Datum i mjesto održavanja:
Srijeda, 13.12.2023.  -  Četvrtak, 14.12.2023.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 08.12.2023.
 
Upravljanje rezultatima forenzičke analize

Ova dvodnevna radionica je V. modul programa
Certificirani foreznički analitičar - Certified Forensic Analyst.

Opis:
Otkrivanje i suzbijanje prijevarnih radnji u poslovnim sustavima od iznimnog je značaja za poslovni subjekt obzirom na ozbiljne pravne posljedice koje iz toga mogu proizaći. Stoga je upravljanje rezultatima forenzičke analize ključan korak u cijelom postupku. Pravodobno otkrivanje slabosti sustava, uočavanje indikatora rizika, uspostava kvalitetnog sustava interne kontrole, pravodobno otkrivanje prijevara i provođenje internih istraga te upravljanje posljedicama utvrđenih nepravilnosti tema su ovog modula.

Ciljevi:
Kroz ovu specijalističku radionicu sudionicima će biti prezentirani brojni slučajevi iz prakse na kojima će se moći upoznati s najčešćim vrstama prijevara na štetu poslovnog subjekta kao i tipičnim poreznim prijevarama, metodama otkrivanja i suzbijanja prijevara, analizom utvrđenih činjenica radi zaustavljanja i prevencije daljnjih prijevara, pripremi izvješća i kaznenih prijava te postupkom kod nadležnih institucija u slučaju utvrđenih nepravilnosti. Također će polaznici biti u prilici kroz praktične primjere primijeniti osnovne metode financijske analize i istrage unutar poslovnog sustava.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu, financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama te specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu.

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30    COSO okvir internih kontrola i prevencija prijevara

 • Kontrolno okruženje (organizacija)
 • Procjena rizika
 • Kontrolne aktivnosti u svrhu prevencije prijevara
 • Otklanjanje nedostataka, komunikacija, praćenje i samoprocjena

Praktična vježba: Metode procjene rizika prijevare

10:30 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15    Praktične metode otkrivanja sumnjivih financijskih transakcija

 • Pokazatelji nezakonitih aktivnosti
 • Pristupi u otkrivanju rizičnih pokazatelja
 • Odabir najbolje metode istraživanja – mikro i makro pristup

Praktična vježba: Uočavanje rizičnih pokazatelja iz financijskih izvješća

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45  Suzbijanje nezakonitih radnji na štetu poslovnog subjekta: pronevjera i pranje novca

 • Primjeri otkrivanja i suzbijanja izvlačenja novca (pronevjere)
 • Unutarnje i vanjske prijevare
 • Pronalaženje nezakonito stečene imovinske koristi
 • Pravne posljedice

Praktična vježba: Analiza primjera pronevjere sredstava na štetu trgovačkog društva

14:45 - 15:00    Stanka za kavu
15:00 - 16:30   Suzbijanje korištenja poslovnog subjekta u svrhu utaje poreza

 • PDV prijevare
 • Način djelovanja PDV prijevara unutar EU i presuda Kittel
 • Utaje poreza na dohodak i poreza na dobit
 • Pravne posljedice

Praktična vježba: Izračun štete za državni proračun na primjeru kružne PDV prijevare

2. DAN 

09:00 - 10:30    Otkrivanje i suzbijanje prijevarnih radnji

 • Analiza poslovnih knjiga
 • Analiza novčanog tijeka
 • Kontrola knjigovodstvenih isprava

Praktična vježba: Analiza novčanog tijeka

10:30 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15   Pokretanje interne istrage

 • Planiranje i priprema
 • Prikupljanje i analiza činjenica
 • Priprema izvješća

Praktična vježba: Prikupljanje i analiza činjenica koje ukazuju na prijevaru

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45    Rezultati forenzičke analize

 • Donošenje konačnog zaključka
 • Utvrđivanje odgovorne osobe
 • Provođenje mjera za otklanjanje nedostataka u poslovnom sustavu

Praktična vježba: Primjer analize rezultata forenzičke analize

14:45 - 15:00    Stanka za kavu
15:00 - 16:30   Izvješćivanje nadležnih državnih tijela i pravne posljedice

 • Prijava nepravilnosti nadležnim tijelima
 • Sudjelovanje u daljnjem postupku
 • Pravne posljedice za odgovornu osobu i poslovni subjekt

Praktična vježba: Priprema kaznene prijave

 
Danijela Šarić Lukačić
 

Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena je kao konzultant za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti d.o.o. Posjeduje višegodišnje iskustvo i opsežno znanje iz područja kontrolinga, računovodstva i financija, vođenja projekata, financijskog i operativnog planiranja i izvještavanja, a koje je stekla u bankarskom sektoru te na rukovodećoj poziciji u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Tijekom svoje karijere kontinuirano se stručno usavršavala i educirala te stekla nekoliko certifikata. Posjeduje Certifikat Controller Akademie, Certifikat ATTF International Compliance - Foundation Level te je međunarodno certificirani HICHERT®IBCS Analyst. Od posebnog interesa su joj područja strateškog i operativnog planiranja te upravljanja poslovnim procesima. Tijekom svoje karijere vodila je brojne projekte i posjeduje značajna znanja i iskustva u vođenju projekata vezanih uz razvoj sustava unutarnjih kontrola što obuhvaća izradu strateških i operativnih planova, utvrđivanje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), upravljanja rizicima, dizajn i implementaciju poslovnih procesa itd. Također je vodila projekt implementacije ERP rješenja i implementacije kontrolinga. Piše stručne članke te je zamjenica urednika časopisa "Kontroling, financije i menadžment".

 
 
 
PRIJAVNICA
475,00 EUR + PDV
 
3.578,89 kn + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu