Datum i mjesto održavanja:
Četvrtak, 11.11.2021.
Zagreb
Rok za prijavu:
Ponedjeljak, 08.11.2021.
 
Osnove i alati Lean menadžmenta

Opis

Lean menadžment, svjetski najpoznatiji koncept i filozofija za kontinuirano unapređenje procesa i poslovanja, najprije se počeo primjenjivati u automobilskoj industriji. Zbog svoje univerzalnosti, Lean menadžment se vrlo brzo počeo primjenjivati u metaloprerađivačkoj i elektroindustriji, industriji lijekova, prehrambenoj industriji, financijskim institucijama, školstvu, zdravstvu, turizmu te u javnoj upravi. Lean koncept i filozofija bazira se na pet univerzalnih principa:

1. Sagledati vrijednost koja se isporučuje klijentu po principu VOC-a (“Voice of customer”- s gledišta kupca),
2. Identificirati proces dodavanja vrijednosti od ugovaranja posla pa sve do isporuke gotovog proizvoda ili usluge,
3. Postići kontinuirano odvijanje posla tako da se eliminiraju sve vrste zastoja, čekanja i kašnjenja u procesima,
4. Osigurati primjenu sustava povlačenja (“customer pull value”) od strane klijenta,
5. Težiti ka izvrsnosti kroz proces kontinuiranog unapređenja.

Ciljevi

Cilj primjene Lean-a u poduzeću je prepoznati dijelove procesa u kojima se pojavljuju gubitci i neefikasnost, otkloniti ih i tako generirati izvrsne procese i način poslovanja koji troše resurse poduzeća na optimalan način i osiguravaju visok stupanj zadovoljstva klijenata. Lean, kada se implementira u poduzeću:

 • povećava zadovoljstvo klijenta
 • povećava brzinu procesa
 • eliminira sve vrste gubitaka
 • smanjuje troškove
 • smanjuje rizike
 • povećava produktivnost zaposlenika (radi se jednostavnije, brže i bolje)
 • osigurava transparentnost u poslovanju
 • povećava motivaciju zaposlenika
 • uspostavlja sinergiju sustava
 • povećava vrijednost poduzeća i omogućuje njegovo širenje.

Sadržaj i raspored radionice

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Osnove Lean menadžmenta

 • Kako razmišljati na Lean način
 • Terminologija Lean menadžmenta

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Lean alati

 • 5S, VSM, Kaizen, Vizualni menadžment
 • 7+1 Vrsta gubitaka
 • Vježba na primjeru gubitaka

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 5S – Lean alat za organizaciju radnog mjesta

 • 5S simulacija

Vizualni menadžment

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Simulacija i praktične vježbe

 • Big Picture
 • Vježba na primjeru gubitaka
 • Simulacija alata
 • Lean pull sustav
 
Nedeljko Štefanić
 

Prof. dr. sc. Nedeljko Štefanić je redoviti profesor na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Usavršavao se u Toyota Motor Company u Japanu te na Massachusetts Institute of Technology u SAD-u iz područja Lean menadžmenta. Suosnivač je i predsjednik Lean menadžment inicijative u RH, a od 2014. godine redoviti član Europske akademije za industrijski menadžment. Također, član je radne grupe pri EU komisiji za digitalizaciju industrije, zdravstva i poljoprivrede, voditelj radne skupine za izradu Nacionalne platforme za digitalizaciju industrije RH te pokretač dviju godišnjih konferencija iz područja Lean menadžmenta; GALP i Lean Spring Summit. Područja djelovanja su mu: Lean menadžment, digitalizacija proizvoda i proizvodnje, operacijski menadžment, unapređenje ljudskih potencijala.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije