u okviru Excel®-a.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Radionica je prvenstveno namijenjena osobama u kontrolingu i računovodstvu te svima koji se intenzivno bave Excel®-om kao glavnim alatom, a nisu se susreli s konceptima programiranja u Visual Basicu. Radionica se preporuča: specijalistima u kontrolingu koji žele u potpunosti upoznati mogućnosti Excel®a, osobama kojima je Excel® dominantan alat u radu i žele naučiti kako si pomoći u automatizaciji svakodnevnih zadataka te osobama koje izvještavaju u Excel®-u kao izvještajnom alatu.

 

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala

09:00 - 10:30 Osnovni koncepti programiranja u VBA

• Uvod u VBA
• Osnovni koncepti programiranja, objektni model
• If then, loop, strukture u programima
• VB editor, security i VB u Excel®-u
PRAKTIČNA VJEŽBA: Rješavanje zadataka u pseudo kodu

10:30 - 10:45 Pauza za kavu


10:45 - 12:15 MAKROI i VBA, osnovne strukture u VBA
• Snimanje makroa i njihovo editiranje
• Promjene snimljenih makroa, korekcije u kodu
• Osnovni elementi programa i njihova implementacija u VBA
• Struktura subrutina, funkcija, If...Then...Else
• For...Next i While...Wend petlje
• Najvažniji objekti i “properties” tih objekata
PRAKTIČNA VJEŽBA: Praktične vježbe vezane uz osnovne strukture VBA koda, editiranje snimljenih makroa

12:15 - 13:15 Pauza za ručak


13:15 - 14:45 Napredno korištenje VBA
• Debugiranje program
• Ostale strukture važne za VBA aplikacije
• Forme i objekti na worksheetu
• Izrada aplikacija u Excel®-u
PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada aplikacija, dodavanje interaktivnih objekata na worksheet


14:45 - 15:00 Pauza za kavu

15:00 - 16:30 Izrada menadžerskog izvještaja u Excel®-u upotrebom VBA

• Konekcije na baze podataka
• SQL upiti, struktura upita, primjeri
• Postavljanje zahtjeva za pripremu podataka (dobavljačima softvera ili informatici)
• Izrada izvještaja upotrebom mapirajućih tablica
PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada menadžerskog P&L-a upotrebom VBA nad podacima dohvaćenim iz baze podataka


TRAINING COMPUTER
Za kvalitetno praćenje seminara je neophodan laptop!

 

PREDAVAČI:

Krešimir Futivić
 

mr. sc. Krešimir Futivić završio je FER 1997. smjer računarstvo. Nakon toga na FER-u upisuje specijalistički studij „Diploma study in management“. 1998. se zapošljava u Farmacija d.d. i radi na razvoju internih aplikacija. Od 2000. radi u IN2 d.o.o gdje se od početka bavi skladištima podataka i poslovnim područjem BI-a. 2012. završava specijalistički studij “Menadžment poslovnih sustava”. 
Od godine 2012. radi u tvrtci NEOS specijaliziranoj za izradu složenih BI/DW sustava.  Već 17 godina radi na poslovima implementacije BI sustava i sustava za planiranje u brojnim hrvatskim poduzećima (TDR, Generali, PBZ American Express i dr.), ali i izvan Hrvatske (IsBank - najveća turska banka, Makedonski Telecom i dr.). Sudjeluje na brojnim velikim projektima u ulogama BI konzultanta, arhitekta BI sustava i voditelja projekata. Područje glavnog poslovnog interesa su mu financijsko planiranje i izvještavanje.