Datum i mjesto održavanja:
Petak, 29.04.2022.
Zagreb
Rok za prijavu:
Srijeda, 27.04.2022.
 
Analiza troškova i koristi (CBA - Cost Benefit Analysis)

Opis:
Kako bi se što uspješnije iskoristile dostupne financijske potpore iz europskih fondova, potrebno je pripremiti složenu projektnu dokumentaciju sukladno zahtjevima i preporučenoj metodologiji Europske Unije. Ključni dokument u pripremi takvih projekata predstavlja studija izvodivosti te analiza troškova i koristi (CBA), u kojoj se detaljno i po propisanoj metodologiji analiziraju svi troškovi i koristi projekta te se demonstrira njegova opravdanost za financiranje iz EU fondova. Analiza troškova i koristi je metoda ekonomske analize kojom se uspoređuju i vrednuju sve prednosti i svi nedostaci jednog projekta analizom svih njegovih društvenih troškova i koristi.


Ciljevi:
Cilj seminara upoznavanje je sudionika s cjelokupnom metodologijom te procesom izrade cost-benefit analize (CBA) kao ključnog dokumenta na osnovi kojeg se ocjenjuje prihvatljivost projekta te donosi odluka o sufinanciranju iz sredstava kohezijskog i strukturnih fondova. Seminar omogućava polaznicima da kroz prezentaciju i primjere iz prakse ovladaju znanjem koje će im omogućiti prepoznavanje glavnih elemenata cost benefit analize.


Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje usvajati kroz:

 • teorijsko predavanje
 • praktične vježbe na papiru i na računalu (u Excel-u)
 • diskusiju s ostalim polaznicima i trenerom.


Sadržaj:

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30    1. DIO: Uvod u studiju izvodljivosti i CBA analizu
                          2. DIO: Izrada CBA analize: Financijska analiza

 • Izračun nedostajećih financijskih sredstava („funding gap“)
 • Plan financiranja i troškovi projekta
 • Izvori financiranja projekta
 • Provjera financijske održivosti projekta
 • Financijska neto sadašnja vrijednost projekta (FNVP)
 • Financijska interna stopa rentabilnosti (FRR)
 • Što mjere FNPV i FRR


10:30 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15    Ekonomska analiza

 • U čemu se sastoji koncept ekonomske analize
 • Metodologija konverzije kod ekonomske analize – koraci
 • Društveno diskontiranje procijenjenih koristi i troškova
 • Ekonomska neto sadašnja vrijednost projekta (ENPV)
 • Ekonomska interna stopa rentabilnosti (ERR)
 • Omjer troškova i koristi (B/C ratio)
 • Razlika između ekonomske i financijske neto sadašnje vrijednosti
 • Ekonomska analiza - izračun ENPV-a i ERR-a


12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45    3. DIO: Analiza rizika projekta

 • Glavni elementi analize rizika projekta
 • Analiza osjetljivosti projekta
 • Analiza kritičnih varijabli
 • Analiza scenarija
 • Kritične varijable projekta


14:45 - 15:00    Stanka za kavu
15:00 - 16:30    4. DIO: Primjeri gotovih CBA analiza
                          5. DIO: Vježba izrade financijske i ekonomske analize u excelu

 • Investicijski troškovi; Operativni troškovi i prihodi
 • Izvori financiranja i financijska održivost projekta
 • Izračun FNPV i FRR na investiciju i na kapital
 • Izračun ENPV i ERR projekta te pokazatelja troškova i koristi (B/C)

                          6. DIO: Primjer izračuna nedostajućih financijskih sredstava

 • Izračun omjera nedostajućih financijskih sredstava (funding gap rate)
 • Iznos u odluci (decision amount)
 • Iznos bespovratnih sredstava EU (max EU grant)
 
Dr. sc. Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali, Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein, koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja: poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske banke za obnovu i razvoj - EBRD. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu i na CBS International Business School u Mainzu. Također vrlo često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 
 
PRIJAVNICA
1.590,00 kn+ PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije