Datum održavanja:
Petak, 11.12.2020.
Rok za prijavu:
Srijeda, 09.12.2020.
 

Opis:

MSFI 5 definira računovodstveni tretman imovine namijenjene za prodaju te zahtijeva odvojeno prezentiranje imovine koja udovoljava kriterijima klasifikacije kao namijenjena za prodaju u financijskim izvještajima. MRS 16 propisuje računovodstveni postupak za ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu koju koristi poslovni subjekt za svoje potrebe. Ovdje su glavna pitanja priznavanje imovine, određivanje knjigovodstvene vrijednosti i amortizacija. MRS 40 propisuje  računovodstveni tretman za ulaganja u nekretnine koju vlasnik ili najmoprimatelj drži kako bi ostvario prihode od najma i/ili radi porasta njezine tržišne vrijednosti te se primjenjuje na priznavanje, mjerenje i objavljivanje ulaganja u nekretnine.

Ciljevi:

Cilj ove specijalističke radionice je kroz praktične primjere i rad na praktičnim vježbama upoznati sudionike s obuhvatom i pravilima koje propisuju međunarodni računovodstveni standardi i međunardoni standardi financijskog izvještavanja.

Kome je radionica namijenjena:

 • Vlasnicima i menadžmentu
 • Specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu
 • Financijskim analitičarima

SADRŽAJ I RASPORED:

09:00 - 10:30 Dugotrajna imovina kao resurs poduzeća

 • Računovodstvo dugotrajne imovine
 • Oblici i struktura dugotrajne imovine u bilanci
 • Procesi u dugotrajnoj imovini

PRAKTIČNA VJEŽBA: Računovodstveni postupci kod dugotrajne imovine

10:30 - 10:45   Stanka za kavu
10:45 – 12:15   MSFI 5 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 

 •  Mjerenje dugotrajne imovine namijenjene prodaji
 •  Računovodstveno praćenje klasifikacije dugotrajne imovine na imovinu namijenjenu prodaji
 • Prezentiranje u financijskim izvještajima

PRAKTIČNA VJEŽBA: Računovodstveni postupci kod imovine namijenjene prodaji

12:15 - 12:45    Stanka za ručak
12:45 - 14:15    MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema

 • Početno vrednovanje imovine sukladno MRS 16
 •  Naknadno vrednovanje imovine sukladno MRS 16
 •  Razlika između troška i imovine
 • Utjecaj priznavanja imovine na financijski rezultat

PRAKTIČNA VJEŽBA: Kapitalizacija troškova (CAPEX VS. OPEX)

14:15 - 14:30    Stanka za kavu
14:30 - 16:00   MRS 40 Ulaganja u nekretnine

 • Početno vrednovanje imovine sukladno MRS 40
 • Naknadno vrednovanje imovine sukladno MRS 40

PRAKTIČNA VJEŽBA: Računovodstveno praćenje ulaganja u nekretnine

 
Danijela Šarić Lukačić
 

Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena je kao konzultant za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti d.o.o. Posjeduje višegodišnje iskustvo i opsežno znanje iz područja kontrolinga, računovodstva i financija, vođenja projekata, financijskog i operativnog planiranja i izvještavanja, a koje je stekla u bankarskom sektoru te na rukovodećoj poziciji u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Tijekom svoje karijere kontinuirano se stručno usavršavala i educirala te stekla nekoliko certifikata. Posjeduje Certifikat Controller Akademie, Certifikat ATTF International Compliance - Foundation Level te je međunarodno certificirani HICHERT®IBCS Analyst. Od posebnog interesa su joj područja strateškog i operativnog planiranja te upravljanja poslovnim procesima. Tijekom svoje karijere vodila je brojne projekte i posjeduje značajna znanja i iskustva u vođenju projekata vezanih uz razvoj sustava unutarnjih kontrola što obuhvaća izradu strateških i operativnih planova, utvrđivanje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), upravljanja rizicima, dizajn i implementaciju poslovnih procesa itd. Također je vodila projekt implementacije ERP rješenja i implementacije kontrolinga. Piše stručne članke te je zamjenica urednika časopisa "Kontroling, financije i menadžment".

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije