Datum i mjesto održavanja:
Srijeda, 15.11.2023.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 10.11.2023.
 

Opis:

Mjerenje angažiranosti i zadovoljstva zaposlenika jedna je od najraširenijih metoda dobivanja povratne informacije o stanju u organizaciji. Mogućnosti primjene ovog sustava su brojne; može se primjenjivati kao zaseban proces, ali i kao nadopuna audita, kao dio procesa reorganizacije ili pak transformacije organizacijske kulture, kao pomoć u donošenju strateških odluka managementa, kod odluke o uvođenju/oblikovanju HR procesa. Sve navedeno, uz činjenicu da se na tržištu i dalje odvija regrutacijska borba za privlačenjem talenata, čini ga gotovo neizostavnim dijelom modernog upravljanja ljudskim potencijalima. Ovaj seminar fokusira se na kreiranje sustava mjerenja angažiranosti i zadovoljstva zaposlenika, njegovu implementaciju i primjenu u praksi te održivost. Seminar prije svega ima praktičnu svrhu te polaznicima omogućuje početak kreiranja ovog sustava već tijekom same edukacije, uz istovremeno povezivanje s drugim HR procesima.

Ciljevi:

Cilj seminara je osamostaliti polaznike za kreiranje, implementaciju i primjenu sustava mjerenja angažiranosti i zadovoljstva zaposlenika u svojoj organizaciji, bez obzira na njen tip i veličinu. Polaznici će ovaj sustav moći povezati s drugim HR procesima u svojoj organizaciji te ga uklopiti u cjelinu upravljanja ljudskim potencijalima.

Metode rada:

Metode rada uključuju teorijsko predavanje, praktične vježbe, konkretne primjere iz prakse te individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i edukatorom uz poticanje aktivnosti polaznika te postavljanja pitanja.

Kome je namijenjena:

Seminar je namijenjen voditeljima i zaposlenicima ljudskih potencijala te voditeljima ostalih odjela u organizaciji, koji planiraju uvođenje sustava istraživanja angažiranosti i zadovoljstva zaposlenika u svoje organizacije, kao i onima koji žele unaprijediti i usavršiti postojeće sustave.

Sadržaj i raspored:

9:00 - 10:30 Priprema za uvođenje sustava istraživanja angažiranosti i zadovoljstva zaposlenika

 • uvod- ključni pojmovi: organizacijska klima, zadovoljstvo, motivacija, angažiranost zaposlenika, Employee Experience
 • povezivanje istraživanja angažiranosti i zadovoljstva s ostalim HR procesima: uvođenje u posao, Employer Branding, radna učinkovitost, kompenzacije i nagrađivanje, edukacije, interna komunikacija, upravljanje talentima, razvoj karijere
 • definiranje svrhe i cilja istraživanja i procjena spremnosti organizacije

10:30 - 10:45 Pauza
10:45 - 12:15 Faze pripreme za istraživanje i odabir alata

 • priprema i motivacija zaposlenika za proces istraživanja; Uprava, manageri, zaposlenici
 • logistika i planiranje faza istraživanja, komunikacijski plan
 • odabir alata za istraživanje: što mjerimo, kako, koliko često
 • prikaz dostupnih alata na našem tržištu

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Kreiranje internog upitnika

 • kreiranje upitnika-praktični rad
 • prikaz dimenzija kojima provjeravamo angažiranost i zadovoljstvo
 • provođenje istraživanja i obrada rezultata-osvrt na statističke postupke

14:45 - 15:00 Pauza
15:00 - 16:30 Obrada i prezentiranje rezultata uz kreiranje akcijskih planova

 • prezentiranje rezultata Upravi i zaposlenicima
 • izrada akcijskih planova: odabir ključnih i odgovornih ljudi, implementacija, praćenje
 • tipični izazovi i poteškoće (i kako im pristupiti)

dodatak: pilot istraživanje, pulse check, održivost sustava
 

 
PRIJAVNICA
255,00 EUR + PDV
 
1.921,30 kn + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije