Datum i mjesto održavanja:
Utorak, 10.10.2023.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 05.10.2023.
 
Primjena „7K“ koncepta za poslovno modeliranje

Opis:

Poslovni model jedna je od ključnih komponenti uspješnih strategija, a predstavlja specifičnu konfiguraciju značajnih strateških temeljnih odluka za logiku funkcioniranja organizacije (npr. proizvode, kupce, tržišta i prodajne kanale). Poslovni model obuhvaća sastavne dijelove onoga što jednu tvrtku čini jedinstvenom na tržištu. Na ovoj specijalističkoj edukaciji polaznici će usvojiti temeljne principe izrade poslovnog modela korištenjem smjernica 7K koncepta koji je razvila međunarodna konzultantska tvrtka Horváth, kao okvir za poslovno modeliranje. Koncept tj. model temelji se na sedam međusobno povezanih elemenata koji su ključni za razvoj održive i profitabilne poslovne strategije poduzeća.


Ciljevi:

Polaznici će se upoznati sa smjernicama 7K koncepta te će kroz praktične vježbe moći izraditi poslovni model te identificirati ključne čimbenike koji pokreću uspjeh poduzeća.

Metode rada:

Tijekom ove edukacije polaznici će znanja i vještine izrade uspješnih poslovnih modela i strategija usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:

Vlasnicima i menadžmentu poduzeća, visokom i srednjem menadžmentu, ekspertima u strateškom kontrolingu te specijalistima koji sudjeluju u procesu strateškog planiranja i poslovnog modeliranja.

SADRŽAJ I RASPORED


08:30 - 09:00  Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30  Sastavnice strateškog planiranja i uvod u poslovno modeliranje

10:30 - 10:45  Stanka za kavu
10:45 - 12:15  Temeljne smjernice 7K koncepta za poslovno modeliranje

12:15 - 13:15  Stanka za ručak
13:15 - 14:45  Izrada strateške srži poslovnog modela: tržišna orijentacija-proizvodi/usluge-kupci

PRAKTIČNA VJEŽBA: praktični rad prema slučaju poduzeća

14:45 - 15:00   Stanka za kavu
15:00 - 16:30   Definiranje i povezivanje ostalih elemenata poslovnog modela

PRAKTIČNA VJEŽBA: praktični rad prema slučaju poduzeća

 
Danijela Šarić Lukačić
 

Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena je kao konzultant za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti d.o.o. Posjeduje višegodišnje iskustvo i opsežno znanje iz područja kontrolinga, računovodstva i financija, vođenja projekata, financijskog i operativnog planiranja i izvještavanja, a koje je stekla u bankarskom sektoru te na rukovodećoj poziciji u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Tijekom svoje karijere kontinuirano se stručno usavršavala i educirala te stekla nekoliko certifikata. Posjeduje Certifikat Controller Akademie, Certifikat ATTF International Compliance - Foundation Level te je međunarodno certificirani HICHERT®IBCS Analyst. Od posebnog interesa su joj područja strateškog i operativnog planiranja te upravljanja poslovnim procesima. Tijekom svoje karijere vodila je brojne projekte i posjeduje značajna znanja i iskustva u vođenju projekata vezanih uz razvoj sustava unutarnjih kontrola što obuhvaća izradu strateških i operativnih planova, utvrđivanje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), upravljanja rizicima, dizajn i implementaciju poslovnih procesa itd. Također je vodila projekt implementacije ERP rješenja i implementacije kontrolinga. Piše stručne članke te je zamjenica urednika časopisa "Kontroling, financije i menadžment".

 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu